Ormerod ukraine-3d-printer-manual

3D printer RepRapPro Ormerod Documentation

Retrieved from http://www.reprappro.com/documentation/ormerod/

This text was last modified on June 30, 2014.

The translation into Ukrainian language: Fedir (fedirsid@gmail.com)

Документація 3D принтера RepRapPro Ormerod

 

Оновлено з http://www.reprappro.com/documentation/ormerod/

Остання модифікація тексту – 30 червня, 2014.

Переклад на українську мову: Fedir (fedirsid@gmail.com)

 

Ormerod    5

Стислий огляд (Overview)    5

Загальні замітки (General notes)    6

Отримайте підтримку (Get support)    6

Архівні документи для старих версій (Archived documents for older versions)    7

Список інструментів (Tool List)    7

Механічні (Mechanical)    7

Електричні (Electrical)    8

Складання осі Y (Y axis assembly)    9

Складальні вузли осі Y (Y axis sub-assemblies)    9

Y-двигун-кінець і Y-роликоопора-кінець (Y-motor-end and Y-idler-end)    9

Підшипник Y-роликоопора-кінець (Y-idler-end bearing)    10

Рама осі Y (Y axis frame)    11

Двигун осі Y (Y axis motor)    14

Складання осі Z (Z axis assembly)    15

Складальні вузли осі Z (Z axis sub-assemblies)    15

Z-двигун-опора (z-motor-mount)    15

Z-нижня-опора (z-lower-mount)    16

Z-верхня-опора (z-upper-mount)    16

Z-кут-кронштейн (z-corner-bracket )    17

Складання осі Z (Z axis assembly)    18

З’єднання складня осі Z з складнем осі Y (Connecting the Z axis assembly to the Y axis assembly)    21

Прикріплення опори Z (Attaching the Z-foot)    23

Каретка Y (Y carriage)    24

Складання каретки Y (Y carriage assembly)    24

Монтаж Y-каретки (Y-carriage mounting)    25

Привідний пас осі Y (Y axis drive belt)    27

Натягнення паса Y і буксування каретки (Y belt tensioning and carriage slipping)    28

Складання осі X (X axis assembly)    30

Складальні вузли осі Х (X axis sub-assemblies)    30

X-каретка (x-carriage)    30

X-роликоопора (x-idler)    31

Складання осі Х (X axis assembly)    32

Z-ролик-опора (z-runner-mount)    33

Монтаж осі X (X axis mounting)    35

Ходовий гвинт осі Z (Z axis leadscrew)    35

Складання осі Х (X axis assembly)    36

Привідний пас осі X (X axis drive belt)    40

Перевірка люфту осі Х (Checking for play in the x axis)    43

Електроніка (Electronics)    44

Корпус електроніки Duet (Duet electronics enclosure)    44

Передня кришка корпуса (Enclosure rear cover)    45

Силова плата ATX (ATX power PCB)    47

Складання теплостолу (Heated bed assembly)    48

Складання термістора (Thermistor assembly)    48

Складання теплостолу (Heated bed assembly)    49

Альтернативна конструкція – для ‘швейцарських’ затискачів або регульованого столу (Alternative build – for ‘Swiss’ clips and/or adjustable bed)    52

Поверхня друкування (Print surface)    53

Електропроводка теплостолу (Heated bed wiring)    55

Джгут проводів теплостолу (Heated bed wiring harness)    55

Підготовка виводів теплостолу (Preparing the heated bed end)    55

Монтаж на виводи теплостолу IDC з’єднувачів (Fitting the heated bed-end IDC connectors)    56

Монтаж з’єднувача термістора (Fitting the thermistor connector)    57

Монтаж IDC з’єднувача на вивід Duet (Fitting the Duet-end IDC connector)    58

Джут теплостолу закінчено (The finished heated bed wiring harness)    58

Монтаж джгута проводів столу (Fitting the bed wiring harness)    60

Монтаж теплостолу (Fit the heated bed)    61

Монтаж поверхні друку (Fit the print surface)    63

Складання привода екструдера (Extruder drive assembly)    64

Стислий огляд (Overview)    64

Корпус екструдера (Extruder body)    64

Складання решти привода (Assemble the rest of the drive)    65

Монтаж привода на принтер (Mounting the drive on the printer)    67

Складання головки екструдера (Hot end assembly)    68

Боуденовська трубка (The Bowden tube)    68

Підготовка сопла (Preparing the nozzle)    72

Складання металевих частин головки (Assembling the Hot End metal parts)    73

Система охолодження (The cooling system)    75

Проводка блока нагрівача (Heater block wiring)    77

З’єднувач електропроводки головки (Wiring the hot end connector)    80

Схема електропроводки (Wiring diagram)    80

Колір проводів в джгуті електропроводки головки (Wire colours, related to hot end wiring loom)    81

Фінальне складання і монтаж (Final assembly and mounting)    82

Лапка (The tongue)    84

Електропроводка (Wiring)    85

Електропроводка принтера (Wiring the printer)    85

Електропроводка Duet (Wiring the Duet)    88

Силова електропроводка (Power wiring)    89

Пусконалагодження (Commissioning)    90

ВАЖЛИВО: примітка на тему живлення USB 5V (IMPORTANT: note about USB 5V power)    90

Установлення зв’язку з платою Duet (Establishing communication with the Duet)    91

Перше з’єднання (FIRST CONNECTION)    91

Що робити, якщо це не працює? (What to do if it isn’t working?)    93

Перевірка настройок картки SD (CHECK SD CARD SETTINGS)    93

Чи читається картка SD ? (Is the SD card being read?)    93

Чи читається картка SD при ЗАПУСКУ? (Is the SD card being read AT STARTUP?)    94

Що робити, якщо це не працює? (What to do if it isn’t working?)    95

Оновлення вашої прошивки! (Update your firmware!)    95

Навіщо оновлювати вашу прошивку! (No, really, update your firmware!)    95

Зв’язок через Pronterface (Connect via Pronterface)    96

Тепер підключіть блок живлення ATX (Now connect the ATX power supply unit)    97

Управління перевіркою машини (Testing machine control)    98

Перевірка нагрівачів (Test the heaters)    98

ГОЛОВКА ЕКСТРУДЕРА (HOT END)    98

ТЕПЛОСТІЛ (Heated bed)    98

Тестування осьового руху (Test axis movement)    99

Тестування безконтактного датчика (Test the proximity sensor)    99

Тестування повернення осей в начало координат (Test axis homing)    100

Особливості Pronterface – RepRapPro для Duet (Pronterface – RepRapPro Duet features)    101

З’єднання через веб інтерфейс (Connect via web interface)    101

Проблеми? (Problems?)    103

Корекція осей (Axis compensation)    103

Передмова (Introduction)    103

Настройка Z датчика (Setting the Z Probe)    103

Формуйте екструзію правильно (Getting Extrusion Just Right)    106

Корекція площини столу (Bed Plane Compensation)    108

Корекція площини столу – ручні настройки (Bed Plane Compensation – setting by hand)    108

Корекція площини столу – запис ручних настройок (Bed Plane Compensation – recording hand settings)    109

Корекція площини столу – повністю автоматична (Bed Plane Compensation – fully automatic)    109

Старомодний шлях; вручну! (The old-fashioned way; by hand!)    110

Ортогональна корекція осі (Orthogonal Axis Compensation)    111

Настройка корекції з допомогою надрукованих частин (Setting the compensation from the printed test parts)    111

Друкування (Printing)    116

Друкування ортогональних зразків для корекції осей (Printing the Orthogonal Axis Compensation Test Pieces)    116

Конвертація файлів CAD для друку (Converting CAD files for printing)    117

Формати файлів (File formats)    117

Програма розрізання (Slicing software)    117

Профілі Slic3r (Slic3r profiles)    118

Друкування з картки SD (Printing from the SD card)    118

Друкування на Ormerod (Print an Ormerod)    119

Пошук несправностей (Troubleshooting)    119

Проблеми Duet (Duet problems)    119

Апаратні проблеми Duet (Duet hardware problems)    119

Проблеми живлення (Power problems)    120

Проблеми з’єднання програмного забезпечення Duet (Duet software connection problems)    121

Інші проблеми Duet (Other Duet problems)    123

Перевірте, чи правильно функціонує картка SD (Check Micro SD card is functioning correctly)    123

З’єднання Ethernet (Ethernet connection)    124

Випадкові роз’єднання впродовж друку (Random disconnections during printing)    125

Проблеми оновлення прошивки (Firmware update problems)    125

Проблеми безконтактного датчика (Proximity sensor problems)    126

Проблеми друкування (Printing problems)    127

Екструзія слабка або відсутня (Poor or no extrusion)    127

Філамент не застрягає, але частково деформований (Filament doesn’t stick or parts warp)    129

Частини головки штовхають друк і згинають скоби столу (Hot end parts hit print and bed fold-back clips)    130

Проблеми затинання осі (Axis sticking problems)    130

Хиткі Z стінки і не круглі круги (Wobbly Z walls and non-circular circles)    131

Ступінчасті шари (Stepped layers)    131

Друкування АБС (Printing ABS)    132

Технічне обслуговування (Maintenance)    134

Прошивка RepRapPro (RepRapPro Firmware)    134

Установка – перезапис прошивки (Installation – Flashing the Firmware)    134

Перевірте свою версію прошивки (Check your firmware version)    134

Завантажте останню версію прошивки (Download the latest firmware)    135

Необхідне програмне забезпечення (Required Software)    135

Оновлення прошивки (Updating the firmware)    135

Windows    136

Mac    136

Linux    137

Оновлення файлів картки SD (Update the SD Card files)    137

Файли SD (SD Files)    137

Файл конфігурації (The configuration file)    138

Інші файли sys (Other sys files)    139

Використання Pronterface для управління вашою прошивкою RepRap Firmware (Using Pronterface to Control your RepRap Firmware)    140

Використання веб браузера для управління вашою прошивкою RepRap Firmware (Using a Web Browser to Control your RepRap Firmware)    141

 

 

 

 

Ormerod

Стислий огляд (Overview)

 

 

Проект принтера RepRap Pro Ormerod є самим останнім від RepRap Pro. Машина швидко монтується і являється мережним 3D принтером з безконтактним датчиком теплостолу для повної геометричної компенсації.

 

 

 

Ці сторінки являються повною інструкцією для складання, пусконалагодження і використання принтера RepRap Ormerod фірми RepRapPro Ltd. Подібно до всіх машин RepRap, RepRapPro Ormerod має повністю відкритий первісний код. Принтер має універсальну загальнодоступну ліцензію(GPL). Всі файли проекту і програмне забезпечення доступні на репозиторії RepRapPro Ltd Github.

RepRapPro Ormerod постачається з відкритою електронікою Duet .

Якщо ви хочете надрукувати пластмасові частини RepRapPro Ormerod, дивіться сторінку wiki .

 

Загальні замітки (General notes)

 

 • ПЕРЕД ТИМ, ЯК ВИ СПРОБУЄТЕ СКЛАСТИ БУДЬ-ЯКУ ЧАСТИНУ 3D ПРИНТЕРА RepRapPro ORMEROD , ПРОЧИТАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ ПОВНІСТЮ І ВПЕВНІТЬСЯ, ЩО ВИ ЗРОЗУМІЛИ ЇХ. Хоча усі частини забезпечені гарантією, але вона буде недійсною, якщо ви не дотримаєтеся цих інструкцій по складанню. Ви монтуєте складну машину; потрібно багато різних навичок, щоб змонтувати, ввести в дію і експлуатувати 3D принтер. Спробуйте не квапитися з вашим монтажем, оскільки ви можете упустити що-небудь життєво важливе!

 

 • Знайдіть достатньо простору і впевніться, що ваша робоча зона чиста. Пил і бруд – найгірший ворог принтера 3D.
 • Усі надруковані частини були надруковані на власних машинах RepRapPro. Незважаючи на той факт, що ці машини — надзвичайно налагоджені RepRap 3D принтери, але деяким слабким місцям і особливостям, можливо, потрібна маленька наладка, щоб отримати кращі характеристики від RepRapPro Ormerod. Є відео з практичними рекомендаціями по наладці 3D надрукованих частин тут на Vimeo.

 

 • Перед початком складання, просимо впевнитися, що ви маєте усі компоненти, які внесені в список у пакувальному листі товарів включених в комплект. Якщо що-небудь відсутнє або пошкоджене просимо зв’язатися з нами через нашу контактну сторінку.

 

 • Ми розуміємо, що люди, можливо, захочуть змінити аспекти дизайну машини і фактично ми заохочуємо це, оскільки це — одна з вигод відкритої розробки. Перед заміною чого-небудь, знайте, що RepRapPro Ormerod проектувався, щоб максимізувати об’єм друку машини, відносно розміру машини, оскільки багато з його компонентів щільно прилягають до інших. Тож розгляньте ретельно свої зміни перед тим, як ви спробуєте їх здійснювати. І коли ви знайдете удосконалення, то просимо сказати нам, щоб ми могли включити їх в майбутні комплекти, і таким чином існуючі власники зможуть модернізувати свої власні машини.

 

 • RepRapPro Ormerod — міцна машина RepRap при одноразовому складанні; проте вона вимагає певної турботи впродовж складання. Якщо у вас є сумніві, то зазвичай сила — не відповідь! Є багато шляхів отримати підтримку і пораду; подивіться нижче.

 

Отримайте підтримку (Get support)

 

Якщо вам потрібна допомога або порада зі складання, пусконалагодження або використання вашого 3d принтера RepRapPro Ormerod, то ви можете скористатися наступними каналами:

 

 • Знову перевірте інструкції; ми регулярно оновлюємо їх, як зворотний зв’язок з нашою зростаючою базою користувачів.
 • Контактуйте з службою підтримки компанії, яка продала вам ваш принтер.
 • Перевірте на форумі RepRap, Ormerod section.
 • Контактуйте з нами на нашому IRC(інтернет в реальному часі) каналі RepRapPro на вільному інтеренет-чаті
 • Контактуйте з нами через еmail; дивіться нашу контактну сторінку.

 

Архівні документи для старих версій (Archived documents for older versions)

 

Якщо ви маєте старий RepRapPro Ormerod і хочете минулу копію цієї документації, то дивиться лінки:

немає в наявності

 

Список інструментів (Tool List)

 

Механічні (Mechanical)

 

 

 

 

Інструменти, потрібні для механічного складання 3D принтера RepRapPro Ormerod :

 • торцеві ключі: 1,5мм, 2мм, 2,5мм, 4мм
 • свердла: 2мм, 3мм, 4мм
 • ручний патрон, ручні лещата або маленька електрична дриль
 • гайковий ключ 9мм (гайка M5)
 • розвідний гайковий ключ 15 см
 • напилок
 • напівкруглий надфіль
 • ніж ремісника
 • тонкі пінцети
 • 300мм лінійка
 • ноніус або цифрові кронциркулі
 • косинець
 • плоскогубці
 • пасатижі
 • регульований затискач або верстатні лещата

 

 

Електричні (Electrical)

 

Інструменти, потрібні для електричного складання 3D принтера RepRapPro Ormerod :

 

 • цифровий мультиметр
 • прецизійний гвинтоверт
 • пістолет гарячого повітря або запальничка (або інше джерело тепла для нагрівання термоусадного ПТФЕ — сушарка волосся не достатня)
 • Пристрій для зняття ізоляції/кусачки
 • обтискний інструмент (дуже корисний, але не абсолютно необхідний; ви можете зробити його вручну)
  • будь-який опресовувальний інструмент, такий як цей , яким ми користуємося
  • або Molex опресовувальний інструмент (наприклад 63811-1000, ви можливо також захочете інструмент для витягання 11-03-0044, Molexkits.com)
 • ножиці

 

Складання осі Y (Y axis assembly)

 

Складальні вузли осі Y (Y axis sub-assemblies)

 

Y-двигун-кінець і Y-роликоопора-кінець (Y-motor-end and Y-idler-end)

 

Порада: клацніть на виділених іменах надрукованих частин в списку компонентів. Відкриється нове вікно, показуючи деталь у Github stl вьювері, тож ви зможете легше ідентифікувати деталь.

Компонент

Тип

Кількість
y-роликоопора-кронштейн Друкований 1
y-двигун-кронштейн Друкований 1
y-вісь-кінець-пластина Лазерне різання 2
Гайка M3 Кріпильна 4
Гайка M4 T Кріпильна 2
Гвинт М4×12 з потайною головкою під торцевий ключ Кріпильний 2
Гвинт M3x12 з потайною головкою під торцевий ключ Кріпильний 4

 

Порада: клацніть на ілюстраціях в інструкціях, щоб побачити збільшену версію.

Розпочніть із складання Y-двигун-кінця, як показано. Використайте y-вісь-кінець-пластина «А» з y-двигун-кронштейном. Отвори діаметром 12 мм будуть трошки більшими по діаметру на одній стороні y-вісь-кінець-пластини, стороні з літерою «А», щоб легко вставити стальний стержень 12 мм пізніше.

 

 

 

 

Повторити все з y-вісь-роликоопора- кронштейном, використовуючи y-вісь-кінець-пластину «В», для складання y-роликоопора-кінця.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складання кінців осі Y .    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підшипник Y-роликоопора-кінець (Y-idler-end bearing)

 

Зараз припасуємо підшипник 623 роликоопори до y-роликоопори-кінця, для чого потрібні наступні компоненти:

 

Компонент Тип Кількість
y-роликоопора-кінець Складений 1
Гвинт M3x12мм з напівкруглою головкою Кріпильний 1
Підшипник 623

(діаметр 10мм)Металеві

вироби1

Стопорний гвинт (M3x12мм) необхідно вкрутити в друковану частину так, щоб не була потрібна гайка на вільному кінці. Можливо буде потрібне незначне зусилля, щоб посадити підшипник на своє місце.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рама осі Y (Y axis frame)

 

Наступний крок – складання рами осі Y. Для цього нам потрібні наступні компоненти:

 

Компонент Тип Кількість
y-роликоопора-кінець Складений 1
y-двигун-кінець Складений 1
Алюмінієвий профіль Виріб 1
Лінійний підшипник LM12UU Виріб 3
Гладенький пруток 12×350мм Виріб 2
Гвинт M6x16мм з потайною головкою під торцевий ключ Кріпильний 4

 

Щоб прикріпити y-роликоопора-кінець до алюмінієвого профілю, необхідно використати два гвинти М6х16 мм з потайною головкою під торцевий ключ.    Ці гвинти потрібно затягнути, інакше якщо вони вільні, то вісь X не буде горизонтальною до столу.

 

 

 

 

 

 

 

 

Гайки M4 T розмістіть в пазу профілю і затягніть.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покладіть y-роликоопора-кінець на край столу, візьміть один гладкий стержень 12×350мм і просуньте його в отвір акрилової торцевої пластини, яка ближча до алюмінієвого профілю. Отвори діаметром 12 мм забезпечують посадку з натягом для стержней і оскільки вирізані лазером акрилові пластини дуже ламкі, то необхідно обережно вставляти стержні, щоб не пошкодити торцеві пластини.

ПРИМІТКА: Деякі гладкі стержні 12×350мм є фактично трохи довшими; вони, можливо, будуть довжиною 352,5мм, із-за мінливості у виробництві. Надрукована деталь y-роликоопора-кінець була оновлена, щоб пристосуватися до цього, з карманом. В інших місцях, де використовуються гладкі стержні, можна так само пристосувати ці стержні (Z вісь), або це не має ніякого значення для (X осей, переднього стержня Y осі) – стержень буде виступати за деталь на пару міліметрів. Якщо ви маєте довші стержні і НІЯКОГО карману в y-роликоопора-кінці, то зверніться за підтримкою для оновлення деталей.

Підтримуючи акрилову пластину, вставте другий гладкий стержень 12×350мм в отвір кінцевої пластини. Зберігайте перпендикулярність стержня до пластини, поки вставляєте. Якщо необхідно, ви можете користуватись маленьким молотком із шматком деревини на кінці стержня.

Змонтуйте лінійні підшипники LM12UU на гладкому стержні, два на стержні ближньому до алюмінієвого профілю і один на передньому стержні. Перевірте, щоб вони рухалися м’яко і вільно.

 

 

 

 

 

Надіньте y-двигун-кінець на інші кіньці гладких стержней. Спробуйте утримати гладкі стержні прямо, як тільки можливо, щоб уникнути пошкодження акрилових пластин. Просуньте їх до кінця, таким чином, щоб опора двигуна була врівень з алюмінієвим профілем.

Прикріпіть y-двигун-кінець до алюмінієвого профілю, використовуючи два гвинти з потайною голівкою M6x16мм. Ці гвинти потрібно затягнути – якщо вони будуть незатягнуті, то вісь X не буде горизонтальна до столу.

Впевніться, що гайка M4 T розміщена в пазу профіля і затягніть її.

Складання завершене. Перевірте, чи усі гвинти затягнуті.

 

 

 

 

 

 

 

Двигун осі Y (Y axis motor)

 

Зараз ви можете закріпіти двигун осі Y . Для цього кроку вам буде потрібне таке:

 

Компонент Тип Кількість
y-вісь-рама Складений 1
Кроковий двигун NEMA17 1
Гвинт M3x8мм з потайною головкою під торцевий ключ Кріпильний 2
Гвинт M3x40мм     з циліндричною головкою Кріпильний 1

З тильної сторони двигуна треба видалити гвинт, як показано.

 

 

 

 

 

 

 

 

Закріпіть двигун у надрукованому y-двигун-кронштейні. Закріпіть двигун на місці двома гвинтами M3x8мм з потайною головкою спереду.

 

 

 

 

 

Вставте один гвинт M3x40мм з циліндричною головкою с тильної сторони, де ви вийняли гвинт із двигуна.

 

 

Складання осі
Z (Z axis assembly)

 

Як вісь Y , так і вісь Z складається за декілька прийомів, розпочинаючи з маленьких вузлів, які в кіньці складаються разом.

 

Складальні вузли осі Z (Z axis sub-assemblies)

 

Z-двигун-опора (z-motor-mount)

 

Розпочнемо з z-двигун-опори. Нам будуть потрібні наступні частини:

Компонент Тип Кількість
z-двигун-скоба Друкований 1
Кроковий двигун NEMA17 1
Гвинт M3x8мм з потайною головкою Кріпильна 1
Шайба M3 Кріпильна 1
Підшипник 623

(діаметр 10мм)Виріб1Гвинт M3x12мм з потайною головкоюКріпильний3Гвинт M4x12мм з потайною головкоюКріпильний3Гайка M4 TКріпильна3

 

 

Розпочніть з закріплення підшипника 623 в куту двигуна Z гвинтом M3x8мм з потайною головкою. Шайба М3 установлюється між підшипником і корпусом двигуна; перевірте, щоб підшипник вільно обертався.

 

 

 

 

 

Прикріпіть z-двигун-скобу до крокового двигуна використовуючи гвинт M3x12мм з потайною головкою, потім вільно прилагодьте гайки M4 T з гвинтами M4x12мм з потайною головкою, як показано.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z-нижня-опора
(z-lower-mount)

 

Z-нижня-опора складального вузла потребує наступних деталей:

Компонент Тип Кількість
z-нижня-опора Друкований 1
Гвинт M4x12мм з потайною головкою Кріпильний 3
Гайка M4 T Кріпильна 3

 

 

Вільно змонтуйте гайки M4 T, як показано.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z-верхня-опора (z-upper-mount)

 

Z-верхня-опора складального вузла потребує наступних деталей :

Компонент Тип Кількість
z-верхня-опора Друкований 1
Гвинт M3x35мм з циліндричною головкою Кріпильний 1
Гайка M3 Кріпильна 1

 

 

 

Змонтуйте гвинт M3 і гайку, як показано.

 

 

 

 

 

 

 

 

Z-кут-кронштейн (z-corner-bracket )

 

Z-кут-кронштейн складального вузла потребує наступних деталей:

Компонент Тип Кількість
z-кут-кронштейн Друкований 1
Гвинт 4×12мм з потайною головкою Кріпильний 1
Гайка M4 T Кріпильна 1

 

Тепер змонтуйте дві гайки M4 T, використовуючи гвинти M4x12мм з потайною головкою в z-кут-кронштейні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складання осі Z (Z axis assembly)

 

Тепер ви можете зібрати всі складальні вузли осі Z разом, використовуючи наступні частини:

Компонент Тип Кількість
z-двигун-опора Складений 1
z-нижня-опора Складений 1
z-верхня-опора Складений 1
z-кут-кронштейн Складений 1
Лінійний підшипник LM12UU Виріб 2
Гладкий стержень 12x350mm Виріб 1
Алюмінієвий профіль Виріб 1
Гвинт M6x16мм з потайною головкою Кріпильний 2

ПРИМІТКА: НЕМАЄ НІЯКОЇ НЕОБХІДНОСТІ ПЕРЕСУВАТИ ГАЙКУ- T З КІНЦЯ АЛЮМІНІЄВОГО ПРОФІЛЮ! Гайки M4 T проектувались так, щоб увійти в паз профілю. Оскільки стопорний гвинт затягується, то гайки T обертаються в пазу і фіксуються на місці.

Розпочніть із встановлення z-верхньої-опори на алюмінієвий профіль – це глуха посадка. Спробуйте вставити її прямо, як тільки можливо, щоб уникнути пошкодження надрукованої деталі. Якщо потрібно, то скористайтеся дерев’яною кувалдою, якщо ви збираєтеся стукати по алюмінієвому профілю молотком, щоб уникнути пошкодження алюмінію!

 

 

 

 

Перевірте увесь алюмінієвий профіль до z-верхня-опора. Закріпіть z-верхню-опору двома гвинтами M6x16мм з потайною головкою.

 

 

 

 

 

 

 

 

Закріпіть гладкий стержень 12×350мм в z-верхній-опорі. Вам, можливо, буде потрібно ослабляти затискний гвинт, щоб вставити його. Переконайтеся, що він просувається все далі, як буде рухатися; він повинен бути врівень з кінцем алюмінієвого профілю. Затягніть затискний гвинт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Змонтуйте лінійні підшипники LM12UU на гладкому стержні. Перевірте, щоб вони рухалися м’яко і вільно.

 

 

 

 

 

 

 

Просуньте складальний вузол z-двигун-опору в кінець профілю. Утримуйте всі Т-гайки M4, щоб вони дозволили вільно переміщатися двигуну.

 

 

 

 

 

 


z-нижня-опора монтується навколо двигуна і це легше всього скласти їх разом.

 

 

 

 

 

 

 

Причепіть z-нижню-опору зверху двигуна і рухайте їх разом вверх алюмінієвого профілю. Гладкий стержень повинен зайти в отвір z-нижньої-опори; переконайтеся, що він просунувся так далеко, як можливо.

 

 

 

 

 

 

Легко затягніть дві Т-гайки M4 на z-двигун-опорі, які зачіплені в пазу алюмінієвого профілю. Т-гайки M4 не потрібно занадто затягувати на цій стадії; просто достатньо, щоб двигун Z тримався на профілі.

 

 

 

 

 

 

Складання з іншого кута. Спробуйте зорієнтувати Т-гайки горизонтально, так вони можуть легко зайти в алюмінієвий профіль осі Y.

 

 

 

 

 

 


 

Складання осі Z завершене.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З’єднання складня осі Z з складнем осі Y (Connecting the Z axis assembly to the Y axis assembly)

 

Зараз складень осі Z можна прикріпіти до складня осі Y. Орієнтуйте гайки осі Z так, щоб вони ввійшли в профіль, вам не потрібно проштовхувати їх з кінця.
 

 

 

 

 

 

 

 

Оскільки ви затягуєте гвинт M4 з потайною головкою, то гайку T треба повернути на 90 градусів і вставити в паз профілю. Їх можливо треба похитати, щоб повернути. Складання починається легко, тож ви можете перемістити компоненти на свої місця.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основа вертикального алюмінієвого профілю повинна бути на одному рівні з низом профілю осі Y . Низ двигуна буде трохи нижче рівня профілю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із сторони двигуна осі Y , торець алюмінієвого профілю осі Z повинен бути на відстані 210мм від кінця алюмінієвого профілю осі Y . На картинці показано 205мм, що дає достатній зазор; 210мм – безпечніше.
 

 

 

 

 

 

 

Із сторони роликоопори осі Y , торець алюмінієвого профілю осі Z повинен бути на відстані 120мм від кінця алюмінієвого профілю осі Y . На картинці показано 125мм; 120мм виявляється буде краще.

 

 
 

 

 

 

 

 

Скористайтеся косинцем із набору, щоб перевірити, що профіль осі Z і профіль осі Y знаходяться під прямим кутом один до одного, перед фінальним закріпленням гвинтами. Повторіть вище наведені кроки регулювання, щоб підтвердити, що все правильно, перед затягуванням всіх гвинтів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикріплення опори Z (Attaching the Z-foot)

 

 

Компонент Тип Кількість
Складень ZY Складений 1
z-опора Друкований 1
Гвинт М6×16мм з потайною головкою Кріпильний 1
Гвинт M4x8мм з потайною головкою Кріпильний 1
Т-гайка M4 Кріпильна 1

 

Опора вертикального алюмінієвого профілю повинна бути на одному рівні з низом профілю осі Y . Потім обидва прикріпляються до z-опори одним гвинтом M6x16мм з потайною головкою, гайкою M4 T і гвинтом M4x8мм з потайною головкою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каретка Y (Y carriage)

 

Складання каретки
Y (Y carriage assembly)

 

Зараз можна скласти каретку Y і закріпіти. Вам будуть потрібні наступні частини:

Компонент Тип Кількість
плита-ізолятор Лазерна різка 1
y-вісь-ребро —

товщина: 4ммЛазерна різка1y-вісь-поперечне ребро —

товщина: 6ммЛазерна різка1Гвинт M3x12мм

з потайною головкоюКріпильний3Гайка M3Кріпильна3Шайба M3Кріпильна3

 

 

Y-вісь-ребро вставте в y-вісь-поперечне ребро. Переконайтесь, що паз на y-вісь-поперечне ребро знаходиться з лівої сторони, як показано на картинці. Він активізує кінцевий упор осі Y, тож потрібно, щоб він був с правильної сторони.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закріпіть плиту-ізолятор до ребер осі Y , використовуючи три гвинти M3x12мм з потайною головкою. Шайба і гайка входять в з’єднувальну деталь із дерева.

 

 

 

 

 

 

 

 

Переконайтесь, що плита-ізолятор зорієнтована коректно, як показано на картинці. Пази на зовнішній стороні не симетричні; нагрівальна плита PCB закріплюється так чи інакше.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монтаж Y-каретки (Y-carriage mounting)

 

Прикріпіть y-каретку до складеня y-z-осі. Будуть потрібні наступні частини:

Компонент Тип Кількість
Складень y-z-вісь Складений 1
Складень y-каретки Складений 1
y-підшипник-хомутик Друкова-ний 2
Гвинт M3x16мм з циліндричною головкою Кріпильний 4
Гайка M3 Кріпильна 4

Просуньте y-підшипник-хомутики на підшипники, як показано. Зверніть увагу на позицію опори на підшипнику. Важливо досягти максимального переміщення осі Y в її рамці.

 

 

 

 

 

 

 

 

Посуньте складень y-каретки до y-підшипник-хомутиків. Вставте гайку M3 в отвір на y-підшипник-хомутику на кожній стороні і закрутіть гвинти M3x16мм з циліндричною головкою, поки не туго.

 

 

 

 

 

Переверніть машину, вставте гайку M3 в отвір на кожній стороні y-підшипник-хомутику і закрутіть гвинти M3x16мм з циліндричною головкою. Зараз затисніть усі гвинти опори підшипника. Оскільки ви затягуєте, то збережіть їх переміщення уздовж осей вперед і назад між поворотами кожного гвинта. Це дозволить підшипникам встановитись в потрібному місці і гарантувати плавний рух осі.
 

 

Затисніть y-вісь-ребро над переднім лінійним підшипником, щоб завершити складання y-каретки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привідний пас осі
Y (Y axis drive belt)

 

Компонент Тип Кількість
Пас 1/4″ MXL Виріб 1
Шків MXL Виріб 1
Установчий ґвинт M3 Виріб 1
Мікровимикач Кінцевий

вимикач1Гвинт М2,5х10мм з

циліндричною головкоюКінцевий

вимикач2

 

Відріжте пас 1/4″ MXL довжиною 710мм. Це для осі X , тож відкладіть його, і залишиться приблизно 990мм для осі Y.

 

Змонтуйте мікровимикач за допомогою двох гвинтів М2,5х10мм с циліндричною головкою. Вони самі наріжуть різьбу в пластику y-двигун-опорі. Не розширюйте ці отвори дрилем, бо гвинти не будуть тримати. Вимикач треба вирівняти з отвором у вирізаній лазером y-вісь-кінець-пластині. Перевірте, щоб Y-каретка контактувала з вимикачем.
 

В y-ребрі є два пази і циліндричний отвір. Від кінця Y осі двигуна, проведіть кінець паса через широку частину нижнього паза, зубцями вниз, і назад через верхній паз, як показано. Проштовхніть пас назад в звужений паз, щоб закріпити його на місці.

 

 

 

 

Насадіть шків на вал двигуна, як показано на картинці. Вал двигуна має лиску; вирівняйте установчий гвинт з нею і затягніть його, використовуючи 1,5мм торцевий ключ. Протягніть пас через верхній отвір в y-вісь-кінець-пластині, навколо приводного шківа і назад через нижній паз в Y-вісь-кінець-пластині.

 

 

 

 

 

Пас треба зігнути на 180 градусів перед подачею його через циліндричний отвір в y-ребрі, а потім подати через нижній паз в кінцевій плиті роликоопори y-вісь-кінець-пластини.

 

 

 

 

 

 

 

Пропустіть пас над підшипником роликоопори і назад через верхній паз в y-вісь-кінець-пластині до y-ребра. Пас повинен рухатися по підшипнику роликоопори гладенькою стороною, а не зубцями.
 

 

 

 

Туго натягніть пас і зафіксуйте його, зачепивши зубець на двох кінцях паса, а потім проштовхніть їх обох назад в нижній паз, як показано. Відріжте надлишок пасу, залишаючи короткий відрізок для регулювання. Ви можете регулювати натяг пасу більшим перекриванням його кінців, так щоб зачіплювався додатковий зубець.

 

 

 

 

Натягнення паса Y і буксування каретки (Y belt tensioning and carriage slipping)

 

Натяг паса повинен бути тугим, інакше виникне осьовий люфт і ви не досягнете гладких вертикальних стінок вашого друку. Коли ви торкнетеся нижнього паса, який має найдовший безперервний прогін, ви почуєте точний виразний тон. Для довідки, тон відповідає нижній струні бас-гітари. Це кнопка «Е» струни; знайдіть в онлайні тюнер бас-гітари, якщо вам потрібен приклад. Відрегулюйте пас, як вимагається.

 

Пас необхідно туго утримати в пазу. Якщо він буде рухатися, то ви отримаєте сходинки на вашому друку. Щоб перевірити це, притримайте у-шків двигуна і штовхніть у-каретку в кожному напрямку, дивлячись на пас і якщо здвоєний пас зможе рухатися в пазу, то ви отримаєте сходинки на вашому друку. Кінець паса, який проходить через верхній паз рідко ковзається, тож вам потрібно знайти ковзання в одному напрямі.

Щоб поліпшити затискання пасу, зв’яжіть кабельною стяжкою два паси, просуньте його через y-вісь-ребро і потім закріпіть. Кабельна стяжка на картинці обгорнута навколо пасу двічі, але ви можете використовувати, як альтернативу, пару кабельних стяжок.

 

 

 

 

 

 

Члени форуму RepRap Ormerod (тут) придумали ряд схем різних проектів, які пропонують більший затиск і коригування натяжіння пасу, якщо вам потрібно це.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складання осі X (X axis assembly)

 

Складальні вузли осі Х (X axis sub-assemblies)

 

Перший крок — складання пари складальних вузлів.

 

X-каретка (x-carriage)

 

Починаємо з x-каретки. Вам будуть потрібні наступні деталі:

Компонент Тип Кількість
x-каретка Друкований 1
сопло-опора Друкований 1
Підшипник MR93ZZ

(діаметром 9мм)Виріб1Гвинт M3x12мм з циліндричною головкоюКріпильний1Гайка M3Кріпильна3Шайба M3Кріпильна1Гвинт М3х12мм з потайною головкоюКріпильний2

 

Закріпіть ходовий підшипник, використовуючи гвинт M3x12мм з циліндричною головкою. Шайбу треба розмістити між підшипником і x-кареткою. Перевірте, щоб гвинт переміщався в пазу, це дозволить вам відрегулювати кут нахилу головки екструдера.

 

 

 

 

 

 

Вставте гайку M3 в кожний уловлювач гайок. Прикріпіть опору сопла двома гвинтами M3x12мм з потайними головками, як показано.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X-роликоопора (x-idler)

 

Далі ви можете складати вузол роликоопори X осі. Для цього вам будуть потрібні наступні деталі:

Компонент Тип Кількість
x-роликоопора-кронштейн Друкований 1
Підшипник 623

(діаметром 10мм)Виріб1Гвинт M3x25мм

з потайною головкоюКріпильний1Гайка M3Кріпильна1

 

 

 

Просуньте гвинт з потайною головкою через x-роликоопору-кронштейн. Отвір може бути трохи меншим, тому треба подавити головку гвинта до середини x-роликоопора-кронштейну. Установіть підшипник всередині x-роликоопори-кронштейна і зафіксуйте гайкою M3 гвинт, який висовується із кронштейна.

 

 

Затягніть гайку M3 в уловлювачі гайки, але не затягуйте на цій стадії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складання осі Х (X axis assembly)

 

Зараз ви можете почати складання осі X .

 

Примітка: Усі червоні комплекти RS приходили з х-ребром, як показано на картинках. Усі інші комплекти мають оновлену версію цієї частини, без деталі «крючок», яка розміщена на кінці осі двигуна. Це уловлювач гайки для осі z. Друкована деталь z-гайка-уловлювача була оновлена , щоб включити її в пізніші комплекти.

 

Вам будуть потрібні складальні вузли x-каретка і x-роликоопора, а також наступні частини:

Компонент Тип Кількість
x-каретка Складений 1
x-роликоопора Складений 1
x-двигун-кронштейн Друкований 1
x-вісь-пластина Лазерна різка 1
x-ребро Лазерна різка 1
Кроковий двигун NEMA17 1
Гладкий стержень 12×350мм 1
Лінійний підшипник LM12LUU Виріб 1
Гвинт M3x25мм з циліндричною головкою Кріпильний 4
Гайка M3 Кріпильна 2
Шайба M3 Кріпильна 2

 

Вставте x-ребро на місце в пази x-вісь-пластини, яке в пазу повинно бути вільним.
НЕ ПРИКЛАДАЙТЕ СИЛУ! Акрил доволі ламкий і ви можете пошкодити х-ребро. Користуйтесь напилком, щоб згладити будь-які грубі кромки, і зробити зручними лапки х-ребра, тож воно легко зайде в х-вісь-пластину. Перемістіть х-двигун-кронштейн на місце (можливо потрібно зняти задирки для оптимальної підгонки х-ребра), і вставити гайку М3 в кожний уловлювач.

 

Вставте два гвинти М3х25 мм з циліндричною головкою і вкрутіть в гайки М3 в уловлювачах. Вставте інші два гвинти М3х25мм з циліндричними головками, з шайбами, змонтуйте двигун, але повністю не затягуйте. Впевніться, що всі отвори під М3 в друкованій деталі вирівняні з вирізаною лазером деталлю – обріжте, якщо необхідно.

 

 

 

 

Просуньте стержень в x-двигун-кронштейн, потім надіньте лінійний підшипник на стержень.

 

 

 

 

 

 

 

 

На наступному слайді x-каретка на місці.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Остаточно, просуньте складень x-роликоопори на опору складня осі X . Переконайтесь, що ви вирівняли всі частини перед прикладанням занадто великого тиску, оскільки вирізані лазером деталі не прощають помилок.

Затягніть гвинти з потайною головкою в х-роликоопора-кронштейні, а також гвинти, які утримують стержень в кронштейні двигуна Х.

 

 

Z-ролик-опора (z-runner-mount)

 

ПРИМІТКА: Z-ролик-опора була оновлена. Усі червоні комплекти RS прийшли з z-ролик-опорою, як показано на цих картинках. Усі інші комплекти приходять з регульованою z-ролик-опорою, як показано на останній картинці. Принтер працюватиме з будь-якою опорою, але регульована версія дозволяє більше коригування.

 

Для закінчення складання осі X , вам необхідно закріпіти складень z-ролик-опора. Для цього вам будуть потрібні наступні деталі:

Компонент Тип Кількість
z-ролик-опора Друкований 1
Підшипник 623 (діаметром 10 мм) Виріб 2
Гвинт M3x12мм з циліндричною головкою Кріпильний 2
Гвинт M3x20мм з циліндричною головкою Кріпильний 1
Гвинт M3x20мм з потайною головкою Кріпильний 1
Гайка M3 Кріпильна 4
Шайба M3 Кріпильна 11

 

 

Затягніть гайки в уловлювачі гвинтом M3 і якщо вони не опустяться прямо, то переконайтесь, що вони знаходяться внизу уловлювача гайки. Для кріплення підшипників використайте один гвинт M3x20мм з циліндричною головкою і один гвинт M3x12мм з циліндричною головкою. Надіньте по одному підшипнику на кожен гвинт, а потім п’ять шайб M3 між кожним підшипником і z-ролик-опорою.

 

Змонтуйте z-ролик-опору на x-вісь-пластину, використовуючи залишений гвинт M3x12мм з циліндричною головкою і гайку, яка проходить через x-вісь-пластину у верхній отвір z-ролик-опори …

 

 

 

 

 

 

 

… і гвинт M3x20мм з потайною головкою, який проходить через x-вісь-пластину у x-ребро. Шайба і гайка M3 заходять в зрізину в x-ребрі для їх фіксації. Перевірте, чи вільно обертається підшипник; додайте або видаліть шайби, якщо він торкається акрилу.

 

 

 

 

 

 

 

Якщо ви маєте оновлену, регульовану z-ролик-опору, то побачите подібне до цього. Використайте додатковий гвинт М3х20мм з потайною головкою і зафіксуйте його гайкою М3. НЕ ЗАТЯГУЙТЕ НАДМІРНО! Z-ролик-опора повинна тільки легко тримати z -вісь на алюмінієвому профілі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монтаж осі X (X axis mounting)

 

Вісь X може бути змонтована на раніше складеному вузлі ZY .

 

Ходовий гвинт осі Z (Z axis leadscrew)

 

Спочатку, підготуйте ходовий гвинт осі Z , використовуючи наступні деталі:

 

Компонент Тип Кількість
z-зубчаста-передача Друкований 1
z-стержень з різьбою M5

 

Гайка M5-

 

 

Кріпильна1

 

 

3

 

 

Накрутіть дві гайки на один кінець z-стержня з різьбою M5 . Застопоріть одну гайку іншою на правому кінці стержня. Накрутіть третю гайку на протилежний кінець z-стержня.

 

 

 

 

 

 

 

Просуньте z-зубчасту-передачу до зафіксованих гайок M5. Нижня гайка з двох буде посаджена в уловлювач на шестерні.

 

 

Складання осі Х (X axis assembly)

 

ПРИМІТКА: Надрукована деталь z-гайка-уловлювач була оновлена. Усі червоні комплекти RS забезпечувались z-гайка-уловлювачем, як показано на картинках. Усі поточні комплекти мають уловлювач гайки в надрукованій деталі, а не в х-ребрі. Складання осі таке ж саме. Якщо ви маєте червоний комплект RS, то ви зможете надрукувати деталь, змінити х-ребро і відповідати новій версії.

 

Тепер, можна змонтувати x-вісь-складень на осі z. Для цього потрібні наступні деталі:

Компонент Тип Кількість
x-вісь-складень Складений 1
z-вісь-ходовий гвинт Складений 1
z-підшипник-хомутик Друкований 2
z-гайка-уловлювач Друкований 1
z-шестерня Друкований 1
Гвинт M3x40мм з циліндричною головкою Кріпильний 2
Гвинт M3x50мм з циліндричною

головкоюКріпильний2Гайка M3Кріпильна4Шайба M3Кріпильна4

Напресуйте z-шестерню на вал z-двигуна,

конусною стороною вниз. Z-шестерня має лиску в отворі, яку потрібно вирівняти з лискою на валу двигуна, це запобіжить прокручуванню шестерні на валу. Посадка повинна бути тугою, тож переконайтесь, що ви її вирівняли перед тим, як напресувати шестерню на вал двигуна.

 

Надіньте z-підшипник-хомутик на кожний лінійний підшипник осі Z. Установіть два гвинти М3х50мм з циліндричною головкою у верхній опорі , і два гвинти М3х40мм з циліндричною головкою в нижній опорі з шайбою під кожною головкою.

 

 

 

 

 

 

 

 

Візьміть x-вісь-складень. Зачепіть підшипник z-ролик-опори за алюмінієвий профіль осі z .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Візьміть x-вісь-складень і вставте чотири гвинти в z-підшипник-опору через вісь X. Вісь X може розташовуватись внизу осі Z.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використайте дві гайки M3 для кріплення нижньої z-підшипник-опори. Поки не затягуйте їх.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використайте гвинт, щоб вставити гайку М3 в заглиблений уловлювач гайки надрукованого z-гайка-уловлювача.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вставте z-гайка-уловлювач на кінці 50мм гвинтів з циліндричною головкою, додайте гайки M3 , і закрутіть гвинти, але не туго.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зараз затягніть гвинти опори підшипника. Отвори в хомутиках підшипників мають зазори для гвинтів М3, тож перемістіть вісь вверх і вниз між поворотами кожного гвинта. Це дозволить підшипникам зайняти правильне місце, і гарантує, що вісь рухатиметься плавно.

 

 

 

 

 

 

Перевірте, що отвір в z-гайка-уловлювачі вирівняний з отвором в вирізаному лазером x-ребрі – якщо ні, то гайка ходового гвинта Z може зламати x-ребро. На картинці показана вісь Z знизу.

 

 

 

 

 

 

Підніміть вісь X до вершини осі Z , і обережно вставте складень z-вісь-ходовий гвинт через z-гайка-уловлювач.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z-вісь-ходовий гвинт установлений на підшипнику 623 в куту двигуна Z осі і зачіпляється з z-шестернею двигуна.
 

 

 

 

 

 

 

 

Х-вісь-складання може зараз підтримуватися вільною гайкою M5 на z-вісь-ходовому гвинті. Обережно опустіть вісь X на гайку, будьте уважні до коректної орієнтації гайки M5 –дивиться картинку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекти RS з червоної пластмаси мають різний дизайн і уловлювач гайки розміщений в акриловому x-ребрі. Він застосовується таким же чином. Не прикладайте силу – це може пошкодити уловлювач гайки в x-ребрі. Ви можете надрукувати поточний дизайн уловлювача z-гайки і замінити старий, відрізавши уловлювач гайки в акриловому x-ребрі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привідний пас осі X (X axis drive belt)

 

Компонент Тип Кількість
Пас 1/4″ MXL (не показаний) Виріб 710mm
Шків MXL Виріб 1
Установчий ґвинт M3 Виріб 1

Зараз можна установити привідний пас осі Х. Пас 1/4″ MXL треба акуратно відрізати довжиною 710мм.

 

Посадіть шків на вал двигуна. Для цього зніміть двигун. Вал двигуна має лиску; вирівняйте установчий гвинт з лискою і закрутіть установчий гвинт, використовуючи 1,5мм торцевий ключ. Шків треба посадити до самого кінця вала двигуна, як показано на картинці. Не затягуйте монтажні гвинти двигуна, щоб двигун міг ковзатися. Це дозволить відрегулювати натяг паса.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вставте пас через паз в x-двигун-кронштейні, навколо ведучого шківа і назад через другий паз. Це досить кропітка робота; переміщення двигуна назад і вперед допоможе подати пас через паз, оскільки обертається шків двигуна.

 

 

 

 

 
 

 

 

Просуньте кінець нижньої частини паса в x-каретку. Це легко зробити з x-кареткою, яка відокремлена від лінійного підшипника. Кінець паса повинен перебувати на одному рівні з кінцем x-каретки.

 

 

 

 

 

 

 

Зігніть верхню частину паса на 180 градусів і пропустіть його над і навколо роликоопори. Гладка сторона паса повинна контактувати з підшипником.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перемістіть пас назад до x-каретки і зчепіть його з іншим кінцем пасу.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просуньте пас в паз x-каретки.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тепер можна лінійний підшипник перемістити назад до x-каретки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Натягніть пас, переміщуючи двигун осі X. Затягніть монтажні гвинти двигуна.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірка люфту осі Х (Checking for play in the x axis)

 

 

Обертанню осі x навколо осі z запобігають підшипники на z-ролик-опорі, змонтованій на осі x. Важливо надійно закріпіти, але не надмірно затягувати.

 

Поточні комплекти використовують регульовану z-ролик-опору , яка може відкоригувати натяг підшипника на алюмінієвому профілі. Не затягуйте надмірно, бо рух по осі Z стане неможливим.

 

 

 

 

 

 

 

 

Деякі клієнти червоних комплектів RS і не регульованої z-ролик-опори повідомили, що вона має незначний люфт і кінець осі x коливається на пару міліметрів. Щоб отримати друк (а потім самому надрукувати нову z-ролик-опору), існує пара можливих рішень:

 

Користуючись поставленною каптоновою стрічкою, накладайте шари навколо підшипника z-ролик-опори до тих пір, поки не зникне люфт. Товщина каптонової стрічки — 50 мікрон (0.05мм).

 

 

 

 

Користуючись поставленою каптоновою стрічкою, накладайте шари на алюмінієвий профіль, між профілем і ходом підшипника, поки не зникне люфт. На нашому виробничому принтері було достатньо 3 шарів каптоновської стрічки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електроніка (Electronics)

 

Корпус електроніки Duet (Duet electronics enclosure)

 

Для монтажу корпуса електроніки необхідні наступні частини:

 

Компонент Тип Кількість
Duet-корпус Друкований 1
Duet-корпус-основа Лазерне різання 1
Гвинт M4x16мм з

напівкруглою головкоюКріпильний2Гвинт M4x8мм з

напівкруглою головкоюКріпильний2Гвинт M4x16мм з

потайною головкоюКріпильний1Гайка М4 Т (не показана)Кріпильна3ПрокладкаЛазерне різання3

 

 

ПРИМІТКА: Деякі ранні плати Duet були відправлені з монтажними отворами діаметром 3,5мм. Вони повинні бути діаметром 4,2мм. Якщо ви маєте одну з таких плат Duet, то збільшить отвори до діаметра 4-4,5мм.

 

 

Змонтуйте плату електроніки Duet в надрукованому Duet-корпусі і закрийте вирізаною лазером Duet-корпус-основою. Два гвинти M4x8мм з напівкруглою головкою вставте у верхні монтажні отвори і наріжте різьбу в Duet-корпус-основі.

 

 

 

 

 

Два гвинти M4x16мм з напівкруглою головкою вставте в два нижні монтажні отвори, через кришку і прокладку між кришкою і T-гайкою. Гвинти M4x16мм з потайною головкою пройдуть через вічко на стороні, знову з прокладкою і T-гайкою на них.
 

Змонтуйте корпус Duet на кінці профілю осі Y, біля двигуна Y. ВАЖЛИВО — Переконайтесь, що каретка головки екструдера може пройти належним чином мимо корпуса (це буде близько), або осі Х до кінця . Для перевірки ви можете перемістити каретку Х вручну.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передня кришка корпуса (Enclosure rear cover)

 

Для передньої кришки потрібні наступні деталі:

 

Компонент Тип Кількість
Duet-корпус-кришка Лазерне

різання1Котушка-втулка Друкований1Котушка-скоба Друкований1Гвинт М3х16мм з

циліндричною головкоюКріпильний1Гайка М3Кріпильна1

 

 

Опустіть гвинт M3x16мм з циліндричною головкою вниз котушки-втулки так, щоб різьба зайшла в отвір деталі. Закріпіть Duet-корпус-кришку через показаний отвір гайкою М3. Скобу котушки вставте в кінець котушка-втулки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вам можливо потрібно вирівняти дві пружини заземлення зверху з’єднання мережі ethernet. Для монтажу передньої кришки , затисніть її у верхній виступ в друкованому корпусі, переміщаючи її знизу вверх.

 

 

 

 

 

 

 

 

Переміщайте кришку вверх, доки вона не буде в площині рамки, тож вона буде опиратися на виступ рамки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опустіть кришку вниз так, щоб дно кришки утримувалося виступами на друкованій деталі. Демонтаж — протилежно установленню.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витягніть котушка-скобу, вставте котушку з філаментом і поверніть на місце котушка-скобу. Для з’єднання електропроводки вам потрібно буде зняти кришку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На цей момент, видаліть котушку і тильну кришку. Вони будуть заважати, поки ви монтуєте іншу частину принтера.

 

 

 

Силова плата ATX (ATX power PCB)

 

Компонент Тип Кількість
Силова плата АТХ Електроніка 1
Корпус силової плати АТХ Друкований 1
Гвинт M4x16мм з

напівкруглою головкоюКріпильний2Гайка М4 Т

 

ПрокладкаКріпильна

Лазерне

різання2

 

2

 

Змонтуйте силову плату ATX подібно до плати Duet. Два гвинти M4x16мм з напівкруглою головкою вставте в два діагональних монтажних отвори, через корпус і прокладку між корпусом і T-гайкою.

 

 

 

Змонтуйте корпус силової плати ATX на кінці профілю осі Y , біля роликоопори Y. Впевніться, що є перемичка на парі штирів, які найближчі до білого 4-контактного з’єднувача, а не до пари, яка найближча до світлодіодів. Це управляє блоком живлення АТХ(PSU) — без перемички, блок живлення PSU не включати.

 

 

 

 

 

 

Тепер перевірте ATX PSU. Вставте великий 24-контактний з’єднувач і 4-контактний з’єднувач в силовий блок ATX. Вони забезпечені ключами, тож ви не зможете вставити їх неправильно. Переконайтеся, що вони засовуються. Вставте вилку блока живлення в розетку і включіть його. Вимикач напруги знаходиться на тильній стороні блока PSU; ввімкніть його також.

Повинен запрацювати вентилятор блока ATX і повинні включитися два світлодіоди силового блока ATX . Перевірте один раз, вимкніть і роз’єднайте блок АТХ PSU. Залиште блок PSU включеним в розетку впродовж декількох хвилин, щоб розрядити ємність.

 

 

 

 

 

 

Складання теплостолу (Heated bed assembly)

 

Складання термістора (Thermistor assembly)

 

Спочатку треба скласти термістор теплостолу. Буде потрібно таке:

Компонент Тип Кількість
Термістор 10k Електроніка 1
2-контактний сокет Електроніка 1
Затискна клема Електроніка 2

 

ПРИМІТКА: На сторінках передмови, ми рекомендуємо використовувати цей інструмент для обтискання. Ви можете спробувати обтиснути плоскогубцями, як показано на відео, але провід термістора дуже тонкий. Якщо у вас виникли проблеми, ви можете скористатись будь-яким іншим методом для з’єднання термістора з проводом, наприклад скориставшись маленьким гвинтовим контактним затискачем. Якщо ви спаяєте їх разом, ви не зможете легко перемістити стіл. Будь-який з’єднувач, який ви використовуєте, ПОВИНЕН забезпечити міцне з’єднання, ізолюючи дроти один від одного, інакше датчик температури стола буде нестійким.

Зігніть непокриту частину одної ніжки термістора навпіл, (провід стане товстішим і більш придатним для обтискання), потім затисніть на ній клему. Переконайтесь в міцності оболонки на задній частині клеми.

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторіть це для кожної ніжки термістора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вставте клеми в 2-контактну розетку.

 

 

 

 

 

 

Складання теплостолу (Heated bed assembly)

 

 

Для складання теплостолу потрібні такі частини:

Компонент Тип Кількість
Складання термістора Складальний 1
PCB плата нагрівача Електроніка 1
Алюмінієвий

розподільник теплаЛазерна

різка1Картонний ізоляторЛазерна різка1Гвинт M3x12мм з

Циліндричною головкоюКріпильний5Гайка М3Кріпильна10Каптонова стрічка

(не показана)ВирібНа вимогу

 

Покрийте паяні з’єднання шматком каптонової стрічки. Це захистить вас від необережного закорочення з’єднань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кульку термістора вставте в центральний отвір нагрівача PCB. Заклейте його каптоновою(поліамідною) стрічкою.

 

 

 

 

 

 

Переконайтеся, що термістор трохи виступає з отвору в PCB. Потім він буде мати хороший контакт з алюмінієвим розподільником тепла і температурні показання будуть точнішими.

Зробіть вм’ятину в картоні, там де термістор, оскільки картон прилягає плоско до PCB.

Контакти і штирі PCB теплостолу — не симетричні. В залежності від того, скільки років вашому комплекту, картон може або не може бути також асиметричним. Переконайтеся, що ви встановлюєте його з достатнім зазором навколо штирів, оскільки набагато важче підганяти контакти теплостолу.

На цій картинці показано, що картон установлений коректно. Переконайтеся, що з’єднувач термістора виходить через отвір у картоні. Використайте каптонову стрічку по краям картону, щоб утримати його на теплостолі.

БЕРЕЖИСЬ!

Штирові з’єднувачі на теплостолі зміщені від центру відносно мітки алюмінієвого поширювача тепла. Коли монтуєте теплостіл, то переконайтеся, що алюмінієвий поширювач тепла установлений коректно. Він НЕ ПОВИНЕН монтуватися так, щоб торкався електричних контактів теплостолу, оскільки поширювач тепла буде під напругою +12V. Це потім може передатися головці екструдера або інфрачервоному датчику, якщо вони торкнуться металевих скоб, потенційно знищуючи електроніку Duet .

На цій картинці показано, що алюмінієвий розповсюджувач тепла установлений правильно. Каптонова стрічка також допоможе ізолюватися від потенційних коротких замикань. Новіші алюмінієві розповсюджувачі тепла вирізаються симетричними, тож алюміній не може торкатися контактів PCB.

 

 

 

 

 

 

 

Складіть теплостіл, як показано, використовуючи п’ять гвинтів з циліндричною головкою для фіксації алюмінієвого розподільника тепла до нагрівача PCB. Використайте дві гайки M3 для кожного гвинта. Залиште достатній зазор для картонного ізолятора для того, щоб припасувати цей вузол, коли він буде кріпитися до осі Y машини.

 

 

 

 

 

Складання теплостолу завершене.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альтернативна конструкція – для ‘швейцарських’ затискачів або регульованого столу (Alternative build – for ‘Swiss’ clips and/or adjustable bed)

 

Ми поставляємо два різних типів затискачів столу. Відправлені перед 1-м травнем 2014 Ormerod мають відкидні затискачі, а після цієї дати вам можливо поставили ‘швейцарські’ затискачі, які є затискачами рамки для картин. Це змушена заміна в конструкції теплостолу. Якщо ви маєте відкидні затискачі, то ви можете зробити наступну заміну. Вона може зробити стіл більш стійкішим і дозволить легке ручне регулювання столу, щоб зробити його плоским. Це також є в інструкції ‘Корекція осей’.

Вам буде потрібна пара додаткових гвинтів і гайок. Вони, можливо, не були поставлені з вашим комплектом! Контактуйте із службою підтримки RepRapPro , якщо вони вам потрібні.

Компонент Тип Кількість Картинка очікується
Гвинт М3х20мм з

Циліндричною головкоюКріплення3Гайка М3Кріплення3

Це відкидні затискачі, якими забезпечувались усі комплекти Ormerod, відправлені до 1-го травня 2014. Якщо ви маєте ці затискачі, то вам не потрібен цей розділ інструкцій, але ви можете, якщо ви хочете, вручну відрегулювати стіл.

Це ‘швейцарські’ затискачі, які зазвичай використовуються на рамках для картин і зараз поставляються з комплектами. Вони мають набагато нижчий профіль і скорочують шанси і ефекти удару сопла по затискачу. Оскільки вони трохи більші знизу, то теплостіл повинен бути вище MDF столу.

 

Головним чином дотримуйтеся інструкцій в розділі вище. Проте, замініть гвинт між контактами теплостолу PCB на гвинт M3x20мм з циліндричною головкою. Надіньте шайбу, потім гайку M3 на іншій стороні і затягніть. Потім закрутіть гайку M3

на гвинт. На нього буде опиратися теплостіл і висоту столу можна відрегулювати.

 

 

 

 

 

На двох кутах в кінці теплостолу знову замініть на гвинти M3x20мм з циліндричною головкою. Надіньте шайбу, потім гайку M3 на іншій стороні і затягніть кожний. Потім накрутіть гайку M3 на кожний гвинт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поверхня друкування (Print surface)

 

ПРИМІТКА: Клейка підкладка алюмінієвої фольги уже не поставляється з комплектами. Завершено як домашнє випробування, так і власниками принтера Ormerod, тож ми визначили, що звичайний білий папір фактично працює краще! Тож візьміть аркуш паперу і виріжте з нього мішені.

 

 

Скляну поверхню друку треба підготовити для закріплення її на машині. Будуть потрібні наступні частини:

Компонент Тип Кількість
Скляна пластина

(стандартне поліроване скло,

200мм x 214мм x 3мм)Теплостіл1Звичайний білий папір або наклейка(не показана)Теплостіл1Каптонова стрічка

( поліамідна)Витратні

матеріали1Відкидні затискачі (не показані)Виріб4

 

 

 

 

Щоб точно установити висоту осі Z над столом, ми користуємося безконтактним інфрачервоним датчиком. Він монтується на x-каретці і це означає, що ми можемо виміряти висоту всього столу і компенсуємо, якщо він не горизонтальний. Шматки паперу використовуються в якості мішеней для інфрачервоного датчика по всьому столу.
Розріжте звичайний білий папір (або фольгу) на чотири шматки розміром 25х25мм. Не потрібно точно дотримуватись розміру; будь-який зручний. Використання білих липких наклейок зробить процес приклеювання до скла легшим перед тим, як накривати їх каптоновою стрічкою.

 

Наклейте шматки паперу (або фольги) на чотири кути скляної пластини і закрийте скляну пластину (фольга зверху) каптоновою стрічкою. Паперові квадрати необхідно наклеїти в 5мм від краю. Клейка підкладка фольги або наклейки може бути і ближче до краю. Потурбуйтесь, щоб виключити пухирі, застосовуючи стрічку. Не натягуйте стрічку занадто туго перед тим, як ви покладете її. Зазори між стрічками бажано перекривати.

Інший спосіб застосування каптонової стрічки – поковзати її по мильній воді, перемістити в свою позицію, потім накатним роликом видавити воду. Вам доведеться дочекатись, щоб вона висохла перед використанням.

Ми використовуємо каптон, як поверхню для друкування, тож коли ви установлюєте його на стіл, то каптон повинен бути зверху. Це означає, що квадрати також розміщені на верхній поверхні, так ми можемо повністю використати точність безконтактного датчика при поверненні в початок координат. Сторона без каптона є тільки площиною скла і установлена проти алюмінієвого поширювача тепла.

 

 

 

 

 

 

 

 

Електропроводка теплостолу (Heated bed wiring)

 

Джгут проводів теплостолу (Heated bed wiring harness)

 

Джгут проводів теплостолу забезпечує живлення теплостолу і передає сигнал від термістора до плати Duet. Вам будуть потрібні такі деталі:

Компонент Тип Кількість
26-жильний шлейф Електроніка 850мм
З’єднувач IDC 2×13 Електроніка 1
З’єднувач IDC 2×6 Електроніка 2
Затискачі 3030T-1 Електроніка 2
2-контактна клема

– 3025-02Електроніка1

 

 

Підготовка виводів теплостолу (Preparing the heated bed end)

 

Розпочніть з розділення 26-жильного шлейфу по довжині. Нам потрібні три окремі групи проводів; дві групи по 12 проводів на зовнішній стороні, залишаючи одну пару проводів посередині

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ви можете просто розірвати шлейф на окремі проводи.

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішні дві частини повинні складатися із 12 проводів кожна, 2 проводи залишаються в центрі. Розірвіть шлейф на 160мм від кінця.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відріжте від одної 12-провідної секції 40мм. Відріжте від центральних 2 проводів 60мм від кінця(легше всього відрізати прямо гострими кусачками).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монтаж на виводи теплостолу IDC з’єднувачів (Fitting the heated bed-end IDC connectors)

Приєднайте два з’єднувачі IDC 2×6 до кінця двох 12-жильних секцій. Спробуйте зберегти орієнтацію, показану на картинках, це допоможе монтажу. Проте, це не така вже велика проблема; ви можете просто згорнути шлейф назад на себе, навколо з’єднувача IDC, щоб отримати його на правій стороні. Це зробить кабель трохи коротшим, але не багато. IDC штепселі монтуються на з’єднувачах будь-яким способом.

 

 

Ви можете зробити це вручну; переконайтеся, що з’єднувач перпендикулярний кабелю, і використайте шматок деревини, щоб натиснути на нього — це легше!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переконайтесь, що з’єднувач повністю затиснутий.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монтаж з’єднувача термістора (Fitting the thermistor connector)

 

 

 

 

 

Зніміть 4мм ізоляції з 2 центральних проводів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затисніть клему на кожному з них.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вставте клеми в сокет. Для термістора полярність не важлива.

 

 

 

 

 

 

 

 

Монтаж IDC з’єднувача на вивід Duet (Fitting the Duet-end IDC connector)

 

Відріжте шлейф до 820мм і приєднайте з’єднувач IDC 2×13 на один кінець шлейфу. Його лицьова сторона повернена до інших жил із з’єднувача IDC 2×6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Це легше зробити в лещатах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знову перевірте, щоб шлейф повністю затиснувся в з’єднувачі.

 

 

 

 

 

 

 

 

Джут теплостолу закінчено (The finished heated bed wiring harness)

 

 

 

 

 

Електропроводку теплостолу закінчено.

 

 

 

 

 

 

Це груба компоновка проводів на принтері. З’єднувач 2×13 IDC вставляється в плату Duet, з’єднувач 2×6 IDC вставляється в теплостіл, а центральний з’єднувач вставляється в сокет термістора в центрі теплостолу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монтаж джгута проводів столу (Fitting the bed wiring harness)


 

 

Переверніть ваш принтер. Знизу, протягніть довшу частину 12-жильного джгута проводів теплостолу через центральний паз в столі, потім назад, як показано.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переконайтесь, що він досягає розрізу в столі MDF , як проектувалось. Зігніть шлейф на 45 градусів. Протягніть іншу коротку сторону до другого пазу.

 

 

 

 

 

 

 

Залиште хороший шматок головного проводу під принтером, і закріпіть петлю шлейфа в пазу коло двигуна осі Y.

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягніть шлейф до тильної сторони машини і стола, щоб підключити з’єднувач до плати Duet , як показано вище.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Зверніть увагу на підключення шлейфу теплостолу до плати Duet, як указано вище. Якщо ви вставите неправильно, або схибите при центрівці штирів шлейфу, то 12V може підключитись до лінії 3.3V термістора (два центральних штирі) і негайно знищить головний процесор, коли ви включите теплостіл. Ми розцінюємо цю помилку, як помилку користувача, яка не захищається гарантією.

В міру необхідності, відрегулюйте шлейф, щоб було акуратно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монтаж теплостолу (Fit the heated bed)


 

Помістіть теплостіл, який ви сконструювали раніше на каретку Y . Чотири кутові гвинти повинні вставитись в отвори MDF столу.

 

 

 

 

 

Якщо ви дотримувалися розділу інструкції ‘Складання теплостолу’ для складання теплостолу під ‘швейцарські’ затискачі, і для ручного регулювання столу, то теплостіл підтримується трьома довгими гвинтами. Стіл опирається на гайки M3 , які забезпечують коригування. Ви можете додати гайку M3 внизу, щоб заблокувати стіл в цьому положенні.

 

 

 

 

 

Вид регульованого столу з тильної сторони.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переконайтеся, що провід термістора доступний знизу. Він може бути на іншій стороні у-вісь-ребра, але це не має ніякого значення. Вставте термістор в з’єднувач з двома центральними проводами шлейфу. Підверніть його в таке положення, щоб він не терся об напрямний стержень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вставте два з’єднувачі IDC в плату PCB внизу теплостолу.

 

 

 

 

 

 

Нарешті, перевірте, що рух осі Y дозволяє шлейфу акуратно згинатися під столом. Пристосуйте в міру необхідності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірте екстремальне переміщення каретки Y по осі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монтаж поверхні друку (Fit the print surface)

 

Поверхню друку притискають до теплостолу за допомогою чотирьох затискачів. Скляна пластина прямокутна, а не квадратна. Її довша сторона повинна бути направлена уздовж осі Y, як показано тут на принтері, інакше скоби не зможуть утримати скляну пластину.

 

 

 

 

 

 

 

Якщо ви маєте альтернативні ‘швейцарські’ затискачі, то вони затискають скло, алюміній і PCB, як показано. Щоб закріпити їх на теплостолі, потрібен додатковий простір між теплостолом і листом MDF; дотримуйтеся інструкції ‘Альтернативна конструкція’ на сторінці ‘Складання теплостолу’.

 

 

 

 

 

 

Так виглядає затискач з-під столу. Він може зачепитись в картоні. Якщо ви маєте відкидні затискачі і хочете отримати ‘швейцарські’ затискачі, то вони доступні у нашому інтернет-магазині.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так стіл виглядає на повністю змонтованій машині. Просимо звернути увагу на те, що на картинці показаний екструдер, головка і проводка, які ви ще не зробили!

Складання привода екструдера (Extruder drive assembly)

 

Стислий огляд (Overview)

 

Ця частина показує вам, як скласти привід екструдера. Всі деталі привода екструдера, за винятком двигуна NEMA17, повинні бути в пакеті з позначкою ‘Набір привода екструдера’.

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМІТКА: «Крипільна лапка», яка включена в набір привода екструдера, з’єднує боуденовський кабель з головкою екструдера. Вам вона потрібна буде пізніше, тож зачекайте.

 

 

 

 

 

 

 

 

Корпус екструдера (Extruder body)

 

Для складання корпуса привода екструдера, вам будуть потрібні наступні деталі:

Компонент Тип Кількість
Двигун NEMA17 1
Опора привода екструдера Привід екструдера 1
Підшипник 623

(діаметр 10 мм)Привід екструдера1Шайба M3Привід екструдера1Гвинт M3x12мм з потайною головкоюПривід екструдера3Шестерня екструдераПривід екструдера1

 

 

 

 

Візьміть корпус екструдера і вставте підшипник 623 в отвір, як показано. Один гвинт M3x12мм з потайною головкою вставляється із задньої сторони з шайбою зверху підшипника. Ця шайба затискається між підшипником і двигуном; без неї підшипник не буде обертатися і привід екструдера буде працювати погано.

 

 

Прилаштуйте двигун зверху корпуса, а потім закріпіть двома іншими гвинтами M3x12мм з потайною головкою корпус двигуна.

 

 

 

 

 

 

 

 

Надіньте шестерню на вал двигуна. Це повинна бути глуха посадка. Переконайтесь, щоб лиска отвору шестерні вирівнялась з лискою вала двигуна перед прикладанням значного зусилля. Шестерня має маленький виступ на нижніх зубцях. Ця сторона повинна бути напроти передньої поверхні вузла привода.

 

 

 

 

 

Складання решти привода (Assemble the rest of the drive)

 

Зараз складемо вузол зубчастого колеса привода. Для цього вам знадобиться:

Компонент Тип Кількість
Зубчасте колесо екструдера Привід екструдера 1
Вставка Привід екструдера 1
Шайба M3 Привід екструдера 1
Гайка самоконтрна M3 Привід екструдера 1
Болт M3x25мм з

шестигранною

головкоюПривід екструдера1Підшипник MR93ZZ

(діаметр 9 мм)Привід екструдера2

 

 

 

Просуньте гвинт через зубчасте колесо. Шестигранна головка гвинта повинна туго зайти в пластмасову частину. Потім надіньте шайбу M3 на гвинт.
 

 

 

 

Потім надіньте підшипник MR93ZZ, далі вставку. Вставка симетрична, тож не має значення якою стороною її надівати, але необхідно туго закрутити.

 

 

 

 

 

 

Вставте другий підшипник MR93ZZ в екструдер-привід-вузол, потім двигун.

 

 

 

 

 

 

 

Зараз встановіть складальний вузол зубчастого колеса на місце …

 

 

 

 

 

 

 

… і закріпіть його самоконтрною гайкою М3.

Перевірте, щоб зубчасте колесо оберталося плавно, обертаючи його вручну.

 

 

 

 

 

 

 

Монтаж привода на принтер (Mounting the drive on the printer)

 

 

Тепер можна змонтувати привід екструдера на машині. Х-вісь-пластина має профіль, щоб утримувати з однієї сторони екструдер-привід-вузол, тож вставте його обертаючи і закріпіть на місці, використовуючи масу двигуна, щоб підтримувати його.

 

 

 

 

Складання головки екструдера (Hot end assembly)

 

Боуденовська трубка (The Bowden tube)

 

 

Боуденовська трубка направляє філамент через екструдер до головки.

Компонент Група Кількість
Трубка ПТФЕ головка 1
Латунний ніпель

з різьбоюголовка1Латунний ніпель

з пазомголовка1

 

 

Спочатку обріжте пару міліметрів кожного кінця ПТФЕ трубки дуже гострим лезом, щоб отримати чисті і рівні кінці.

 

 

 

 

 

 

Потім використайте стругачку для олівців, щоб загострити кінці ПТФЕ трубки на конус. Будьте дуже спокійні. ПТФЕ – дуже м’який матеріал і його легко можна видалити дуже багато. Вам тільки потрібний зрізаний конус на кожному кінці, щоб легко вставити у внутрішній отвір.

 

 

Візьміть алюмінієвий блок охолодження і закрутіть в нього латунний ніпель з різьбою. Це не його остаточне місце, але він дозволить вам створити зусилля, коли ви будете закручувати латунний ніпель на ПТФЕ трубку, нарізаючи різьбу зверху ПТФЕ трубки.

 

 

 

 

 

 

Щоб допомогти направити латунний ніпель на ПТФЕ трубку прямо, візьміть 2мм свердло і вставте його в кінець ПТФЕ трубки. Воно буде тримати латунний ніпель і ПТФЕ трубку співвісними. Ви ж не хочете, щоб ніпель закрутився під кутом.

 

 

 

 

 

 

 

Закрутіть свердло через латунний ніпель і алюмінієвий блок охолодження. Просуньте латунний ніпель на ПТФЕ трубку і натискуйте, обертаючи алюмінієвий блок за стрілкою годинника. Він почне нарізати свою власну різьбу на ПТФЕ трубці.

 

 

 

 

 

 

 

 

Через пару обертів після нарізання різьби, витягніть свердло, інакше стискання ПТФЕ трубки не дозволить його витягти. Також, ви не зможете закрутити ніпель на всю довжину; буде занадто великий опір, поки свердло залишається в трубі.

 

 

 

 

 

 

 

Закручуйте латунний ніпель до тих пір, поки він обертається. Потім викрутіть латунний ніпель. Різьбова частина ПТФЕ трубки повинна бути довжиною приблизно 10мм і це дозволить легко накручувати кожен латунний ніпель.

 

 

 

 

 

 

 

 

Накрутіть латунний ніпель з пазом на вільний кінець ПТФЕ трубки. Повторіть процес нарізання різьби на іншому кінці трубки, цього разу залишивши латунний ніпель на іншому кінці ПТФЕ трубки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укручування латунного ніпеля на трубку ПТФЕ стисне її внутрішній отвір. Вам потрібно розгорнути його таким чином, щоб пластиковий філамент, яким ваш Ormerod буде друкувати, вільно проходив в трубці. Використайте 2мм свердло з маленьким затискним патроном, або електричний дриль.

 

 

Треба ніжно, увесь час крутити за годинниковою стрілкою – ніколи проти годинникової стрілки, незалежно від того входить свердло чи виходить – просвердлити, щоб збільшити внутрішній отвір в ПТФЕ трубці , яка проходить через латунний ніпель.

 

 

 

 

 

 

Зробіть декілька проходів, проходячи пару міліметрів глибше кожного разу і витягаючи стружку ПТФЕ , обертаючи свердло за годинниковою стрілкою. Зупиніться, коли свердло на 5мм вийде із латунного ніпеля в прозорий ПТФЕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Свердло повинно витягти стружку ПТФЕ із нього. Повторіть цей процес на іншому кінці ПТФЕ трубки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проштовхніть шматок філаменту через трубку, щоб перевірити, що він рухається плавно з маленьким, або зовсім без терця. Проштовхніть філамент в трубку з обох кінців.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Філамент повинен виштовхнути будь-яку стружку ПТФЕ, що залишилася. Продуйте добре трубку з обох кінців. Дуже важливо видалити будь-яку стружку ПТФЕ із трубки, інакше вона опиниться у соплі і заблокує його, якщо ви спробуєте вперше надрукувати!

 

 

 

 

 

 

 

 

Боуденовську трубку закінчено.

 

 

 

 

 

 

ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ: Проштовхніть пластичний філамент з обох кінців трубки, щоб очистити її від залишків стружки ПТФЕ; інакше, вона опиниться в головці і в перший же раз, як ви спробуєте друкувати, заблокує її!

 

 

Підготовка сопла (Preparing the nozzle)

 

Компонент Група Кількість
Сопло із нержавіючої сталі Головка

екструдера1Трубка ПТФЕ малого діаметруГоловка

екструдера1

 

Користуючись гострим лезом, відріжте один кінець втулки ПТФЕ. Спробуйте відрізати перпендикулярно до осі трубки, як тільки можливо. Вставте відрізаний кінець трубки в кінець моноблочного сопла. Картинка очікується.

 

(Тимчасова картинка – відсутній блок нагрівача на соплі) Знову користуючись гострим лезом, відріжте втулку ПТФЕ на одному рівні з кінцем моноблочного сопла.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цей кінець треба також відрізати перпендикулярно, як тільки можливо. Якщо ви зможете видалити втулку ПТФЕ, то її довжина повинна бути 8мм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складання металевих частин головки (Assembling the Hot End metal parts)

 

Компонент Група Кількість Картинка очікується
Складень сопла складений 1
Боуденовська трубка складена 1
Алюмінієвий блок

охолодженняголовка1Алюмінієвий блок

нагрівачаголовка1Конічна латунна гайкаголовка1

 

Візьміть боуденовську трубку, алюмінієвий блок охолодження і складень сопла. Закрутіть кінець боуденовської трубки з різьбовим латунним ніпелем в алюмінієвий блок охолодження, повністю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викрутіть алюмінієвий блок охолодження на чверть оберта із різьбового латунного ніпеля. Утримуючи латунний ніпель і блок охолодження в цій позиції, закрутіть сопло в блок охолодження щільно до латунного ніпеля. Переконайтеся, що втулка ПТФЕ все ще на місці в соплі, перед його закручуванням.

 

 

 

 

 

 

Користуючись парою плоскогубців або розсувним ключем твердо захопіть латунний ніпель, ближче до алюмінієвого блоку охолодження. Ви можете тримати латунний ніпель між згорнутим клаптиком паперу на губках плоскогубців, щоб не пошкодити латунь. Не тримайте занадто міцно; латунний ніпель дуже тонкий.

 

 

 

 

 

Поверніть алюмінієвий блок охолодження за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати весь складень на місці. Зробіть це так туго, як ви можете. Латунний ніпель треба зафіксувати проти вершини моноблочного сопла.

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірте, що латунний ніпель знаходиться близько до алюмінієвого блоку охолодження; різьба не повинна бути видна. Перевірте, щоб сопло було затягнуте. Весь складень повинен бути жорстким. Ви можете проштовхнути шматок філаменту в боуденовську трубку, щоб перевірити, що він повністю легко проходить до наконечника сопла.

 

 

 

 

 

Візьміть алюмінієвий блок нагрівача і накрутіть його на сопло. Малий отвір у блоці нагрівача повинен бути ближче до наконечника сопла, як показано.

 

 

 

 

 

 

 

 

Накрутіть конічну латунну гайку на сопло. Відрегулюйте блок нагрівача, щоб він був прямокутним з алюмінієвим блоком охолодження. Відрегулюйте конічну латунну гайку так, щоб конус сопла продовжував сопло гайки, настільки наскільки можливо. Між ними не повинно бути виступу і сопло не повинно западати всередину гайки. Затягніть гайку до блоку гайковим ключем, утримуючи блок алюмінієвого нагрівача. Це потрібно розумно затягнути, але не так сильно, щоб не ушкодити що-небудь.

 

 

Головка з металевих частин складена.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система охолодження (The cooling system)

 

Компонент Група Кількість
Головка складена 1
Канал радіатора друкований 1
Канал вентилятора друкований 1
Вентилятор головка 1
Радіатор головка 1
Гвинт М3х40мм

з циліндричною

головкоюкріплення2

 

 

Почніть з радіатора. Зверніть увагу, він має два отвори.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розмістіть канал радіатора
на радіаторі, як показано.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додайте зверху канал вентилятора , як показано.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потім додайте вентилятор з його проводами, які виходять вверх, а сторона з етикеткою на ньому повернута всередину. Вставте два гвинти M3x40мм з циліндричною головкою через чотири деталі.

 

 

 

 

 

 

 

 

Користуючись двома гвинтами, міцно прикріпіть радіатор до алюмінієвого блоку охолодження. Якщо ви маєте, ви можете нанести тонкий шар теплопровідної пасти між блоком охолодження і радіатором. Переконайтеся, що блок нагрівача не висовується з-під радіатора.

 

 

 

 

 

 

До складання головки ще далеко. Прокладка MDF повинна була бути на картинці, але на цей момент відсутня.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводка блока нагрівача (Heater block wiring)

 

Компонент Тип Кількість
Прозорий термоусадний ПТФЕ Головка

екструдераПриблизно

50ммТермістор 100KГоловка

екструдера1Провід термістора

– 160ммГоловка

екструдера2Картридж нагрівачаГоловка

екструдера1

 

 

Відріжте прозорого термоусадного ПТФЕ на 8мм менше, чим довжина термістора з його з’єднувальними проводами. Вставте термістор в трубку так, щоб він на 4мм виступав з кожної сторони.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Користуючись полум’ям (запальничка, паяльна лампа, газова конфорка або пістолет гарячого повітря; сушарка волосся не підходить ), осадіть термоусадну трубку на термістор. Просто пронесіть термістор і термоусадну трубку над полум’ям. Ви не повинні перегріти або обпалити термоусадну трубку.

 

 

 

 

Якщо ви робите це запальничкою, то тримайте термістор за один кінець і нагрівайте термоусадну трубку від середини до іншого кінця. Термоусадна трубка стане прозорою, коли вона повністю зсідається і потім непрозорою, коли тепло перемістити. Утримуйте її над полум’ям, оскільки це не перегрів і вона потемніє.

 

 

 

 

 

 

Дайте їй охолонути декілька хвилин, а потім поверніть її і зробіть це на іншій стороні. Обертаючи термістор між вашими пальцями ви будете поліпшувати послідовність термоусадки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поверніть термістор знову і нагрійте першу сторону, обертаючи його в своїх пальцях, щоб була дійсно гарна термоусадка. Переконайтеся, що усадка пройшла належним чином навколо центрального провода, інакше це не дозволить легко змонтувати його в блоці нагрівача.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зараз термістор повинен бути з термоусадною ПТФЕ трубкою на ньому.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вставте термістор через маленький отвір в блоці нагрівача так, щоб він зайшов десь на половину. Якщо ви будете тягти плоскогубцями, то будьте обережні і захватіть за термоусадну трубку ПТФЕ, а не за голий провід. Якщо він не хоче проходити через отвір, то знову нагрійте термоусадну трубку для щільного монтажу.

 

 

 

 

 

Щоб запобігти випаданню термістора, обігніть провід термістора навколо блока нагрівача. Це також означає, що всі проводи прокладаються по одній стороні головки.

 

 

 

 

 

 

 

 

З’єднайте проводи термістора і вставте картридж нагрівача в блок нагрівача.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зігніть проводи на стороні каналу радіатора. Зробіть хороший, правильний згин вручну провода картриджа нагрівача, потім прив’яжіть проводи термістора і проводи картриджа нагрівача кабельною стяжкою до вушка. Туго затягніть її, оскільки проводи не повинні рухатися і відріжте кінець кабельної стяжки. Згин на дроті картриджа нагрівача буде запобігати випаданню картриджа нагрівача із блоку нагрівача.

 

 

 

 

 

 

З’єднувач електропроводки головки (Wiring the hot end connector)

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Наступний крок описує підключення з’єднувача головки. Проте потрібна ОСОБЛИВА УВАЖНІСТЬ для цієї роботи. Картридж нагрівача і проводи вентилятора підключені до напруги 12V УВЕСЬ ЧАС. На проводах термістора – напруга 3.3V, і вони з’єднуються безпосередньо з чіпом Arduino на Duet. Якщо ви неправильно з’єднаєте штепсель, то коротке замикання між проводами термістора і будь-якими іншими проводами МОЖЕ ЗНИЩИТИ ВАШ ДУЕТ!

 

 

Схема електропроводки (Wiring diagram)

 

 

Вставте штирові контакти на кінцях проводів в шестиконтактний сокет. На вищепоказаній схемі електропроводки, де ви вставляєте клеми — сокет показаний з тильної сторони. Маленький чорний прямокутник — фіксуюча шпонка і на корпусі є маленькі викарбовані номери ‘1′ і ‘6′ , тож ви зможете зорієнтувати його, як на діаграмі. Штирі затискаються на одній стороні і гладкі з іншої. Гладка сторона знаходиться внизу діаграми.

 

 

 

Ні термістор, ні картридж нагрівача не мають полярності, тож не має ніякого значення як вони включені. (Хоча H+ і H — це контакти, на які подається напруга на машину – отже етикетки.) Переконайтеся, що на вентиляторі полярність правильна. На цій картинці один із проводів вентилятора вставлений в корпус, але ще не повністю; ви не можете побачити клему, коли вона там.

 

 

 

 

Перевірте, що всі штирі на однаковій глибині в корпусі. Штирі дуже важко видалити без їх ушкодження, тож перевірте двічі перед тим, як їх вставити! Вони повинні клацнути на місці, а потім не повинні легко проштовхуватися далі, або витягуватися.

 

 

 

 

 

 

 

Колір проводів в джгуті електропроводки головки (Wire colours, related to hot end wiring loom)

 

Джут проводів Проводи головки екструдера
Червоний Червоний провід вентилятора (+12V)
Чорний Чорний провід вентилятора (земля)
Зелений Провід термістора (зелений/синій)
Синій Провід термістора (зелений/синій)
Здвоєний жовтий Товстий червоний провід нагрівача
Здвоєний коричневий Товстий червоний провід нагрівача

 

Ви можете перевірити порядок проводів, порівнюючи їх на кінці джгута головки, які в штепселі головки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінальне складання і монтаж (Final assembly and mounting)

 

Компонент Група Кількість Картинка очікується
2х3 чорний сокет головка 1
Гвинти М3х16мм

з циліндричною

головкоюкріплення2Теплоізолятор MDFголовка1

 

 

 

 

Закріпіть ізолятор MDF на боуденовській трубці і просуньте його з трубкою до верху алюмінієвого блоку охолодження. Вкрутіть два гвинти через ізолятор MDF і алюмінієвий блок охолодження, як показано. Просто закрутіть гвинт на пару обертів. Сопло повинно бути нижче, ніж канал вентилятора, коли ви тримаєте головку вертикально на поверхні; якщо ні, то перевірте, що ви закрутили латунний ніпель боуденовської трубки повністю в алюмінієвий блок охолодження. Це встановлює висоту сопла.

 

 

Ми зазвичай скручуємо проводи, таким чином немає ніякого натягування будь-якого з проводів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інший вид завершеного складання головки, яку зараз можна змонтувати на вашому принтері Ormerod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головка екструдера монтується на x-каретці за допомогою сопло-опори.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Її потрібно поставити збоку, а потім зафіксувати на місці , використовуючи два гвинти. Ізолятор MDF повинен розміщуватися під опорою сопла, але зверху алюмінієвого блока охолодження, тож він буде затиснутий між ними.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головка повинна монтуватися вертикально. Якщо головка нахилиться вперед, то канали вентилятора можуть бути нижче, ніж сопло. Якщо нахилиться назад, то може бути нижче датчик. Перевірте, що вона установлена коректно в сопло-опорі. Кут нахилу головки можна змінити, налагоджуючи підшипник роликоопори x-каретки на тильній стороні x-вісь-пластини. Вона монтується в пазу (його можливо потрібно очистити, щоб вставити в нього болт), тож ослабте його, тримаючи головку там, де ви хочете, а потім вставте підшипник в x-вісь-пластину і знову затягніть болт. Перевірте, щоб головка була вертикальною. Картинка очікується.

 

Якщо сопло все ще занадто високо, коли головка встановлена вертикально, то можливо, що сопло установлене занадто високо в алюмінієвому блоці охолодження. Перевірте, що не видно ні одного витка різьби латунного ніпеля, який закручений в алюмінієвий блок охолодження – це встановлює висоту сопла відносно каналу вентилятора. Картинка очікується.

 

Якщо здається, що сопло піднімається і опускається, оскільки воно рухається уздовж осі X , то перевірте, що x-вісь-пластина пряма, плоска і вертикальна уздовж її довжини. Перемістіть екструдер і подивіться уздовж тильної сторони x-вісь-пластини. Можливо вона вигнута навколо гладкого стержня осі x; поверніть її назад у вертикальний стан і затягніть гвинт на x-роликоопорі і гвинти на x-двигун-опорі. Картинка очікується.

 

Нарешті, після одноразового друку сопло може опуститися вперед. Це зазвичай означає, що охолодження головки працює не коректно. Тепло можливо проходить через гвинти і розплавляє сопло-опору, яка викривляє його. Картинка очікується.

 

 

Лапка (The tongue)

Зараз знайдіть крипільну лапку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закріпіть вільний кінець боуденовської трубки з латунним з’єднувачем з канавкою в отворі зверху привода екструдера.

 

 

 

 

 

 

 

Канавка на латунному з’єднувачі повинна бути видима в пазу друкованої деталі; впевніться, що латунний з’єднувач вставлений до кінця.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вставте кріпильну лапку в паз надрукованої деталі, як показано з плоскою стороною лапки вгорі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вставте кріпильну лапку, щоб вона міцно з’єдналася з канавкою латунного з’єднувача. Отвір в кінці лапки допоможе вам видалити її, якщо буде потрібно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інший шматок ПТФЕ діаметром 3мм направляє філамент від котушки до екструдера. На цій картинці (яка показує Ormerod після монтажу електропроводки) показано, як трубка одним кінцем вставлена в екструдер, а іншим – вставлена в паз x-вісь-пластини. Шматок каптонової стрічки зможе запобігти її виковзуванню.

 

 

 

 

 

 

Електропроводка (Wiring)

 

Комплекти 3D принтера RepRapPro Ormerod постачаються з попередньо складеними джгутами проводів. Електропроводка повинна послідовно з’єднувати всі джгути до двигунів, головки екструдера і плати датчиків, здійснювати маршрутизацію назад до електроніки, а потім з’єднуватись з платою управління.

Електропроводка принтера (Wiring the printer)

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Ніколи не включайте або відключайте двигуни або нагрівачі від вашої плати Duet, коли вона під напругою.

Це стосується особливо двигунів, ви ризикуєте пошкодити чіп драйвера двигуна і управління платою Duet буде неможливим. Це також стосується і виводів джгута двигуна.

Є хороше правило – ЗАВЖДИ вимикати напругу, коли ЩО-НЕБУДЬ з’єднуєте або від’єднуєте від плати.

 

 

 

 

 

Джгут головки екструдера    

Довжина: 930мм

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанційний датчик: Прикріпіть дистанційний датчик до каретки осі X зліва від головки екструдера двома гвинтами M2,5×5мм з циліндричною головкою. З’єднайте джгут. Примітка: датчик має полярність; порядок проводів дуже важливий. Повинно бути як на картинці; синій, чорний, червоний (або рожевий на деяких джгутах).

Довжина джгута: 960мм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джгут двигуна привода екструдера    

Довжина: 720мм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джгут двигуна осі X     

Довжина: 440мм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джгут двигуна осі Z

Довжина: 90мм

 

 

 

 

 

 

 

 

Джгут двигуна осі Y

Довжина: 160мм

 

 

 

 

 

 

 

 

Кінцевий вимикач осі Y: Джгут з’єднується з двома зовнішніми контактами на мікровимикачі. Вам потрібно зігнути верхній контакт вгору на 45 градусів, щоб провід не накрутився на шків паса осі Y.    

Довжина: 260мм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМІТКА: Ви можливо отримали проводи кінцевого вимикача осі Y і проводи вентилятора головки екструдера з 2-контактним сокетом. Це повинен бути 3-контактний сокет для кожного з них, з невикористаним центральним контактом. Проте, ви можете видалити одну клему із сокета(підніміть маленьку лапку на сокеті і витягніть провід і клему) і вставте її прямо на плату; нижче на картинці показано, як ми зробили це на вентиляторі головки екструдера.

Електропроводка Duet (Wiring the Duet)

 

З’єднайте кожен джгут, як показано на діаграмі:

 

Приділіть особливу увагу з’єднанню нагрівача головки екструдера і з’єднувача термістора головки екструдера. Якщо ви вставляєте їх неправильно, то напруга 12V може попасти в лінію 3.3V термістора і негайно знищить головний процесор. Ми розцінюємо цю помилку, як помилку користувача і не забезпечуємо гарантією. Також будьте обережні із з’єднаннями двигуна екструдера і безконтактного датчика.

 

 

ПРИМІТКА: порядок включення проводів двигуна X інший, ніж проводів двигунів Y, Z і екструдера. Якщо ви включаєте вісь X так само, як і інші осі, то напрям руху по осі X буде неправильний.

 

Електропроводка подібна до картинки, показаної тут; однак є різниця між з’єднаннями вентилятора головки екструдера на картинці і діаграмі, проте зробіть одне з двох:

 

 

Силова електропроводка (Power wiring)

 

З’єднання ATX Power PCB і Duet PCB (Connecting the ATX Power PCB and the Duet PCB)

 

Живлення машини забезпечується стандартним блоком живлення ATX PC. 24-контактний ATX з’єднувач і 4-контактний допоміжний силовий з’єднувач вставляються в сокети силової плати ATX. Це виводить лінію 12v на дві клеми для живлення машини через головну плату Duet.

 

Дві монтажні плати з’єднуються двома кабелями, як показано. Полярність важлива. Доцільно користуватись стренгою, в якій чорною лінією відмічений негативний полюс. Це верхнє з’єднання на обох платах – це негативна клема (змонтована, як показано).

 

 

 

 

Чотири клеми потрібно обтиснути на оголених кінцях проводів. Вам потрібний добрий, рівний, обтискний інструмент, інакше обтискачі не вдасться затиснути в клемах. Якщо ви не маєте обтискного інструменту, то припаяйте кінці проводів паяльником для надійного з’єднання. Не вставляйте голі проводи в клеми – вони можуть працювати не надійно і генерувати тепло – якого досить, щоб розплавити клеми і зруйнувати плату. По проводам проходить великий струм, тож впевніться, що клеми затиснуті для надійного з’єднання. Потягніть проводи, щоб перевірити їх кріплення. Перевіряйте час від часу, що гвинти клем затягнуті.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Силова плата ATX має 3-контактний сокет, на двох штирях якого ближче до 4-контактного з’єднувача АТХ установлена перемичка. На платі також установлені два світлодіоди для індикації коректних операцій.

 

 

 

 

 

 

ЩЕ НЕ З’ЄДНУЙТЕ БЛОК ЖИВЛЕННЯ АТХ!

В наступних інструкціях, ви будете спочатку подавати напругу на плату Duet через USB і підтверджувати, що усе працює правильно, перед подачею напруги 12V .

 

 

 

 

 

Пусконалагодження (Commissioning)

 

Є шість компонентів програмного забезпечення, які потрібні, щоб користуватися RepRapPro Ormerod:

 1. Arduino IDE (Integrated Development Environment) – використовується для драйверів пристроїв, основного зв’язку, рішення проблем
 1. RepRap firmware – прошивка управляє апаратними функціями плати Duet
 2. Pronterface – використовується для комунікації і управління з’єднанням USB
 3. Google Chrome – використовується для управління платою Duet через веб інтерфейс
 4. Slic3r – використовується для трансляції 3D файлів у G-код, який управляє рухами принтера
 5. Ormerod файли – профілі для Slic3r і всі файли, які потрібні вам, щоб друкувати на іншому принтері Ormerod

 

 

 

ВАЖЛИВО: примітка на тему живлення USB 5V (IMPORTANT: note about USB 5V power)

 

Коли ви використовуєте плату Duet з напругою 5V , яка забезпечується тільки кабелем USB (тобто не блоком живлення ATX PSU), то ви можливо виявите, що плата відповідає некоректно. Веб інтерфейс, читання карт пам’яті SD, датчик IR — ненадійні. В платі Duet використовуються три різні напруги: 12V для двигунів, вентиляторів і нагрівачів, 5V використовується для управління МОП-транзисторів, і напруга 3.3V для більшості інших частин плати (ARM мікросхем, термісторів, крокових двигунів, безконтактних датчиків, карт пам’яті SD, USB, мережі Ethernet).

 

Можливо, що ваше джерело напруги 5V USB не забезпечує достатню напругу, або струм, що живить Duet, особливо, якщо ви працюєте з низькоякісним блоком живлення USB , не силовим сокетом USB, або малопотужними портами USB ноутбука. Малиновий індикатор положення, який використовується в подібних мікросхемах ARM , також має цю проблему. Підключення всіх інших з’єднань, можливо, також забирає достатньо потужності, щоб викликати проблеми. Для тестування цих проблем, треба перевірити фактичну напругу 5V і 3,3V силових ліній. Ви можете замірити 5V на штирі 1 рознімача, 3,3V на штирі 3 – ці штирі знаходяться найближче до з’єднання теплостолу, тільки під ‘SION’ ‘EXPANSION’. Напруга нижче 4,5V на лінії 5V може привести до мінімуму живлення 3,3V і викликати безліч дивних ефектів на платі.

Плата Duet повинна працювати правильно, коли напруга 5V забезпечується блоком живлення ATX PSU, але він ще не умонтований!

 

 

 

Установлення зв’язку з платою Duet (Establishing communication with the Duet)

 

Цю першу частину треба зробити з відключеним блоком живлення ATX PSU .

 

Плата електроніки Duet основана на платі з відкритим кодом Arduino Due , з доповненням мережею ethernet, кроковими двигунами (управління кроковими двигунами), слотом для картки пам’яті SD , датчиками температури і іншими входами і виходами, які потрібні для 3D принтера.

 

 

Перше
з’єднання (FIRST CONNECTION)

 

Завантажте Arduino IDE v1.5.5 BETA (з підтримкою Arduino Due) для вашої операційної системи із: http://arduino.cc/

 

Установіть Arduino IDE

 

З’єднайте кабель USB з платою Duet, переконавшись, що всі контакти вставлені. Біля з’єднувача USB повинен засвітитися світлодіод. Дивиться зауваження вище для напруги 5V USB, якщо його нема. Якщо кінцевий вимикач осі Y підключений, то буде світитись другий світлодіод біля цього з’єднання на платі. Він буде світитись, якщо каретка Y знаходиться далеко від кінцевого вимикача і буде виключатися, як тільки каретка Y переміститься і торкнеться мікровимикача.

 

Драйвери пристроїв будуть знайдені і встановлені автоматично.

 

Для користувачів WINDOWS 7 і 8 — примітка про драйвери пристроїв.

Ви можете перевірити, якщо драйвери пристроїв установлені, то відкриється менеджер пристрою і ви побачите ‘Arduino Due’, що він належним чином розпізнаний. Arduino нещодавно відновили драйвер пристрою (11 січня 2014), але не ясно, чи працює він належним чином. Зазвичай, щоб встановити драйвер пристрою, ви повинні клацнути на ‘Arduino Due’ і вибрати ‘update driver’. Драйвер повинен бути в папці ‘Drivers’ в головній папці Arduino IDE 1.5.5 (не в піддиректорії ‘FTDI USB Drivers’) , який ви завантажили. Проте, драйвери пристроїв для Arduino Due (і отже Duet) не встановлюються. Це тому, що сертифікати пристроїв застаріли, а Windows 8 не повідомляє вам! Ви можете не брати до уваги таку поведінку у Windows 7.

 

Є декілька опцій:

 

* Встановити дату вашого комп’ютера раніше 1 грудня 2013. Встановіть драйвери пристроїв для Arduino Due. Поверніть дату назад до поточної дати.

* Можна вимкнути підпис драйвера, що дозволить вам встановити драйвери пристроїв: http://www.howtogeek.com/167723/how-to-disable-driver-signature-verification-on-64-bit-windows-8.1-so-that-you-can-install-unsigned-drivers/

* Arduino оновило драйвер пристрою. Ви можете завантажити драйвер тут: https://github.com/arduino/Arduino/tree/ide-1.5.x/build/windows/dist/drivers

 

 

Відкрийте Arduino IDE і перейдіть до меню Tools->Board і виберіть ‘Arduino Due (Native USB)’. Якщо кнопка не підсвічується, то перевірте, можливо, драйвери пристроїв установлені.

 

Потім перейдіть до меню Tools->Port і виберіть порт USB для вашого принтера Ormerod.

 

Потім перейдіть до Tools->Serial Monitor. Переконайтесь, що швидкість установлена 115200 (внизу справа) і що вибрано Newline (далі за швидкістю).

 

Почекайте одну хвилину (це нормально, коли не підключена мережа ethernet і не відбувається пошук програмного забезпечення для мережі), і повинно показатись наступне:

 

RepRapFirmware is up and running.
Програмне забезпечення RepRap установлено і готове до роботи.

 

 

Якщо не отримали повідомлення, то наберіть наступну команду:

 

M105

 

Примітка: Всі коди надсилаємі до принтера повинні бути набрані ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ. Не користуйтеся нижнім регістром і не змішуйте їх, або ви не отримаєте ніякої відповіді.

 

І ви повинні отримати відповідь від машини, подібну до цієї:

 

T:5.3 B:18.4

 

або цю:

 

serial: M105

ok T:5.3 B:18.4

 

Якщо ви не отримали відповіді, то закрийте вікно Serial Monitor (послідовного монітора), відключіть USB, перевірте настройки Arduino і знову спробуйте з’єднатися. Почекайте одну хвилинку після включення USB.

 

Якщо ви отримали температуру -273,1 на головці екструдера або термісторі теплостолу, це зазвичай означає, що термістор відключений або закорочений. Перевірте електропроводку термістора.

 

Примітка: Це незвично, щоби температури на головці екструдера і теплостолі відрізнялися при кімнатній температурі. Термістори мають тенденцію бути неточними внизу і вверху їх діапазону. Ми переконалися, що їх пік точності знаходиться в тому діапазоні, який нам потрібен; для головки екструдера від 150 до 250оC. При температурі довкілля нижче 10оC, температура головки може впасти нижче 30оC, і Duet розглядає це як помилку, тож повідомляє -273. При температурі вище 30, ви не будете мати ніяких проблем при включенні нагрівача. Часом вона піднімається до 25оC, це нормально. При холодних ранках все упорядкує м’яке нагрівання сушаркою волосся головки екструдера! Майбутнє оновлення прошивки поліпшить низькотемпературну точність.

 

Що робити, якщо це не працює? (What to do if it isn’t working?)

 

Подивіться примітку на сторінці ‘ВАЖЛИВО: примітка про USB 5V ‘. Якщо напруга низька, то це може викликати дивні проблеми, такі як дивні температурні показання, відмову карточки SD і відмову Ethernet. Якщо ви не маєте будь-якого доступного джерела живлення USB , то вимкніть Duet, видаліть проводи двигуна і нагрівача з плати, вставте перемичку на JP9 і з’єднайте ATX з напругою живлення. Для більшої деталізації подивіться пізнішу частину ‘Тепер з’єднайте силовий блок живлення ATX ‘, але поверніться до цього пункту і спробуйте з’єднатися знову.

Також можливо, що сокет USB на платі Duet холостий і лінії USB розірвані. Перевірте сокет USB ; він має 4 ніжки, які проходять через плату. Усі чотири ніжки повинні бути припаяні, щоб сокет міцно тримався на платі. Якщо їх немає, ви можете припаяти їх самі; це легко зробити з тильної сторони плати. Якщо ви не отримали ніякої відповіді, то звертайтеся за підтримкою.

Перевірте ‘Проблеми з’єднання програмного забезпечення Duet ‘ в розділі пошук несправностей ТУТ.

 

Перевірка настройок картки SD (CHECK SD CARD SETTINGS)

 

Ваш принтер Ormerod забезпечується карткою пам’яті SD, в адаптері USB. Вставте картку SD у USB адаптер і у ваш комп’ютер – картка повинна з’явитися на вашому робочому столі. Картка SD використовується для зберігання настройок , обслуговування веб сторінок, веб інтерфейсу і має деякі тестові g-код файли для друкування.

 

Завантажте програмне забезпечення RepRap з нашого сайту Github repository. Зайдіть на сторінку і клацніть кнопку ‘Download ZIP’ з правої сторони. Розархівуйте завантажений ZIP файл в директорій під назвою ‘SD-Image’. Відкрийте його і скопіюйте вміст (три директорії – gcodes, sys, www) в кореневий каталог SD картки, таким чином це будуть перші файли, які ви побачите, коли відкриєте SD картку.

 

Видаліть SD картку із адаптера і вставте її в утримувач SD карток на платі Duet. Це повинно клацнути.

 

Чи читається картка SD ? (Is the SD card being read?)

 

З’єднайте кабель USB з платою Duet і під’єднайте до неї монітор Arduino Serial Monitor, як вище. Зачекайте одну хвилину і ви повинні побачити (знову):

RepRapFirmware is up and running.
Програмне забезпечення RepRap установлено і готове до роботи.

 

В верхній частині вікна монітора ви побачите тип монітора без лапок ‘M503′ і нажміть кнопку ‘Send’.

 

Примітка: Усі коди відправлені на принтер повинні бути з ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ. Не використовуйте нижній регістр і не змішуйте їх, бо відповідь можете не отримати.

 

Має бути подібна відповідь:

 

; RepRapPro Ormerod

; Standard configuration G Codes

M111 S1; Debug on

M550 POrmerod; Set the machine’s name

M551 Preprap; Set the password

M552 P192.168.1.14; Set the IP address

M553 P255.255.255.0; Set netmask

M554 P192.168.1.1; Set the gateway

M555 P2; Emulate Marlin USB output

M92 E420; Set extruder steps/mm

G21 ; Work in mm

G90 ; Absolute positioning

M83 ; Extrusions relative

M558 P1 ; Turn Z Probe on

G31 Z0.5 P500 ; Set Z probe height and threshold

M906 X800 Y800 Z800 E800 ; Motor currents (mA)

T0 ; Select extruder 0

 

Якщо картка SD не вставлена, або не правильно прочитана (помилки коду можуть бути різними), ви отримаєте:

 

Can’t open 0:/sys/config.g to read from. Error code: 12 Не можу відкрити 0:/sys/config.g , щоб прочитати. Код помилки: 12
Configuration file not found Файл конфігурації не знайдений

 

Перевірте, що ви вставили картку SD належним чином. Деякі клієнти повідомили проблеми з картками SD, що поставлялися з адаптером USB. Якщо ви можете, спробуйте різні картки SD і запишіть файли на іншому адаптері. Картки SD виходять різноманітних розмірів; ми перевірили карти аж до 8 Гбайт. Вони повинні форматуватися в FAT32.

 

Чи читається картка SD при ЗАПУСКУ? (Is the SD card being read AT STARTUP?)

 

Найголовніша річ, перевірити, як читається картка SD , КОЛИ ВКЛЮЧАЄТЬСЯ ПРИНТЕР. Вищенаведений список команд розміщений в файлі config.g , в папці sys на картці SD. Це файл настройок для принтера і повинен бути прочитаний, коли включається принтер. Ці важливі речі подібні до набору мережних настройок, визначають режим принтера, який дозволяє Pronterface взаємодіяти з Duet (M555 P2; Emulate Marlin USB output), і включають безконтактний датчик (M558 P1 ; Turn Z Probe on – інакше принтер не повернеться в начало осі X і Z належним чином).

 

Найлегший шлях перевірити, чи читається картка при запуску – це відкрити Arduino Serial Monitor, з’єднати і надіслати команду M105. Правильна відповідь буде:

 

serial: M105

ok T:-273.1 B:-273.1

 

Важлива річ — ‘ok’ означає, що команда M555 P2 (Emulate Marlin USB output) запустилась. Якщо ви надіслали M105 і отримали:

 

T:-273.1 B:-273.1

 

(без повторення команди і без ‘ok’), то файл config.g не був прочитаний при старті.

 

 

 

Що робити, якщо це не працює? (What to do if it isn’t working?)

 

Оновить вашу прошивку (дивіться наступну секцію); є деякі утруднення в тому, щоб поліпшити можливості прочитати картку SD .

 

Замініть картку SD кращою або добре відомою робочою карткою.

 

Деяким людям допомагає подача живлення на плату, а потім через пару секунд натиснути кнопку перезапуску на платі Duet і картка SD читається.

 

Картці SD потрібно працювати коректно, щоб забезпечити зв’язок і друк, і це варто перевірити, якщо ви маєте проблеми.

 

 

 

Оновлення вашої прошивки! (Update your firmware!)

 

Ваш принтер Ormerod буде забезпечений прошивкою у флеш-пам’яті його мікроконтролера. Зараз ви установили зв’язок з платою Duet, тож перевірте, чи це остання версія , інакше оновить прошивку на Duet. Дивіться тут, як це зробити. Ми будемо додавати особливості і регулярно перевіряти антивірусом, щоб поліпшити використання вашого принтера, тож перевіряйте частіше.

 

 

Навіщо оновлювати вашу прошивку! (No, really, update your firmware!)

 

Недавні модифікації поліпшили можливість мережного з’єднання, поліпшили комунікацію USB, вдосконалили точність термісторів, поліпшили читання картки SD , виправили проблеми повернення в начало координат, виправили проблеми зупинки принтера і багато іншого. Тож будь ласка, щоб зберегти себе від потенційного розчарування, оновить вашу прошивку.

 

Щоб перевірити версію вашої прошивки, з’єднайтеся з платою Duet через Arduino IDE Serial Monitor і надішліть g-код ‘M115′ . Відповідь має бути схожа на:

 

FIRMWARE_NAME:RepRapFirmware FIRMWARE_VERSION:0.57a ELECTRONICS:Duet DATE:2014-01-16

 

Якщо ви отримали відповідь:

 

Error: invalid M Code: M115

 

Ви маєте дуже стару версію прошивки і повинні безперечно її оновити!

 

Порівняйте інформацію про версію прошивки з відповіді на команду M115, з назвою файлу на цьому лінку , який на нашій сторінці github. Але НЕ ЗАВАНТАЖУЙТЕ ЦЕЙ ФАЙЛ БЕЗПОСЕРЕДНЬО!
Дивіться тут повні інструкції оновлення прошивки
.

 

Оновлюючи прошивку, не забувайте оновити картку SD з самими останніми файлами з папки ‘SD-Image’.

 

 

 

 

 

 

Зв’язок через Pronterface (Connect via Pronterface)

 

Pronterface використовується для контролю основних функцій принтера через USB. Будь-яка версія Pronterface повинна працювати з Duet, хоча ми поставляємо для наших клієнтів налагоджену версію.

 

Доступні два інсталяційні методи:

 • Легкий – завантажте скомпільовану версію тут, Windows або Mac, і розархівуйте zip-файл.
 • Передовий – Для Windows/Mac/Linux – завантажте zip-файл із сайту Github репозиторій тут, інсталяційні інструкції ТУТ. Це злегка модифікована версія Pronterface, покращена для Duet.

 

Як тільки установили, закрийте Arduino Serial Monitor, якщо він ще відкритий. Тільки одна програма може з’єднатися через USB, або Arduino Serial Monitor, або Pronterface. Приєднайте кабель USB до Duet, а потім запустіть Pronterface.

 

Виберіть порт USB , на який ваш комп’ютер розмістив Duet в модулі Pronterface ‘Port’, виберіть швидкість комунікації 115200, і клацніть кнопку Connect.

 

Як і раніше, почекайте одну хвилину, і програмне забезпечення підтвердить, коли принтер в режимі онлайн.

 

Натисніть кнопку GET POS , і якщо машина поверне позицію X0.00 Y0.00 Z0.00 , то ваше з’єднання діє коректно.

 

ВАЖЛИВО. Потім натисніть «Check Temp» і перевірте температуру на головці екструдера і теплостолі відносно кімнатної температури(можливе відхилення на пару градусів – термістори проектуються, щоб забезпечити точність робочої температури). Pronterface повідомить температуру у нижньому лівому вікні; ви також можете включити діаграму. Якщо ви отримаєте потік температур у вікні справа, то картка SD непрочитана при старті (дивіться «Чи читається картка SD при ЗАПУСКУ?»
і Duet не стартував з моди ‘Marlin emulation’, яка потрібна Pronterface. Переустановіть принтер, перевірте, чи працює SD картка (спробуйте іншу, якщо не працює) і повторно підключіть Pronterface до плати Duet.

 

Якщо температура занадто висока, то ймовірно коротке замикання в схемі відповідного термістора. Якщо температура занадто низька, то можливо розімкнений контур. У будь-якому випадку, знайдіть дефект і виправить його перед тим, як продовжити.

 

ПРИМІТКА: Якщо вікно pronterface не показує кнопки
(GET POS, BL, BR, CENTRE, etc… ), то вірогідніше ви установили версію Pronterface заздалегідь і файл настройок .pronsolerc уже існує у вашому головному каталозі User (в одному з головних каталогів ‘Documents’, ‘Downloads’ and ‘Pictures’ – зазвичай C:Users{username} на Windows). Цей файл – невидимий/системний файл; зробіть його видимим, видаліть файл і перевантажте програмне забезпечення. Зараз ви повинні побачити додаткові кнопки.

 

Перевірте настройки, набравши ‘M503′ в командному рядку внизу справа в вікні Pronterface. Настройки будуть прокручуватись у вікні вище командного рядка. Це означає, що Pronterface коректно запитує Duet і отримує коректні відповіді.

 

Зараз закрийте Pronterface і роз’єднайте USB, щоб вимкнути Duet.

 

 

Тепер підключіть блок живлення ATX (Now connect the ATX power supply unit)

 

Блок живлення подає напругу 12V на двигуни і нагрівачі, на логіку подається 5V. Переконайтесь, що перемичка вставлена в JP9 (5V_EN) (на картинці показано розташування перемички). Без підключеного USB, біля кнопки перезапуску на платі повинен засвітитись світлодіод.

 

 

ВАЖЛИВО: Перша річ, яка повинна статися – повинен включитися вентилятор головки екструдера. Інакше, ВИКЛЮЧІТЬ блок живлення ATX PSU і перевірте з’єднувач головки екструдера. Товсті червоні проводи нагрівача головки екструдера повинні йти до здвоєних жовтих і коричневих проводів в іншому з’єднувачі(полярність не важлива). Проводи термістора повинні йти до середніх штирів, синіх і зелених проводів на іншому з’єднувачі (полярність не важлива). Червоний і чорний проводи вентилятора повинні йти до червоного і чорного проводів на іншому з’єднувачі і підходити їм – полярність важлива. Потім перевірте, чи правильно з’єднаний вентилятор з платою Duet.

 

У випадку, коли щось пішло жахливо неправильно – спостерігайте за димом! Якщо виникла проблема, виключіть напругу, виключивши блок живлення ATX PSU. Деякі клієнти повідомили, що головка екструдера включається негайно, на повну потужність, тож перевірте головку екструдера не розігріваючи її – це можна швидко зробити, тож спочатку перевірте! Також переконайтесь, що теплостіл, двигуни і чотири драйвери двигунів не нагріваються. Будьте обережними з чіпами – вони мають внутрішній температурний вимикач при температурі 80 градусів, яка може обпалити ваш палець, тож торкайтесь легко і коротко.

 

ПРИМІТКА: Перші 220 принтерів Ormerod (червоний пластик) поставляються з компонентами RS з завжди з’єднаними контактами USB, які забезпечують логіку на платі напругою 5V. Якщо бажаєте, то покупці перших 220 машин з цим обмеженням можуть повернути електроніку Duet до RepRapPro Ltd для оновлення Duet без цього обмеження. Узгодити це можна по електронній пошті.

 

 

 

 

 

 

Управління перевіркою машини (Testing machine control)

 

Перевірка нагрівачів (Test
the heaters)

 

Вставте вилку USB і запустіть програму Pronterface. Клацніть «Connect» і чекайте, поки ваш RepRap з’явиться онлайн.

 

Теплостіл і головка екструдера – дві частини принтера, в яких можуть виникнути пошкодження, оскільки вони сильнострумові пристрої; ми спочатку перевіримо їх на випадок будь-яких проблем, які можуть викликати дефект.

 

Клацніть віконце позначки ‘Watch’ (або ‘monitor’, залежно від версії Pronterface), щоб отримати повідомлення про температуру теплостола і сопла. Впевніться, що показання співпадають з температурою в кімнаті. Якщо їх немає, то перевірте з’єднання. Зазвичай, якщо вони низькі (-273), то це вказує, що термістори не підключені.

 

ГОЛОВКА ЕКСТРУДЕРА (HOT END)

 

ВАЖЛИВО: Перевірте, чи працює вентилятор головки екструдера. Йому потрібно бути ЗАВЖДИ під напругою – оскільки він безпосередньо з’єднаний з напругою 12V . Це частина дизайну головки екструдера, щоб верхня частина була безперервно охолоджена, інакше екструдер працюватиме надзвичайно погано, або зовсім не працюватиме, якщо не охолоджено. Якщо вентилятор не працює, то перевірте з’єднання, напругу і полярність підключення вентилятора. Перевірте, що ви відчуваєте потік повітря біля сопла головки екструдера.

 

Дайте команду соплу нагрітися до 100 градусів, набравши ‘100′ у віконці позначки ‘Heater’, і спостерігайте за підйомом температури, відхиленням і кінець кінцем установленням біля 100 градусів. Стежте за соплом під час цієї перевірки. Якщо ви бачите багато диму, який виходить із головки екструдера, то вимкніть нагрівач і перевірте з’єднання. Можливо, ви маєте справу з коротким замиканням проводів нагрівача, або блока нагрівача, або є деяке забруднення в блоці нагрівача.

 

Повторіть тест з цільовою температурою 200 градусів Цельсія. Сопло повинно досягти цієї температури приблизно за одну хвилину або менше і встановитись в межах пари градусів біля 200оC. Деякий запах від горіння олії — не рідкісний – це олія від машинної обробки деталей – через хвилину він розсіється.

 

Натисніть ‘Off’ поряд з ‘Heater’, щоб вимкнути головку екструдера.

 

 

 

ТЕПЛОСТІЛ (Heated bed)

 

Дайте команду теплостолу нагрітися до 45оC (теплий), набравши ’45′ у віконці позначки ‘Bed’, і клацніть ‘Set’. Перевірте, що температура теплостола піднялася і стабілізувалася біля 45оC і що теплостіл фактично теплий.

 

Теплостіл розігрівається більш повільно чим головка екструдера.

 

Натисніть ‘Off’ поряд з ‘Bed’, щоб відключити теплостіл.

 

 

 

Тестування осьового руху (Test axis movement)

 

Зараз наберіть наступну команду в командному рядку:

 

G1 X5 F500

 

в полі нижче вікна і клацніть Send. X-каретка повинна переміститися на 5мм в позитивному напрямку (X5) із швидкістю 500мм/хв (F500). Це повинно бути у напрямі від двигуна X; якщо ні, то перевірте вашу електропроводку, оскільки можливо двигун осі X включений в реверсному напрямі. Щоб змінити будь-які проводи двигуна, ви повинні вимкнути принтер, інакше ви ризикуєте знищити крокові драйвери.

 

Припускаючи, що каретка рухалася в правильному напрямі, можна набрати:

 

G1 X0 F500

 

і клацніть Send. X-двигун повинен переміститися назад до його стартового розташування (X0).

 

Повторіть цей тест для осі Y , замінюючи в команді ‘X’ на ‘Y’. Це буде переміщати теплостіл на Y-каретці. Позитивний рух у напрямку до двигуна Y , а негативний рух – від двигуна.

 

 

Для осі Z, зробіть швидкість подачі 200 мм/хв:

 

G1 Z5 F200

 

Це просуне вісь Z на 5мм. Ви також можете користуватися ‘jog dial’ з лівої сторони вікна Pronterface , щоб перемістити осі. Щоб вимкнути двигуни, натисніть кнопку ‘Motors off’ вище ‘jog dial’.

 

ПРИМІТКА: Коли ви включаєте принтер, то принтер думає, що кожна вісь знаходиться в X=0, Y=0 , Z=0 . Вам завжди буде потрібно повертати осі в початок координат після виключення напруги, або переустановлювати принтер, оскільки він не пам’ятає поточних координат, коли виключається живлення.

 

Тестування безконтактного датчика (Test the proximity sensor)

 

Команда ‘Homing’ переміщає стіл до кінця осі, який натискає на кінцевий вимикач, який надає принтеру контрольну точку. Потім він знатиме, де знаходиться стіл, відносно сопла.

Безконтактний датчик використовується для переміщення в початок координат осей X і Z. Щоб безконтактний датчик працював коректно, картка SD ПОВИННА працювати при запуску; команда ‘M558 P1′ вмикає безконтактний датчик (також відомий як датчик Z). Ви можете ввести цю команду окремо, якщо картка SD не знаходиться в принтері, або вона не працювала при запуску.

 

Перемістіть осі X і Y (вручну, або користуючись командою Pronterface або ‘jog dial’), і підніміть вісь Z так, щоб сопло було щонайменше на 20мм від столу. Щоб перевірити, що безконтактний датчик працює коректно, пошліть наступну команду:

 

G31

 

Якщо вісь знаходиться вдалині від столу (скажімо, більше 20мм), то відповідь повинна бути невеликим числом, можливо 20. Покладіть клаптик білого паперу під датчик, дуже близько, і надішліть знову команду ‘G31′ . Цього разу відповідь повинна бути великим числом, можливо 950. Це нормальний діапазон для датчика і потрібно коректно працювати перед тестуванням ‘homing’.

 

Якщо ви не отримали числа в цьому діапазоні, то зверніться до розділу пошук несправностей для безконтактного датчика ТУТ.

 

Тестування повернення осей в начало координат (Test axis homing)

 

 

Спочатку дайте команду повернення для осі Y. Або наберіть ‘Y’ на кнопці повернення в Pronterface (вище ‘dial’ зліва у вікні Pronterface), або використайте команду повернення: наприклад

 

G28 Y0

 

Каретка Y повинна рухатися у напрямі двигуна Y, і натиснувши на мікровимикач, змінити напрямок до іншого кінця осі Y . Кінцевий вимикач Y являється вимикачем ‘MAX’ ; він записує точку , де вісь Y знаходиться в максимальній точці, тобто 200мм, а потім переміщає каретку до 0, на іншому кінці осі.

 

Якщо зв’язок з мікровимикачем не коректний, то він розпочне рухатися до кінця роликоопори і зрештою стукнеться об цей кінець! Він зупиниться через декілька хвилин. Не хвилюйтеся, ніякого ушкодження не буде. Перевірте з’єднання мікровимикача, можливо він роз’єднаний, або з’єднаний неправильно із штировими контактами на Duet. Вище з’єднання двигуна Y на платі Duet знаходиться світлодіод. Він нормально включений і буде виключений, коли спрацює кінцевий вимикач осі Y . Перемістіть стіл до кінця двигуна Y вручну і перевірте, що світлодіод вмикається і вимикається, коли каретка Y активізує мікровимикач.

 

Кінцевий вимикач осі X — не мікровимикач; Ormerod користується безконтактним датчиком для повернення в начало осі X. Він являється тригерною схемою завдяки стержню, який висовується із x-двигун-кронштейна. Важливо, щоб каретка X могла пройти мимо корпуса електроніки; це потрібно перевірити в конструкції раніше. Перевірте, чи правильна полярність проводів, які з’єднують датчик – дивіться розділ інструкції ‘Електропроводка’. Також, залежно від умов освітлення принтера, вам, можливо, треба додати шматок срібної фольги (подібної до тої, яка використовується на столі) на вершину стержня, щоб датчик працював відповідним чином.

 

Натисніть кнопку повернення ‘X’ на Pronterface, або використайте команду повернення:

 

G28 X0

 

Каретка X переміститься на 5мм у напрямку осі Z . Вона зупиниться до удару об кінець. Якщо це не працює правильно і вона не зупиняється на кінці, і зберігає рух до тих пір, поки не стукнеться об двигун X , то зверніться до інструкції пошуку несправностей для безконтактного датчика ТУТ.

 

 

Нарешті повернення осі Z. Знову, користуємось безконтактним датчиком. Натисніть кнопку повернення ‘Z’ в Pronterface, або використайте команду повернення:

 

G28 Z0

 

Каретка Z буде рухатися вверх від кутів з мішенню, потім рухатиметься вниз і зупиниться. Спочатку сопло буде віддалятися від столу; ви можете виправити це відповідно до інструкції ‘Компенсація осей’.

 

Особливості Pronterface – RepRapPro для Duet (Pronterface – RepRapPro Duet features)

 

Використайте Pronterface в версії RepRapPro , з розширеними особливостями для Duet, що документується тут.

 

 

З’єднання через веб інтерфейс (Connect via web interface)

 

Стару документацію для веб-інтерфейсу для версій прошивок нижче 0.65e можна прочитати тут. Але набагато краще оновити вашу прошивку – дивіться вище.

Щоб користуватись мережним інтерфейсом, вам потрібно під’єднати кабель ethernet від плати Duet до концентратора ethernet , вимикача або маршрутизатора. На плату Duet потрібно подати напругу, або через USB, або від ATX PSU – напругу не можна передавати через кабель Ethernet .

 

Також можна з’єднати Duet безпосередньо з вашим ПК через Ethernet, але вам потрібно встановити порт ethernet на ваш ПК , який відповідав би Duet (або Duet відповідав би порту ethernet на вашому ПК). Ваш ПК все ще повинен мати доступ до інтернету (через інший порт ethernet або wifi) для роботи з веб інтерфейсом RepRapPro.

 

Вам потрібні три або чотири частини інформації, щоб встановити Duet для вашої мережі; IP адреса, мережна маска, IP адреса шлюза. Також, для декількох Ormerod на одній мережі, вам, крім того, будуть потрібні адреси MAC. Часто, маленькі мережі використовують протокол динамічної конфігурації DHCP, який призначає пристроям IP адреси автоматично, які з’єднуються з мережею. В даний момент Duet не може користуватися цим; вам треба встановити IP адресу вручну. Якщо вашою мережею користуються декілька людей, то про це консультуйтеся зі своїм мережним адміністратором. Якщо ви маєте свою власну мережу, то читайте…

За умовчуванням, настройки знаходяться в sys/config.g на SD карточці:

 

 

IP address: 192.168.1.14 IP адреса: 192.168.1.14
netmask: 255.255.255.0 мережена маска 255.255.255.0
gateway: 192.168.1.1 шлюз: 192.168.1.1

 

 

Якщо на вашому ПК установлена Windows, то перевірте, які настройки використовуються у вашій мережі, відкривши Командний Рядок і набравши команду ‘ipconfig’. Відповідь повинна включати :

 

Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:

Connection-specific DNS Suffix . : lan

Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::45dc:fdd3:67dd:db47%11

IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.66

Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254

 

В Mac OS X отримаєте інформацію переважно на панелі ‘Network’ . В Linux, подивіться Network Manager ( менеджер мережі), або наберіть в вікні термінала команду ‘ifconfig’.

 

Тут ви побачите настройки, які ви повинні помістити у файл config.g для цих двох настройок:

 

M553 P255.255.255.0; Set netmask (Subnet Mask)

M554 P192.168.1.254; Set the gateway (Default Gateway)

 

Для ip адреси останньої настройки, виберіть число на 10 більше або менше, чим адреса в списку ipconfig. У прикладі вище, це список 192.168.1.66, тож установіть:

 

M552 P192.168.1.76; Set the IP address

 

Якщо вам треба редагувати ці настройки, редагуйте файл config.g в RepRapFirmware/SD-Image/sys/ , який ви завантажили раніше. Потім скопіюйте новий файл config.g до SD картки в свою папку sys.

Якщо ви маєте декілька Duet на одній мережі, то кожному з них будуть потрібні унікальна адреса IP і унікальна адреса MAC. Ви можете просто збільшити останнє число в адресі IP для кожної нової машини. Адреса MAC встановлюється рядком в config.g , який вказує:

 

M540 P0xBE:0xEF:0xDE:0xAD:0xFE:0xED

 

Код M540 завершується параметром P, за яким безпосередньо йдуть шість шістнадцяткових чисел у форматі 0xUV, де U і V знаходяться в діапазоні [0..F] , відокремлених двокрапками. Для більш конкретної інформації про адреси MAC подивіться цей рядок; ви встановлюєте локальну адміністровану адресу. Для установлення однієї машини залиште числа у спокої. Для багатьох Duet на одній мережі, уменшіть останнє із шести чисел для кожного додаткового Duet.

 

З’єднайте кабель ethernet з Duet і концентратором /маршрутизатором/ключем на іншому кінці. На з’єднувачі ethernet повинен засвітитись зелений світлодіод і мерехтіти. Помаранчевий світлодіод – це індикатор з’єднання 10base-T – для більшості ethernet концентраторів /маршрутизаторів/ключів реалізується 100base-T або гігабайт, який залишається вимкненим.

 

В даний момент підтримується тільки Google Chrome . Інші браузери будуть додані до пізніших версій прошивки. Завантажте і установіть Google Chrome.

 

Запустіть Google Chrome, і введіть IP адресу , яку ви установили в config.g в полі адреси; наприклад, 192.168.1.14 (для прикладу вище).

 

Якщо веб інтерфейс встановлено правильно, вам буде представлений логін екрана. Якщо ви маєте багато Duet у вашій мережі, то ви можете відкрити інтерфейс для кожного з них по черзі з новим ярликом у вашому браузері. Відслідковуйте то один, то другий посиланням на адресу IP зверху кожної сторінки.

 

Більш поглиблене використання веб інтерфейсу документується тут.

 

 

Проблеми? (Problems?)

 

Якщо ви маєте проблеми з будь-яким кроком на цій сторінці, особливо з’єднуючись з Duet, то подивитесь розділ інструкції ‘Пошук несправностей’.

 

Якщо ви знаходите будь-які помилки в цих інструкціях, то просимо повідоміти нас за адресою електронної пошти підтримки.

 

 

 

Корекція осей (Axis compensation)

 

Передмова (Introduction)

На цій сторінці ми розкажемо вам, як відкоригувати осі вашого Ormerod, щоб точно друкувати. Основні зв’язки містяться в розділі ‘Пусконалагодження’.

 

Ormerod підтримує два інтерфейси USB, через RepRap утиліту Pronterface, і новий ethernet/web інтерфейс веб браузера. В цей момент тільки підтримується веб браузер Google Chrome. Це обмеження буде зняте в майбутніх версіях прошивки.

 

 

Настройка Z датчика (Setting the Z Probe)

 


 

Безконтактний датчик (також відомий як Z датчик) використовує інфрачервоний датчик для того, щоб виявити ярлики алюмінієвої фольги, які ви помістили під каптоновою стрічкою на скляній пластині стола.

 

ПРИМІТКА: Безконтактний датчик працює випромінюючи інфрачервоне світло (IR), і також чутливий до інших форм IR світла, наприклад прямого сонячного світла, галогенових, вольфрамових і інших ламп розжарювання і інших джерел. Вони можуть засліпити датчик і ви не зможете отримати нижніх показань. Показання датчика знаходяться між 0 (коли він далеко від столу) і 1000 (коли він близько до столу). Якщо ви отримуєте високі показання, коли датчик далеко від столу, то спробуйте екранувати принтер від світла. Якщо високі показання не змінюються, то перевірте електропроводку.

 

Вставте як кабель USB так і кабель ethernet і включіть напругу.

 

Зараз корисна річ: ви можете користуватися обома інтерфейсами одночасно – RepRap прошивка в контролері Duet все відсортує. Відкрийте Arduino IDE і підіть до Tools->Port , виберіть порт USB для вашого Ormerod. Потім підіть до Tools->Serial Monitor. Переконайтеся, що установлена швидкість 115200 (внизу з права) і вибрана опція Newline (поряд зі швидкістю). Наберіть команду в G-коді M105 на вашому Ormerod і надішліть її:

 

 

    serial: M105

okT:16.3 B:18.9

 

Ormerod показує, що отримав команду на його послідовний інтерфейс (тобто USB) і повідомляє вам свої температури. Ви спілкуєтесь безпосередньо з інтерфейсом USB, який зазвичай є посередником Pronterface. Ви можете зробити фактично все в цій секції набором команд на цьому інтерфейсі, але буде швидше, якщо ви також скористаєтеся мережним інтерфейсом в той же час. Відкрийте браузер і зареєструйтеся. Ви бачитимете мережні запити повідомленими у вікні USB :

 

HTTP request: GET / HTTP/1.1

HTTP request: GET /rr_name HTTP/1.1

JSON response: {«myName»:»Ormerod»} queued

 

Це або цікаво або надокучливо, залежно від вашої точки зору, але так чи інакше це ймовірно краще, щоб вимкнути всі ці USB повідомлення. Зробіть це посилаючи M111 S0 (налагодження вимкнено; ви можете користуватись або серійним монітором або вікном G-коду на сторінці мережного контролю).

 

На сторінці мережного контролю підніміть Z вісь на +10мм, щоб переконатися, що сопло повністю над столом, потім виберіть Home X і Home Y. Ці дві осі будуть нульовими.

 

Зараз скористуйтеся елементами регулювання, щоб перемістити Z датчик над алюмінієвим ярликом в кутку столу. (X = 55, Y = 0) мабуть, має рацію:

 

Надішліть команду M558 P1. Це активізує Z датчик. Це повинно вже бути у вашому файлі config.g , але переконайтеся, що це завантажено при запуску (дивиться секцію інструкції «Пусконалагодження»).

 

Переконайтеся, що ярлик знаходиться під датчиком – ви не хочете, щоби датчик знаходився біля його краю.

 

Зараз перемістіть вісь Z вниз, таким чином щоби сопло було трошки вище столу і ви змогли побачити світло між ними. Будьте обережними – ви не хочете пошкодити сопло об стіл. Коли ви будете близько, рухайтеся з інкрементом 0.1мм.

Пошліть команду G92 Z0 . Ви повинні бачити на контрольній сторінці, що позиція осі Z йде до 0.0. G92 говорить прошивці RepRap, що вісь знаходиться в будь-якій позиції, яку ви визначили. Оскільки сопло майже торкається столу, ми хочемо, щоб це було Z = 0.

 

 

Потім пошліть команду G31. Вона активізує датчик Z і повідомить вимір, який буде у вікні Послідовного Монітора. Вимір повинен скласти близько 950 або щось біля цього.

 

 

(Що відбувається? Датчик Z працює на відбитому інфрачервоному світлі. Його замикач відбиває більше світла від алюмінію і відправляє більшу напругу назад до контролера Duet, який перетворює напругу в число. Найбільша можлива напруга складає 3,3 вольт, які Дует перетворив би на 1023 = 210 — 1. Тож 950 означає «досить близько».)

 

Зараз. Це — не зовсім хороша ідея, щоб обнулити вісь Z, рухаючи її вниз і шукаючи ці значення з двох причин: 1. датчик не дуже точний або чутливий в кінці його діапазону, і 2. це не дає нам ніякого простору для помилки – ми можемо пошкодили стіл.

 

Тож, піднімайте вісь Z маленькими інкрементами і надсилайте G31 після кожного руху. При старті, ви майже не бачитимете ніяких змін (він не дуже точний або чутливий у верху його діапазону, пам’ятаєте?), однак, з іншого боку, показання почнуть падати. Зупиніть, коли вони будуть між 700 і 600. Припустимо, щоб величина дорівнювала 656. Подивіться на позицію осі Z . Z ймовірно буде між 1 і 2мм від столу – говорять, що це – 1,8мм.

 

Зараз пошліть G31 Z1.8 P656

 

Команда G31 встановлює величини, замість тих, які повідомлені вам. Це говорить Duet, що показання 656 відповідає Z = 1,8 мм від столу.

 

Зараз, коли ви виберете Home Z, Z буде опускатися до тих пір, поки Duet не виявить показання датчика 656. Він потім знизиться далі на 1,8мм, і ви будете знаходитися в Z = 0. Спробуйте це: підніміть Z до 10мм, а потім виберіть Home Z. Ormerod буде в початку осі Z.

 

Це усе дуже добре, але не хочеться проходити через цю тяганину кожен раз, коли включаєте машину. То помістіть G31 Z1.8 P656 (з вашими числами, звичайно) у файл config.g. Він буде задавати ці величини кожного разу при перезапуску машини. Дивіться тут, як редагувати файл config.g.

 

Як згадувалось вище, позиція X=55, Y=0 повинна мати рацію, щоб IR датчик був вище алюмінієвої фольги. Але якщо ваша позиція значно відрізняється, ви також захочете записати її як постійну таким чином, щоб ваш RepRap завжди повертався в начало осі Z в свої позиції X,Y . Всі осі повертаються в начало координат макросами. Ці маленькі файли G-коду зберігаються в папці sys на картці SD і описані тут. Файл називається homez.g. При поставці він нагадує це (з коментарями для пояснення):

 

M120 ; Поштовх – зберігає поточну швидкість подачі і відносний/абсолютний статус руху

G91 ; установлює відносні рухи

G1 Z5 F200 ; переміщує вверх на 5мм при 200 мм/хв, щоб переконатися, що ми не ударимо що-небудь

G90 ; установлює абсолютні рухи

G1 X55 Y0 ; Переміщає в точку X, Y , в якій датчик столу над фольгою

G30 ; Рухається вниз до тих пір, поки датчик не запуститься (тобто рухається вниз до тих пір, поки напруга на IR не складе 656, яка автоматично встановлює Z = 1.8мм).

G1 Z0 F200 ; Переміщає вниз до Z=0 (тобто переміщає вниз останні 1.8мм)

M121 ; Стек – відновлює швидкість подачі і відносний/абсолютний статус руху

 

Якщо ваша фольга знаходиться в іншому місці, то змініть в рядку G1 X55 Y0 відповідні координати X і Y .

 

Нарешті, як ви і чекали, датчик IR буде реагувати на інфрачервоне світло. Якщо воно змінюється (як наприклад сонце, що падає на ваш Ormerod в цей раз або інший), то показання датчика будуть змінюватись.

 

Формуйте екструзію правильно (Getting Extrusion Just Right)

 

Щоб отримати кращий якісний друк, вам треба зробити тонкі коригування подачі філамента і зробити це якомога точніше.

 

Для цього краще користуватись Pronterface , оскільки вмить ви захочете побачити, що відбувається у вікні інтерфейсу USB.

 

 

Виберіть Motors Off ( Двигуни Вимкнені), таким чином ви зможете провернути механізм екструдера вручну. Подайте філамент на вхід привода філамента і крутіть велике зубчасте колесо поки філамент не стане видимим в боуденовській трубці ПТФЕ. (Не прищеміть палець в шестерні…) Потім скористайтеся фломастером, щоб обережно поставити мітку там, де він входить в механізм.

 

Зараз скажіть Ormerod подати 100мм філаменту. Відмітьте філамент знову.

 

Реверсуйте філамент на 110мм, так ви можете бачити обидві мітки. Користуючись лінійкою обережно зніміть розміри між ними. Вимір ймовірно не буде точно дорівнювати 100мм. Припустимо, що це – 97мм.

 

Зараз пошліть команду M92 . Результат у вікні інтерфейсу USB буде схожим на:

 

    Steps/mm: X: 87, Y: 87, Z: 4000, E: 420

 

Ці числа — кількість імпульсів відправлених кожному кроковому двигуну для переміщення на 1мм. Оскільки ви отримали тільки 97мм, а ви хочете 100мм, то потрібно E420 замінити на 420x(100/97), яке дорівнює 433. Зробіть це обчислення для довжини, яку ви виміряли, потім додайте це число до рядка

 

M92 E433

 

але з вашим числом замість 433 до файлу config.g. (M92 повідомляє величини без аргументів; якщо ви задаєте цю величину, вона встановлює її.)

 

Зараз ваш Ormerod буде екструдувати правильну кількість філаменту, коли він друкується.

 

ПРИМІТКА: Ми постачаємо з принтером Ormerod філамент ПЛА ( полилактид) (PLA — PolyLactic Acid). Характерні попередні настройки в Pronterface встановлюються як для ПЛА, так і для АБС (ABS); використайте настройки для ПЛА, або установіть температури вручну. Температура головки для ПЛА повинна бути від 190oC до 200oC, температура теплостолу для ПЛА повинна бути від 55oC до 60oC. Проконсультуйтеся із своїм постачальником відносно температур, якщо ви використовуєте АБС.

 

Нарешті, встановіть температуру головки екструдера 200оC. Коли температури встановляться, подайте філамент повністю до сопла. Ви можете швидко цим управляти, коли кінець все ще буде видимий в трубці (800 мм/хв в Pronterface). Але переконайтеся, що знижуєте темп перед тим як філамент входить в головку і екструдується при швидкості максимум 100мм/хв. Якщо ви спробуєте екструдувати занадто швидко, то не буде достатньо часу для нагрівача, щоб розплавити пластмасу і тиск потрібний для екструзії буде зростати.

 

Корекція площини столу (Bed Plane Compensation)

 

Ormerod має декілька шляхів, щоб коригувати фактичну площину поверхні друкування, яка можливо не точно перпендикулярна до його осі Z . Цей розділ розкаже вам, як здійснити ваш вибір.

 

Корекція площини столу – ручні настройки (Bed Plane Compensation – setting by hand)

 

Це дуже просто і дає хороші результати. Це легше всього зробити, користуючись мережним інтерфейсом.

 

Спершу переконайтеся, що ваш Ormerod не має ніякого набору компенсацій. Пошліть команду M561. Вона переустановить площину столу, трансформуючи її до ідентичної, яка є основною для будь-якої компенсації.

 

Потім пошліть M556 S100 X0 Y0 Z0. Це переустановить всі ортогональні осі до нуля (подивіться нижче). Не забудьте S100, або нічого не зміниться.

Зараз виберіть прямокутник, на чотирьох кутах якого ви збираєтеся вимірювати висоту Z від столу. Ви хочете, щоб вона була такою великою як можливо, щоб не зіштовхнутися з чим-небудь. Хорошими величинами для X і Y можливо, були б X = 60 і 180, Y = 20 і 180. Допускаємо, що ви збираєтеся працювати з ними.

 

Підніміть сопло на 10мм вище столу, осі X і Y в початку координат, потім перемістіться на X=60, Y=20. (Ви можете користуватися або кнопками руху, або посилати команду G1 X60 Y20, щоб прямо переміститися туди.)

 

Зараз опустіть сопло, щоб воно майже торкнулось столу, але ви зможете побачити світло між ними. Пошліть команду G92 Z0 , щоб встановити цю точку як Z=0. Запишіть Z = 0.

 

Пошліть команду G30 P0. Вона записує поточну координату сопла, як першу точку для обчислення компенсації столу.

 

Підніміть Z на два або три мм, і перемістіть на X = 60, Y = 180. Повторюйте процедуру, переміщаючи сопло вище столу, потім пошліть G30 P1, яка встановить другу точку столу. Подивіться на значення координати Z (якщо ви робите це в Pronterface замість мережного інтерфейсу, то натисніть ‘GET POS’ або пошліть M114) і запишіть.

 

Підніміть сопло, перейдіть до X = 180, Y = 180, і повторіть цього разу команду G30 P2. Запишіть значення Z .

 

Нарешті перейдіть до X = 180, Y = 20, опустіть сопло, і наберіть команду G30 P3 S. Вона запише позицію четвертої або фінальної точки, і ‘S’ скаже системі вичислити вирівнювання, щоб зробити компенсацію столу. Знову запишіть величину Z.

Щоб перевірити, що ви зробили, залиште сопло вище над столом і запустіть файл G -код CIRCLE.G, який буде на картці SD. Він підніме сопло на 5мм, а потім прогонить машину по великому колу. Якщо ви спостерігаєте за соплом, то воно залишається паралельним поверхні столу. Ви побачите, що ходовий гвинт осі Z зовсім мало обертається, оскільки описується коло – це компенсація в дії.

 

Роблячи цю процедуру, завжди поміщайте точки по годинниковій стрілці навколо прямокутника, як вище, починаючи з точки найближчої до центра координат.

Корисний код M , коли ви експериментуєте з компенсацією площини столу — M561. Він переміщає компенсацію і встановлює машинні поняття для яких площина столу подібна до тої, що була при включенні.

 

Корекція площини столу – запис ручних настройок (Bed Plane Compensation – recording hand settings)

 

Ви можете помістити показання Z , записавши їх у файл, оскільки вам доведеться робити це кожного разу, коли запускається машина. Скажімо, що показання Z були 0.0, -0.3, 0.2, -0.5. Потім скористайтеся текстовим редактором для створення файлу під назвою setbed.g , що містить:

G30 P0 X60 Y20 Z0.0

 

G30 P1 X60 Y180 Z-0.3

 

G30 P2 X180 Y180 Z0.2

 

G30 P3 X180 Y20 Z-0.5 S

 

(Відмітьте, якщо ви робите що-небудь, що піднімає або опускає стіл, подібно до заміни регулювальних гвинтів, вам доведеться зробити наново ці числа.)

 

Помістіть файл setbed.g в папку gcodes на вашій картці SD. (Ще краще не поміщати G30 в файл config.g. Якщо ви працюєте так, що машина не буде в стандартному стані, коли включається.)

 

Щоб встановити корекцію столу, тільки запустіть файл setbed.g , нібито це файл для друку.

 

 

 

 

Корекція площини столу – повністю автоматична (Bed Plane Compensation – fully automatic)

 

Повністю автоматична корекція площини столу – дуже легкий процес, але на даний момент це трохи експериментальний процес. Він використовує інфрачервоний датчик Z, щоб дослідити стіл в чотирьох місцях автоматично.

 

По-старому вибираємо прямокутник з точками (X, Y) , які досліджуються. Переконайтеся, що коли сопло знаходиться в кожній точці, є шматок алюмінієвої фольги під датчиком Z між каптоновою стрічкою і склом. Хорошими координатами являються X = 60, 220, і Y = 0, 180. Але переміщайте вашу власну машину по колу і перевіряйте, щоб алюмінієва фольга була навпроти. Вам потрібно, щоб інфрачервоний датчик Z був грубо над серединою стрічки.

 

Зараз запишіть точки в яких ви хочете провести автоматичне дослідження. Ви можете або помістити їх в короткий G-код файл, який ви запускаєте, або додати їх до файлу config.g.

 

M557 P0 X60 Y0

 

M557 P1 X60 Y180

 

M557 P2 X220 Y180

 

M557 P3 X220 Y0

 

Переконайтеся, що ви установили їх по годинниковій стрілці навколо прямокутника, починаючи з начала координат.

 

Встановіть коректно датчик Z (подивіться секцію вище).

 

Зараз надіслана команда G32 змусить Ormerod дослідити чотири точки і автоматично встановити компенсацію столу. Відмітьте, що немає жодної проблеми з вводу цих команд в config.g. Вони не матимуть ніякого ефекту, поки ви не виконаєте G32.

 

Старомодний шлях; вручну! (The old-fashioned way; by hand!)

 

У ідеальному світі, ви змогли б побудувати машину, яка була б абсолютно квадратною і не потребувала ніякої компенсації. Ormerod повинен бути фактично квадратним так чи інакше, але отримуючи площину столу розумно плоскою перед виконанням будь-якої компенсації площини столу, описаної вище, ми можливо покращимо результати.

 

Щоб дозволити більше коригування, вам треба замінити п’ять гвинтів M3x12мм з циліндричною головкою на довші, 20мм гвинти з циліндричною головкою (щоб дозволити коригування), і додати ще 5 гайок M3. Вони не входять в комплект.

 

 

Для цього корисно мати свердло відомого діаметру – скажімо 3мм. Ви не збираєтеся робити будь-які отвори. Але ви можете використовувати циліндричний хвостовик свердла як 3мм еталон. Осі X і Y в початку координат, як описано вище. Потім рухайтеся над алюмінієвим ярликом поблизу начала координат осі Z. Зараз підніміть Z на 3мм. Ви переконаєтеся, що хвостовик свердла можна прокотити під соплом.

 

Головних регулювальних гвинтів – три, як на картинці.

 

Зараз ослабте гайки, які тримають стіл на двох кутових гвинтах якомога далі механіки машини – кути на краю, який стирчить (B). Ці кути не забезпечують силову підтримку столу, і оскільки ми хочемо, щоб гвинти рухалися вільно до моменту, поки ми регулюємо найбільш важливіші інші три.

Перемістіть вісь Y до Y = 190. Прокотіть свердло під соплом. Ви ймовірно знайдете, що стіл знаходиться або занадто високо, або занадто низько. Відрегулюйте гвинт в цьому кутку таким чином, щоб свердло тільки прокотилося під соплом. Якщо вам доведеться регулювати занадто багато, то, можливо, краще повернутися назад і зробити деякі коригування в кінці при Y = 0 . Важливо, не досягти ніякої специфічної висоти – а отримати, щоб обидва кінці були однакові. Будьте обережними, коли здійснюєте коригування, коли кінці гвинтів торкаються алюмінієвого профілю внизу їх.

 

Зараз перемістіться до X=190 Y = 100 і відрегулюйте висоту над гвинтом посеред далекого краю — краю, який висовується.

 

Нарешті затягніть кутові гайки, які ви ослабили на початку, до якої б позиції їх гвинти не належали.

 

Зараз стіл буде значно більш плоский. Зараз управляйте столом за допомогою опцій корекції площин столу.

 

 

 

Ортогональна корекція осі (Orthogonal Axis Compensation)

 

Перед виконанням корекції, описаної в цій секції, спочатку зробіть корекцію площини столу, як описано вище. Ортогональна корекція осі залежить від правильної площини столу.

 

Ця корекція не має наміру уникати зусилля, щоб отримати прямий кут між осями. Користуйтеся косинцем на столу, щоб установити вертикальний стовп Z під прямим кутом до столу.

 

Зараз перейдіть до Інструкції друкування. У них ви узнаєте, як зробити ваш перший друк, який вам потрібний для того, щоб встановити ортогональну корекцію осі. Потім поверніться і зробіть решту з цієї секції….

 

Настройка корекції з допомогою надрукованих частин (Setting the compensation from the printed test parts)

 

Ormerod дозволяє вам фактично компенсувати свої осі X, Y, і Z , якщо вони змонтовані з не правильними кутами. Ця секція розкаже вам, як здійснити це.

 

Спершу очистите будь-які зовнішні джгути філамента або маленькі виступи на поверхні надрукованих частин. Коли ви приступили до друкування, то це не станеться інакше, оскільки це ваш перший друк, і було б нерозсудливо чекати, що це буде досконало.

 

 

 

Рифлена головка гвинта на тестувальному зразку має 10 радіальних вирізів, які дозволять вам перерахувати оберти. Скористайтеся фломастером, щоб відмітити один виріз і таким чином ви можете ідентифікувати повороти головки гвинта. Потім змонтуйте шаблон, показаний вище.

 

Розпочніть з користування коротким гвинтом M3 , щоб затягнути гайку M3 в шестикутну западину в кутнику. Помістіть шайбу M3 під головку гвинта. Будьте обережні, оскільки ви затягуєте гвинт, щоб площини на гайці вирівнялися з шестикутником западини. Ви відчуватимете, що зусилля затяжки збільшується, оскільки гайка досягає низу западини.

 

Потім змонтуйте вимірювальний гвинт. Гвинт довжиною 35мм з шестигранною головкою закручується в западину на вершині рифленої головки. Забезпечте його гайкою з шайбою на протилежній стороні колеса. Потім помістіть шайбу, пружину, і іншу шайбу на гвинт і закрутіть його в гайку, вмонтовану в западину кутника, як показано вище.

 

Порядок такий: шестигранний гвинт M3 довжиною 35мм, рифлена головка, шайба, гайка, шайба, пружина, шайба, кутник, вмонтована гайка в кутнику.

 

 

Зараз скористайтеся косинцем, щоб встановити гвинт в правильне положення до прямокутника, як показано вище. Штовхніть косинець до малого виступу біля кута. Але не прикладайте сили, або штовхайте занадто сильно. Ви ж не хочете зруйнувати його на шматки.

 

Відмітьте позицію позначки, яку ви зробили на рифленій головці.

 

 

Зараз візьміть тестувальний зразок з трьома ніжками, який ви надрукували. Тримайте його в тому ж місці, як і косинець, і дивіться наскільки (якщо взагалі) вам доведеться повернути рифлену головку, щоб тільки торкнутися його. Запишіть кількість поворотів, і чи вони були по часовій стрілці/всередину/гострий кут/негативні або проти часової стрілки/назовні/тупий кут/позитивні.

 

Припустимо, що вам потрібно 1,3 повороту за годинниковою стрілкою. Крок різьби гвинта M3 дорівнює 0,5mm, то це означає, що пара осей, яку ви заміряли – відхилилася на 0,65mm від правильного кута.

 

Ви можете зробити декілька замірів і вивести їх середнє – завжди точніше. Якщо ви поставите косинець повторно в нульову точку перед кожним заміром.

 

Вимірить усі три пари осей: XY, YZ і XZ і запишіть виміри для кожної.

 

Нарешті, вимірить відстань між вершиною виступу кутника і центром кінця гвинта. Це повинно бути 78мм, але краще виміряти це, ніж покладатися на точність вашого першого друку.

 

Припустимо виміри XY, YZ і XZ дорівнюють XY = -0.65, YZ = 0.9, XZ = 0.2, і відстань до гвинта складає 78мм. Потім надсилаючи команду

 

M556 S78 X-0.65 Y0.9 Z0.2

 

до вашого Ormerod, він буде вимушений коригувати ці кути між осями при друкуванні.

 

Краще не поміщати команду M556 у ваш файл config.g. В такий спосіб ваш Ormerod буде завжди стартувати в нескомпесованому стані. Замість цього помістіть це у кінці файлу setbed.g , який ви створили вище. Потім, коли ви запустите цей файл, він як компенсує площину столу, так і компенсує осі.

 

Щоб перевірити, що компенсація осі працює, застосуйте це, надрукуйте випробувальні зразки знову і перевірте їх косинцем і шаблоном. Цього разу ви знайдете, що усі три ноги найбільшого випробувального зразка підходять під прямим кутом один до одного.

 

 

 

 

 

 

Друкування (Printing)

 

Друкування ортогональних зразків для корекції осей (Printing the Orthogonal Axis Compensation Test Pieces)

 

 

Перша річ для друкування – ортогональні зразки для корекції координат, як показано на картинці. G – коди для них знаходяться у файлі під назвою ORMAXIS.G на SD картці.

 

( 3D моделі для випробувальних зразків знаходяться в каталозі Data завантаженого програмного забезпечення RepRap Firmware, в даному разі : gauge.stl, thumbwheel.stl, testpiece.stl, calibration.scad.)

 

Для допомоги на інтерфейсі користувача Ormerod , дивиться тут.

 

Вставте USB і подайте напругу на ваш Ormerod, почекайте декілька хвилин для з’єднання з мережею, відкрийте браузер і наберіть IP адресу в адресному полі Ormerod.

 

Ввійдіть в систему і йдіть до сторінки Control.

 

Якщо сопло низько, то підніміть його Z-кнопками на 10мм вище стола.

 

Зараз осі X і Y у вихідній позиції.

 

Звичайно, ми використовуємо Z-датчик для початку координат осі Z , але в цьому першому друкуванні ми будемо початкові координати Z вводити вручну. Перемістіться в першу точку, яку ви використовуєте для установки Z датчика (в розділі інструкції Корекція осей ).

 

Опустіть сопло, використовуючи Z –кнопки з малим інкріментом до тих пір, поки залишиться тільки просвіт між столом. Ви повинні якомога ближче торкнутися стола і тільки побачити світло в зазорі.

 

Пошліть команду G92 Z0 , щоб встановити це, як Z=0.

 

Зараз запустіть корекцію площини вашого столу. Якщо ви записали це в файлі setbed.g , то просто зайдіть на сторінку Print і запустіть його.

 

Поверніться до сторінки Control і перевірте всі числа для позиції і температури, які ви чекали.

 

Зараз запустіть файл ORMAXIS.G. Він повинен надрукувати вище показані об’єкти. Перед тим, як ви знімете їх з столу, скористайтесь фломастером, щоб нанести мітки на осях триногого зразка. На картинці вище, вісь X направлена вліво-вправо, вісь Y направлена вперед-назад і вісь Z направлена вниз-вверх.

 

Зараз ви можете повернутись до інструкції корекції осей і встановити ортогональну корекцію осей.

 

Файли G-кода для друкування снігових прикрас різдвяної ялинки і традиційного RepRap coathook також знаходяться на SD картці. Ви можете надрукувати їх вищеуказаним способом.

 

Конвертація файлів CAD для друку (Converting CAD files for printing)

 

Формати файлів (File formats)

 

Більшість CAD програм формує вихідні файли, які можуть використовуватися для 3D друкування. Тут є корисний список безкоштовних CAD систем тут на RepRap вебсайті. Професійне програмне забезпечення подібно до SolidWorks і Autocad, так як і безкоштовні версії таких як RS DesignSpark Mechanical, Sketchup, Blender,Sketchup і OpenSCAD (також, як і багато інших) можуть експортувати стереолітографічні файли (STL). Вони використовують розширення ‘.stl’.

В STL файлі
список трикутників повністю покриває кожну поверхню 3D об’єкту. Це не дуже надійний шлях представлення тіла, але він став універсальним стандартом.

Програма розрізання (Slicing software)

 

Подібно до усіх 3D принтерів, Ormerod фактично управляється G-кодами – низькорівневими інструкціями, які говорять подібно до цього йди-до-цієї-точки, або друкуй-філамент-в-a-лінію-від-цієї-точки-до-цієї. Нам потрібна програма, яка перетворить файли STL у файли G коди. Дуже хороша програма, яка робить це називається Slic3r. Це програма з відкритим кодом і безкоштовна, і вона доступна тут. Документація на Slic3r доступна тут, таким чином вона не відтворюється тут.

 

 

 

 

Профілі Slic3r (Slic3r profiles)

 

Slic3r потребує установки для кожного виду 3D принтера, для якого вона перекладає файли STL у G коди. Ми виконали установку для вашого Ormerod. Щоб отримати її, вам потрібно завантажити головний репозитарій Ormerod (якщо ви не маєте її вже), який зберігається тут на Github. Як і із завантаженням прошивки RepRap, клацніть по кнопці Download ZIP з невеличкою матовістю і стрілкою. У завантаженні папка називається Slic3r-settings, яка містить файли Slic3r, необхідні для конвертації файлів STL в G коди для Ormerod.

 

Щоб користуватися нашими профілями з Slic3r, вміст папки ‘Slic3r-settings’ , який знаходиться на нашому github репозитарії тут [github.com], треба замінити змістом за умовчуванням папку профілів Slic3r. Розташування цієї папки залежить від операційної системи, яку ви використовуєте. Вам треба один раз запустити Slic3r , і вона створить папку ‘Slic3r’ з профілями.

 

Для Windows 7/8, профілі зберігаються в каталозі c:Users{username}AppDataRoamingSlic3r

 

AppData – прихований каталог; вам треба змінити настройки View , щоб побачити системний каталог, тоді ви зможете його знайти.

 

На Windows XP, профілі зберігаються в подібній папці, як вище, або в C:Documents and Settings{username}Application DataSlic3r

 

 

Для Ubuntu, профілі зберігаються в невидимому каталозі .Slic3r , в /home/{User}/.Slic3r

 

Для Mac OS X, профілі зберігаються в /Users/{username}/Library/Application Support/Slic3r

 

Це прихований каталог, але ви можете дістатися до нього з головного меню через опцію ‘Go’ потім ‘Go to Folder…’ і набравши ‘~/Library/Application Support/’

 

Після заміни цих файлів, коли ви наступного разу відкриєте Slic3r , повинно бути три опції ‘Ormerod-0.5′ ( Print settings, Filament and Printer) внизу вікна додатка Slic3r .

 

Друкування з картки SD (Printing from the SD card)

 

Ви, можливо, помітили, що, доки ще, увесь друк робиться із картки SD. Це кращий шлях для друку. Можливо друкувати безпосередньо із Pronterface (тобто завантажити g-код файли в Pronterface і натиснути друк), але послідовна комунікація повільна. Принтер буде часто зупинятися впродовж друку, і надрукована частина не буде якісною. Ми скоро випустимо оновлену версію Pronterface, щоб розв’язати цю проблему.

Зараз є два шляхи перемістити файли в принтер:

 1. В Pronterface, завантажте файл gcode, який ви хочете надрукувати. Він з’явиться в центрі вікна. Не натискайте кнопку ‘Print’! Клацніть кнопку ‘SD’і клацніть ‘SD upload’. Ви зможете потім переслати файл gcode до картки SD , поки він ще знаходиться в Duet. Це дуже повільно і придатне тільки для маленьких файлів (1MB забере пару хвилин).
 2. Ви також можете переслати файли через веб-інтерфейс.
 3. Вимкніть принтер, видаліть картку SD з Duet, вставте її в адаптер USB, потім у ваш комп’ютер. Скопіюйте g-код файл з вашого ПК до картки SD. Завжди копіюйте gcode в папку ‘gcodes’ на вашій картці SD для друкування. Це там, де прошивка бачить ці файли. Потім виштовхніть її з адаптера USB. Дочекайтеся дописування, потім перемістіть картку SD. Вставте її знову в Duet. Знову включіть принтер. Ваш g-код файл буде доступний з меню Pronterface ‘SD’.

 

Майбутні модифікації прошивки поліпшать швидкість послідовних комунікацій, і нададуть більше вибору для пересилки файлів на картку SD.

 

Друкування на Ormerod (Print an Ormerod)

 

Ormerod являється RepRap – реплікаційним швидким прототайпером. Щодо експерименту, чому б не надрукувати деякі з власних частин Ormerod? Вони доступні в каталозі stl/individual parts в Ormerod download. Коли програма Slic3r згенерувала файл G-код з вашого STL файла, ви можете помістити його в каталог gcodes на SD картці Ormerod і потім його надрукувати. Або помістити картку SD у ваш комп’ютер, щоб скопіювати файл (пам’ятайте, що його не можна скопіювати із Ormerod, якщо вимкнено живлення, включаючи і USB), або ви можете переслати файли G-код, користуючись Pronterface. На даний момент контролер Duet в Ormerod чекає файлів з іменами у

форматі 8.3 . Це обмеження буде видалено в наступних версіях.

 

І, коли ви стартували, чому б не надрукувати повний набір частин Ormerod для друга? Комплекти апаратного обладнання для Ormerod скоро будуть доступні, надаючи вам усі деталі, які потрібні, окрім надрукованих частин, щоб побудувати інший Ormerod.

 

Вдалого 3D друкування!

 

 

Пошук несправностей (Troubleshooting)

 

 

Проблеми Duet (Duet problems)

 

Апаратні проблеми Duet (Duet hardware problems)

 

Були пару проблем з конструкцією плати Duet .

 

 • Плати Duet, якими забезпечувалися перші 220 червоних комплектів RS , мали помилку у виробництві, яка означає, що кабель USB потрібно завжди з’єднувати з платою для подачі напруги 5V на логіку плати. Помилка — резистори, які дозволяли подавати напругу 12V до регулятора напруги 5V – некоректно змонтовані. Це резистори R60 (3k92) і R61 (750R), біля шпильок JP9 (5V_EN), які паялися до плати під 90 градусів до того, де вони мають бути. Ці резистори поруч з конденсатором C5; якщо вони мають подібну орієнтацію, як C5, змонтовані навпаки. Схемні рішення Duet ТУТ. Якщо ви почуваєте себе упевненим у своїх здібностях видалити і перемістити компоненти SMT, не соромтеся спробувати. Інакше, контактна підтримка обміну гарантійної плати.

 

 • В перших 800 платах були неправильно припаяні сокети USB. Подивіться на сокет USB, який має 4 шпильки, що проходять через плату. Усі чотири повинні бути припаяні, щоб підтримувати сокет USB. Плати мали тільки дві припаяні шпильки, або ні одної, тож вставляючи кабель USB можна поламати тонке з’єднування. Просимо припаяти всі чотири контакти, якщо ви відчуваєте свою здатність це зробити. Скористайтеся контактною підтримкою для гарантійного обміну плати, якщо ви маєте переривчастий контакт або відсутнє з’єднання USB.
 • Коли ви маєте Duet, який завжди показує температуру головки -273оC , коли термістор з’єднаний або іншу дуже низьку температуру, то, можливо, є дефект з вашим Duet із-за мінливості у виробництві. Вам треба перевірити, що це не лише зламаний термістор або погана електропроводка. Найшвидший шлях перевірити – це від’єднати проводи термістора від термістора і підключити резистор 100k до проводів термістора. При відключених проводах від Duet, перевірити опір проводів на клемах, які підключаються до Duet – це повинно бути 100 кОм; це перевіряє електропроводку. Підключіть клеми до Duet, включіть плату Duet і перевірте температуру. Вона повинна бути приблизно 25оC. Якщо показання нижче 15оC, то ми замінимо Duet під гарантію. Цей дефект викликаний виробничими відмінностями кожного ARM процесора в платі Duet; аналого-цифрові конвертори (ADC) на платі ARM процесора можуть давати різні показання на межі їх чутливості.

 

 

Проблеми живлення (Power problems)

 

 

Проблема

 

 • Ніяке світло не включається поряд з сокетом USB на Duet, коли в Duet вставлений USB
 • Немає світла і не працює вентилятор, коли включений ATX PSU
 • Ніякий USB або порт COM не з’являються на ПК

 

Перевірка світла на платі

 

Коли на плату подана напруга через порт USB, то на платі включається червоний світлодіод, поряд з сокетом USB .

Коли на плату подається напруга від ATX PSU і електропроводка з’єднана, то повинен працювати вентилятор головки. Можливо не буде ніякої індикації, коли напруга подана на плату, хоча, якщо ethernet підключений, то ви повинні побачити зелене світло на сокеті ethernet . З прошивкою аж до 057a, на платі повинен включатися червоний світлодіод; цей світлодіод для MOSFET, який управляє виходом FAN0. Пізніші прошивки будуть виключати FAN0 за умовчуванням, оскільки вихід FAN0 буде управлятися.

Якщо проводка кінцевого вимикача Y підключена, то світлодіод поряд з з’єднувачем кінцевого вимикача Y може включитися, якщо y-каретка знаходиться далеко від кінцевого вимикача. Він буде світитися при будь-якому вході живлення.

 

Якщо ethernet підключений, то зелене світло буде на сокеті ethernet. Воно буде світитися при будь-якому вході живлення.

 

 

 

Перевірка напруги

 

Перевірте напруги 12V, 5V і 3.3V. Перевірте 12V на великих зелених гвинтових контактах; використовуючи мультиметр, помістіть щуп на два гвинтових контакти. Якщо з’єднаний USB, то ви отримаєте тут 0V , інакше 12V. Перевірте 5V використовуючи щупи між землею (для цього корисна вершина тримача картки SD) і штир 1 на монтажній платі, потім 3.3V на штирі 3 – ці штирі самі близькі до з’єднання нагрівача столу, тільки під ‘SION’ ‘EXPANSION’. Будьте обережні, роблячи це – ви ж не хочете під’єднати 5V до 3.3V.

 

Рішення

 

 1. Якщо ніяке світло не з’являється на Duet поряд з сокетом USB, коли включено через USB, перевірте кабель, потім перевірте сокет USB. Деякі плати мають погано прикріплені сокети USB із-зі недостатнього спаювання сокета, які, можливо, викликають відсутність напруги на платі. Подивіться ‘Апаратні проблеми Duet ‘, вище.
 2. Якщо ви підключили ATX PSU і отримали 12V на зелених клемах, але не 5V або 3.3V без включеного USB, то перевірте, чи на місці перемичка на JP9 (5V_EN). Якщо вона є, то є і контакт; може вийшов із ладу регулятор 5V на платі Duet.
 3. Якщо немає напруги 12V, 5V і 3.3V, як очікувалося, але контакт підтримується за вашими показаннями; можливо є коротке замикання у вашій електропроводці, або плата Duet має дефект з регулятором 5V або 3.3V , або можливий деякий інший дефект.
 4. Перевірте, чи нагрівається головний процесор ARM на платі, під напругою тільки від USB або з з’єднаним PSU. Якщо є дефект на платі, то він може створювати тепло у процесорі. Може бути коротке замикання вашої електропроводки або дефект безпосередньо в платі. Перевірте знову, видаливши всі з’єднання з плати, тільки залишивши живлення Duet.
 5. Ми побачили проблеми з Mac OS X, де Duet з’являється, коли прошивка стерта, потім зникає із списку USB, коли прошивка оновлена. Це, можливо, було зафіксовано в новіших версіях програми Arduino IDE ; ми розслідуємо.

 

 

Проблеми з’єднання програмного забезпечення Duet (Duet software connection problems)

 

Проблема

 

 • Duet вноситься в список, як USB або COM порт, але не може з’єднатися

 

Рішення

 

 1. Коли кабель USB вставлений, то на платі повинен включитися червоний світлодіод поруч з сокетом USB.
 2. Перевірте це, коли з’єднаєте, він з’явиться у менеджері пристрою (Device Manager) (Windows). Якщо він називається, як ‘bossa program port’, то прошивка була стерта і не замінена. Дотримуйтеся інструкцій по оновленню прошивки тут: https://reprappro.com/documentation/ormerod/maintenance/#Installation_8211_Flashing_the_Firmware
 3. У менеджері пристрою (Windows), клацніть справа на ‘Arduino Due’ і відкрийте ‘Properties’. Перевірте вкладку ‘Port Settings’. Windows іноді встановлює ‘біт/сек’ некоректно – це повинно бути 115200. Змініть число вручну, або клацніть ‘Restore Defaults’ для коректного установлення.
 4. На Mac/Linux, порт установлюється автоматично. Проте, є маленька вказівка, коли прошивка була стерта. Можливо, що коли ви йдете до меню Tools->Port і бачите список портів, Duet повинен мати ім’я схоже на ‘dev/ttyACM0 (Arduino Due (Native USB))’. Якщо прошивка була стерта, то процес займе деякий час і потім тільки покажеться ‘dev/ttyACM0′ . Спробуйте оновити прошивку.
 5. Переконайтеся, що ви користуєтеся самою останньою версією Arduino IDE v1.5.6-rc2 – тут є примітка на сторінку завантаження ( http://arduino.cc/en/Main/Software#toc3 ):

«ПОПЕРЕДЖЕННЯ: версія 1.5.6 може викликати проблеми з послідовним монітором, проблема вирішена в версії 1.5.6-r2 , яку можна завантажити нижче.»

ПРИМІТКА: якщо ви використовуєте в ПК ОС Windows, то користуйтеся файлом .zip, а НЕ ‘Windows Installer’. Можливо, ‘Windows Installer’ не має команди ‘bossac’ (потрібно підтвердити)

 1. Відкрийте Arduino IDE і йдіть до меню Tools->Board і виберіть внизу списку ‘Arduino Due (Native USB)’. Якщо він не підсвічується, то перевірте, чи установлені драйвери пристрою.
 2. Якщо він з’явиться в менеджері пристрою, як ‘Arduino Due’, але ви не маєте доступу до цього Arduino IDE (і ви користуєтеся самою останньою версією), зазвичай це тому, що драйвери пристрою не установлені. З цього приводу є примітка в інструкціях пусконалагодження:

 

Користувачам WINDOWS 7 і 8 – примітка про драйвери пристроїв.

Ви можете перевірити, чи установлені драйвери пристроїв, відкривши менеджер пристроїв і переглянувши, чи належним чином розпізнаний ‘Arduino Due’. Arduino нещодавно оновили драйвер пристрою (11-го січня 2014), але ще не ясно, чи працює він належним чином. Нормально, щоб встановити драйвер пристрою, ви можете клацнути на ‘Arduino Due’ і вибрати ‘update driver’. Драйвер повинен бути в папці ‘Drivers’ в головній папці Arduino IDE 1.5.5 (не в піддиректорії ‘FTDI USB Drivers’), який ви завантажили. Проте, драйвери пристрою для Arduino Due (і отже Duet) не встановлюються. Це тому, що сертифікат пристрою застарілий, а Windows 8 не повідомляє цього вам! Ви можете відкинути ці манери у Windows 7.

Є декілька опцій:

* Встановіть дату вашого комп’ютера раніше 1-го грудня 2013. Встановіть драйвери пристрою для Arduino Due. Поверніть дату назад до поточної дати.

* Також можливо вимкнути підпис драйвера, що дозволить вам встановити драйвери пристрою:

http://www.howtogeek.com/167723/how-to-disable-driver-signature-verification-on-64-bit-windows-8.1-so-that-you-can-install-unsigned-drivers/

* Arduino оновило драйвер пристрою. Ви можете завантажити оновлений драйвер тут:

https://github.com/arduino/Arduino/tree/ide-1.5.x/build/windows/dist/drivers

 1. Потім ідіть до меню Tools->Port і виберіть порт USB для вашої плати Duet ; він зазвичай називається ‘Arduino Due (Native USB)’
 2. Переконайтеся в послідовному моніторі Arduino, чи коректні настройки – встановлена швидкість — 115200 (справа внизу) і що вибраний Newline (поряд зі швидкістю).
 3. Також пам’ятайте, що це займе одну хвилину, щоб з’явитися в послідовному моніторі, якщо ви не з’єднали ethernet .
 4. Перевірте напругу, яка поставляється через USB, як описано тут: https://reprappro.com/documentation/ormerod/commissioning/#IMPORTANT_note_about_USB_5V_power

Якщо напруга нижче 4.7V на 5V лінії, то спробуйте включити Duet через блок живлення ATX– в цю хвилину, перемістіть кабель теплостолу і з’єднувач головки. Помістіть перемичку в JP9 (5V_EN) і з’єднайте PSU, включіть і протестуйте з’єднання.

 1. Перевірте, чи теплий головний процесор ARM на платі, тільки від напругиr USB , або з підключеним PSU . Якщо є дефект на платі, то він може викликати нагрів процесора. Може бути коротке замикання вашої електропроводки або безпосередньо дефект плати. Перевірте знову, відключивши всі з’єднання на платі, окрім силового живлення плати Duet.
 2. Є також шанс, що помилка в сокеті USB , або є деякий інший дефект на платі. Контактна підтримка.

 

Інші проблеми Duet (Other Duet problems)

 

 

Перевірте, чи правильно функціонує картка SD (Check Micro SD card is functioning correctly)

 

Деякі клієнти повідомили проблеми з поставленими картками SD і/або карткою SD для адаптера USB. Якщо ви зможете, випробуйте різні картки SD, і запишіть файли з різними адаптерами. Ми зараз постачаємо картки Kingston 4GB Class 4 Micro SD і з ними мало проблем; вони приходять з гарантією від виробника.

 

Картки SD випускаються різноманітних розмірів; ми перевірили картки аж до 8GB. Вони повинні бути відформатовані в FAT32. Також можливо ви маєте пошкоджену плату Duet , але просимо протестувати на цій сторінці перед поверненням вашої плати Duet для гарантійної заміни; це для вас буде швидше, ніж неправильно діагностовано проблему з платою Duet, коли реальна проблема, наприклад, з карткою SD.

 • Коли ви вставили карту SD у ваш ПК, ви повинні побачити три папки – ‘gcodes’, ‘sys’ і ‘www’. Насамперед вам треба побачити їх, а не інші папки на картці SD. Якщо ви робите корекцію осей, то переконайтеся, що ви не видалили файл config.g із папки ‘sys’, або перемістили, або перейменували.
 • Картка SD вставляється тільки одним способом в слот SD на платі Duet. На лицьовому боці плати Duet , з відкритою кришкою ви можете бачити процесор і інші компоненти, напис на картці SD повинен бути направлений до вас, оскільки ви вставляєте її. Ви можете пошкодити слот картки SD , якщо вставляєте її неправильно.
 • Чи ви повністю вставили картку SD? Вам треба проштовхнути її в надрукований корпус, або маленькою викруткою, або чимось подібним. Вона повинна ‘клацнути’. Щоб видалити її, штовхніть її знову до ‘клацання’, потім роз’єднайте і вийміть.
 • Перевірте картку SD, як описано в інструкціях Пусконалагодження ТУТ
 • Якщо вона працює при запуску, то загалом безпечно припустити, що вона буде працювати решту часу.
 • Якщо вона не працює, відновіть вашу прошивку, якщо вона старої версії (ми поліпшили прошивку, щоб допомогти з проблемою повільних карток).
 • Оригінальні картки SD були дуже ненадійними. Зараз ми поставляємо картки високої якості Kingston 4GB Class 4 micro SD і фактично не мали з ними жодних проблем. Якщо ви маєте стару картку, не картку Kingston, то спробуйте іншу картку SD – вони широко доступні і дуже дешеві.
 • В сокеті картки SD може бути бруд або пил. Спробуйте очистити сокет SD – дивіться це повідомлення на нашому форумі відносно очищення – http://forums.reprap.org/read.php?340,309685,310840#msg-310840 .
 • Ви тільки що подали напругу на USB? Якщо так, то подивіться примітку при старті в пусконалагодженні, відносно напруги USB 5V: https://reprappro.com/documentation/ormerod/commissioning/#IMPORTANT_note_about_USB_5V_power . Якщо напруга нижче 4.7V на лінії 5V , то спробуйте включити Duet через блок живлення ATX– в цю ж хвилину видаліть кабель теплостолу і з’єднувач головки. Вставте перемичку в JP9 (5V_EN) і з’єднайте PSU, включіть і протестуйте.
 • Головний процесор ARM становиться теплим/гарячим? Нам повідомили пару чоловік, що картка SD закоротила процесор, із-за виробничих дефектів. На жаль, це звичайний термінал.

 

 

 

 

 

З’єднання Ethernet (Ethernet connection)

 

Проблеми фізичного з’єднання

 

Якщо ви не отримали зеленого світла на з’єднувачі ethernet, то або не подається напруга до плати Duet (через USB або від ATX PSU – воно не може живитися від з’єднання ethernet ), або кабель ethernet не створює контакт/не працює, або проблема в платі Duet. Перевірте напругу і кабель ethernet.

 

Перевірка з’єднання

 

Для перевірки, ви можете приєднати кабель ethernet безпосередньо від вашого комп’ютера до Duet, за умов, що у вашому комп’ютері порт ethernet установлений з ip адресою (наприклад 192.168.1.12) і маскою (наприклад 255.255.255.0) в тому ж діапазоні, як і Duet.

 

За замовчуванням ip прошивки Duet – line 170-172, Platform.h, тут: github.com

 

#define IP_ADDRESS {192, 168, 1, 10}

#define NET_MASK {255, 255, 255, 0}

#define GATE_WAY {192, 168, 1, 1}

 

Навіть без картки SD, ви маєте можливість встановити з’єднання 192.168.1.10 і отримати відповідь від Duet. Проте, ви не зможете звернутися до веб-інтерфейсу принтера.

.

Наступні інструкції припускають, що ви маєте робочу картку SD (дивіться ТУТ). За замовчуванням ip адреса стандартної картки SD – із sys/config, SD-Image тут github.com :

 

M552 P192.168.1.14; Set the IP address

M553 P255.255.255.0; Set netmask

M554 P192.168.1.1; Set the gateway

 

Редагуйте файл config.g на картці SD , щоб задовольнити вашу мережу, як описано в інструкціях пусконалагодження ТУТ.

 

 

Встановлення з’єднання

 

 1. З’єднайте кабель ethernet з маршрутизатором, потім з Duet.
 2. З’єднайте кабель USB з Duet (це потрібно для подачі напруги, і може допомогти в діагностиці), або включіть ATX PSU, і перевірте, що JP9 має перемичку
 3. На платі Duet повинен світитися ЗЕЛЕНИЙ світлодіод з’єднання ethernet . ПОМАРАНЧЕВИЙ світлодіод індукує світло для з’єднання 10base-T – найбільше ethernet концентраторів/маршрутизаторів/ключів є для з’єднання 100base-T або гігабіт, так що він залишається вимкненим.
 4. Якщо ви не отримали зеленого світла, перевірте, чи подається напруга на плату Duet (через USB або ATX PSU), перевірте кабель ethernet, перевіряючи його на добре відомому робочому порту ethernet. Ми маємо пару повідомлень, що ethernet взагалі не працює на Duet; контактуйте з службою підтримки для гарантійної заміни.
 5. Ви зможете з’єднатися з Duet, за встановленою вами ip адресою.
 6. Якщо ви з’єдналися з 192.168.1.10 і отримали відповідь, це прошивка за замовчуванням; мережні настройки не завантажуються при запуску, і веб інтерфейс не буде відповідати правильно. Перевірте Duet, завантажуючи при запуску config.g ; дивіться ТУТ
 7. Потім ви будете здатні з’єднатися з веб-інтерфейсом, використовуючи Google Chrome, набираючи ip адресу, яку ви установили в адресному полі.

 

Якщо ви маєте проблеми впродовж з’єднання, ви можете спробувати версію веб-інтерфейса, яку розробив власник Ormerod Matt Burnett(Матт Бернетт); дивіться https://github.com/iamburny/OrmerodWebControl

 

Він не використовує пароль користувача, так можливо надійніше при з’єднанні, чи більш небезпечно.

 

Випадкові роз’єднання впродовж друку (Random disconnections during printing)

 

Якщо принтер перезапускається, і зупиняється посередині друку, причина, ймовірно, відноситься до живлення принтера. Подвійно перевірте, що вхідні проводи напруги 12V і силові проводи нагрівача столу добре закріплені у гвинтових контактах; вони повинні бути дійсно міцними. Їм доведеться проводити великий струм, і вільне з’єднання буде генерувати тепло, і можливу причину роз’єднання/перезапуску, якщо контакт слабий. Як тільки це з’єднання відповідає вимогам, перевірте, що ви отримуєте 12V із блоку живлення, коли він навантажений. Перевірте напругу 12V на вхідних гвинтових контактах, включіть стіл, і подивіться, чи падає напруга. Очікується незначне падіння напруги від 0.5 до 1V, але якщо більше, то це може викликати проблему.

 

Якщо принтер втрачає USB з’єднання, то перевірте спаювання на з’єднувачі USB. Дивіться ‘Апаратні проблеми Duet ‘ вище.

 

Якщо принтер втрачає з’єднання USB і спаювання добре, то можуть бути різноманітні причини. USB дуже схильний до електромагнітних перешкод, через силову лінію. Великі двигуни (в кондиціонерах, холодильниках, вентиляторах, дрилях і інших ручних інструментах і т.д.) запускаються і зупиняються в подібній кільцевій схемі, можуть викликати силові імпульсні перешкоди, в той час як інші пристрої з великим струмом, нестійким живленням, або слабим силовим з’єднанням USB на вашому ПК можуть вибити USB з’єднання. Якщо принтер продовжить роботу без перезапуску (наприклад, якщо ви друкуєте з картки SD, він продовжує друкувати), це ймовірно джерело проблем. Перевірте, що кабель USB з’єднаний належним чином, бо для будь-якого ушкодження – найсприятливішим буде слабке з’єднання. Користувачі знайшли, що треба додати обмежувач перенапруження від потужних кондиціонерів і/або блоків живлення UPS, щоб згладити мережу живлення, і/або використати USB кабель з феритовим ядром, може допомогти.

 

 

Проблеми оновлення прошивки (Firmware update problems)

 

Проблема

 

 • Прошивка не може оновитись
 • Після оновлення прошивки, Duet більше не видимий
 • Принтер зупиняється на початку друкування, навіть, якщо g-код знаходиться на картці SD

 

Рішення

 

 1. Перевірте інструкції і ретельно їх дотримуйтеся
 2. Якщо команда ‘bossac’ несправна, зробіть запис помилки і звертайтеся за підтримкою
 3. Якщо помилка в тому, що порт не знайдений, спробуйте надіслати команду без цієї частини: ‘–port=COMxx -U true’
 4. Якщо плата недоступна для наступного оновлення прошивки, однак, з іншого боку з’являється після натискання кнопок ‘erase’ і ‘reset’ – ми повинні перевірити це. Коли ви посилаєте команду bossac, залиште ‘-R’ на кінці. Як тільки завершився проблиск, почекайте 10 секунд, потім натисніть кнопку ‘reset’ на платі, і подивіться, чи плата показалась коректно.
 5. ‘Принтер зупиняється на початку друкування’ – ця проблема була вирішена оновленням прошивки.

 

 

Проблеми безконтактного датчика (Proximity sensor problems)

 

Проблема

 

 • Повернення в начало координат осей X і Z належним чином не працює
 • Відповідь від G31 неакуратна, або змінюється, або не змінюється

 

Рішення

 

 1. Перевірте проводи безконтактного датчика, на кінці датчика і на платі Duet. Дивіться: http://www.reprappro.com/documentation/ormerod/wiring/
 2. Оновить вашу прошивку і оновить файли на вашій картці SD, файлами із ‘SD-Image’ в папці прошивки. Їх треба зберігати для цієї ж версії. Це повинно відновити поведінку будь-якої прошивки, яка можливо викликає повернення проблем. Дивіться: https://reprappro.com/documentation/ormerod/maintenance/#Installation_8211_Flashing_the_Firmware
 3. Перевірте, що ваша картка SD працює при ЗАПУСКУ. Це критично, тому що вона впливає на поведінку безконтактного датчика: http://www.reprappro.com/documentation/ormerod/commissioning/#Is_the_SD_card_being_read_AT_STARTUP
 4. Перевірте, що біля принтера немає інфрачервоного джерела, це розладнає безконтактний датчик. Подивіться тут відзначені картинки: http://www.reprappro.com/documentation/ormerod/axis-compensation/#Setting_the_Z_Probe
 5. Перевірте показання, які ви отримали від датчика. З вісі далеко від столу, пошліть G31. Результат повинен бути малим числом, подібним до 10. Помістіть клаптик білого паперу під датчик, дуже близько, і пошліть G31. В результаті повинно бути дуже велике число, подібне до 950. Це нормальний діапазон для датчика.
 6. Якщо ви отримали постійні величини від G31, то плата, можливо, пошкоджена. Якщо ви отримаєте число 1023 від G31, то перевірте проводи.

 

Якщо повернення в начало координат врешті-решт здається неакуратним, то перевірте, чи правильно рухається вісь Z ; може бути люфт, який викликає проблеми. Перевірте:

 

 • шукайте зчеплення або зупинки в z-шестернях
 • жорсткий рух осі Z вверх і вниз
 • Якщо ви маєте регульовану z-ролик-опору, то вона повинна тільки легко охоплювати профіль, інакше виникнуть проблеми для руху осі Z .

 

 

 

 

 

 

Проблеми друкування (Printing problems)

 

Екструзія слабка або відсутня (Poor or no extrusion)

 

Проблема

 

Це може бути завдяки ряду причин :

 

 • Початкові проблеми конструкції (якщо сопло ніколи успішно не екструдувало)
 • Сопло частково або повністю блоковане
 • Двигун екструдера не рухається, але створює писклявий звук.
 • Двигун екструдера обертається, а шестерні ні.
 • Двигун екструдера і шестерні обертаються, а філамент не подається.
 • Шестерні екструдера пищать, труться і/або заїдають, оскільки велике зубчасте колесо обертається.
 • Боуденовська трубка виковзається із латунної деталі

 

Рішення

 

Проблеми конструкції

 

 • Головка екструдера холодна: Перевірте, що вентилятор головки екструдера включений УВЕСЬ ЧАС. Якщо вентилятор головки вимкнений, то тепло може нагріти сопло, і зусилля екструзії збільшиться, кінець кінцем зупинивши екструзію. Вентилятор головки ПОВИНЕН працювати увесь час (він підключений прямо до напруги +12V ) і повинен бути хороший контакт радіатора до блоку радіатора.
 • Головка екструдера холодна: Переконайтеся, що радіатор встановлений таким чином, що вентилятор може продувати повітря через нього!
 • Конструкція головки екструдера: Перевірте, щоб латунна конусна гайка щільно прилягала до блоку нагрівача на соплі. Затягніть гайковим ключем – більше, чим можна зробити вручну! Це гарантує хороший контакт з соплом і хорошу передачу тепла.
 • Конструкція головки екструдера: Якщо трубка ПТФЕ в соплі відрізана не рівно, або занадто коротка, то утворюється достатній зазор, який заповнюється розплавленим філаментом, що знову збільшує зусилля екструзії. Відріжте новий шматок трубки ПТФЕ, довжиною 8мм, з рівними кінцями.
 • Боуденовська трубка: Якщо боуденовська трубка щільно закріплена в латунному ніпелі, і філаменту важко рухатися через трубку, це збільшує зусилля необхідне для екструзії. В латунному ніпелі має бути 10мм трубки, потім проходимо свердлом 2мм в кінці трубки, щоб очистити їх. Протягніть шматок філамента через трубку, щоб перевірити, чи вона гладенька і чиста від будь-яких уламків.
 • Екструдер: Якщо зубці вставки ковзаються по філаменту, то на зубцях, можливо, залишилися шматки пластмаси, які будуть прилипати до філамента. Видаліть філамент, вийміть велике зубчасте колесо із вставкою, перевірте і почистите зубці вставки – для цього підходить маленька дротяна щітка.
 • Екструдер: Перевірте, чи є шайба між підшипником роликоопори і двигуном, інакше підшипник буде важко обертатися.

 

 

 

Блокування сопла (також для заміни філамента)

 

Щоб гарантувати, що сопло і зона плавлення вільна від забруднення, зробіть ці кроки:

 

 1. Нагрійте сопло до технологічної температури (200оC для ПЛА)
 2. Екструдуйте трохи філаменту, біля 10мм (якщо можливо) вручну або через Pronterface, потім встановіть температуру до 100оC.
 3. Дочекайтеся падіння температури до 100оC, потім реверсуйте філамент до тих пір, поки він вийде із привода екструдера (приблизно 380мм). Ви можете зробити це при швидкості 600мм/хв, або вручну, якщо ви бажаєте.
 4. Це повинно витягти філамент із камери плавки, будемо надіятись і із сопла, разом з будь-яким забрудненням.
 5. Відріжте забруднений кінець філамента і подайте філамент точно до головки екструдера.
 6. Встановіть температуру до технологічної температури
 7. Дайте команду, щоб екструдувати філамент невеликої довжини, 5мм при 200мм/хв, поки він вийде із сопла.
 8. Тільки в найгіршому випадку вам буде потрібно демонтувати і очистити головку.

 

Проблеми екструдера

 

Якщо двигун екструдера не рухається, як очікувалось, а створює пискливий звук, або тільки вібрує, то це, можливо, означає, що він не має достатнього обертального моменту для привода механізму подачі екструдера, тому що він застряв, або забитий.

 1. Перевірте, щоб сопло не блокувалось (дивіться рішення вище)
 2. Перевірте, щоб підшипник роликоопори вільно обертався (повинна бути шайба M3 між підшипником і двигуном)
 3. Перевірте, щоб діаметр вашого філамента не був занадто товстим (філамент діаметром більше 2мм не буде подаватися через екструдер)
 4. Якщо двигун вібрує, замість того, щоб обертатися, навіть без навантаження, можливо, чіп драйвера крокового двигуна пошкоджений.

 

Привід екструдера обертається, шестерні ні

 

 1. Маловірогідно, що мала шестерня буде обертатися на валу двигуна. Якщо це сталося, контактуйте з підтримкою RepRapPro для заміни.
 2. На великому зубчастому колесі, перевірте, що шестигранна головка болта не обертається в шестигранному отворі. Якщо це сталося, знову, вам буде потрібна заміна. В якості тимчасової фіксації, ви можете скористатися епоксидним клеєм або суперклеєм, щоб знову утримати шестигранну головку.

 

Привід екструдера і шестерні обертається, але філамент не подається. Для цього є ряд потенційних причин:

 

 1. На зубцях вставки є пластмаса. Це змусить зубці ковзатися по філаменту. Очистіть зубці гострим інструментом.
 2. Самоконтрна гайка на тильній стороні великого зубчастого колеса не затягнута і вставка відкрутилася.
 3. Можливо філамент тонкий, або загострився в секції, де філамент може стиратися. Видаліть філамент і перевірте діаметр.

 

Шестерні екструдера пищать, стираються і/або застрягають, тоді як велике зубчасте колесо обертається:

 

 1. Можливо були надруковані дефекти на великій і малій шестерні, або вони були надруковані занадто ‘повними’, таким чином їх зчеплення дуже туге. Ви можете скористатися наждачним папером, щоб поліпшити посадку, або контактувати із службою підтримки, щоб вислали вам нові шестерні.
 2. Ніякого іншого доступного коригування немає.

 

Боуденовська трубка виковзається із латунного ніпеля

 

 1. Якщо трубка ПТФЕ виштовхується із латунного ніпеля, то ймовірно вона не закручена достатньо далеко в ніпель. Повинно бути приблизно 10мм різьби. Згадайте, що треба просвердлити свердлом діаметром 2мм трубку ПТФЕ у латунному ніпелі, або, можливо, є щільне місце, яке філамент не може проштовхнути.

 

 

Філамент не застрягає, але частково деформований (Filament doesn’t stick or parts warp)

 

Проблема

 

 • Якщо перший шар не достатньо добре прилипає до столу, то можливо компоненти були деформовані впродовж друку.

 

Рішення

 

Поверхня столу: Деякі люди удачливі і, здається, можуть друкувати безпосередньо на скляному столі, і ПЛА приклеюється. Більшість, здається, не така удачлива; для них ми постачаємо рулон каптонової стрічки. Її можна застосовувати на скляній поверхні смугами – намагаючись не залишати повітряні пухирі, і розміщуючи смуги так близько, як можливо. Каптон довговічний: ми використовуємо його у виробництві комплектів і в останні щонайменше пару місяців друкували 24/7 (24 години на добу, 7 днів на тижні). Зазвичай вона очищається перед тим, як буде прилипати ПЛА. Також може використовуватися малярна стрічка. ПЛА не так сильно прилипає до неї і поверхня її не така плоска і довговічна як у каптона, але це більш широко доступно і часто більшої ширини.

.

Чистота поверхні друку: Поверхню столу треба повністю звільнити від усякої олії і жиру (включаючи сліди пальців), інакше ваш друк не пристане до нього. Встановіть температуру столу 45оC і дочекайтеся, щоб вона врегулювалася. Очистіть поверхню рідиною для зняття лаку(яка містить ацетон, гліцерин, або інші можливі інгредієнти, і безумовно «‘не»‘ ланолін або іншу олію або жир), користуючись тканиною без пуху. Ваш стіл готовий до температури друкування. Також можна працювати з іншими продуктами, які включають чистий ацетон, ізопропиловий спирт, денатурат, білий оцет. Усі інші кислоти і розчинники олії і жиру випаровуються. Не користуйтеся уіндекс або політурой; вони часто мають компоненти, які не прилипають!

 

Настройка нуля Z: При положенні Z на початку координат, де Z=0, сопло повинно тільки торкатися столу. Дотримуйтеся інструкцій Пусконалагодження і Корекції осей.

 

Температура столу: Для ПЛА, спробуйте встановити 50-60оC. Якщо зробите гарячіше, ПЛА залишиться рідиною і зможе тягнутися по столу до охолоджених шарів. Якщо занадто холодний стіл, то розплав не прилипне. Для АБС, температура столу потрібна значно вища, біля 100оC. Подивіться посібник друкування АБС.

 

 

 

 

Частини головки штовхають друк і згинають скоби столу (Hot end parts hit print and bed fold-back clips)

 

Проблема

 

 • Канал вентилятора сопла ближче до столу ніж сопло
 • Безконтактний датчик ближче до столу ніж сопло
 • Частини, які друкуються відбиваються від столу

 

 

 

Рішення

 

Це може мати ряд причин, в конструкції, установці/регулюванні. Низ системи охолодження сопла і безконтактного датчика повинні бути на 1мм ВИЩЕ наконечника сопла. Щоб досягти цього, потрібно правильно встановити ряд деталей.

 

 1. Коли ви складаєте головку екструдера, то латунний ніпель боуденовської трубки, який вкручується в алюмінієвий блок охолодження потрібно закрутити ПОВНІСТЮ. Якщо цього не зробити, то сопло буде злегка підняте, відносно датчика і вентиляційного каналу.
 2. Головку необхідно встановити на x-каретці вертикально. Якщо вона нахилена вперед, то канал вентилятора буде нижче. Змініть цей кут, регулюючи опору на тильній стороні x-каретки. Якщо цього регулювання недостатньо, то ви можете продовжити регулювальний паз, в якому установлений підшипник, або замінити підшипник на більший (стандартний 9мм підшипник замініть на 10мм 623 підшипник, якщо є), або перемістіть ‘ходовий ролик’ на тильній стороні пластини x-осі , щоб продовжити опору – деякі люди користувалися пилкою ножівки по металу.
 3. Якщо змінити кут головки, оскільки вона рухається уздовж осі X , то x-вісь-пластина може зігнутися, тоді вся вісь x буде зігнута по довжині. Подивіться уздовж осі і обертайте її до тих пір, поки вона не стане прямою. Затягніть 8 гвинтів на x-двигун-опорі, і гвинт на x-роликоопорі, щоб зафіксувати позицію.
 4. Якщо безконтактний датчик занадто низько, перевірте, щоб МДФ прокладка була вставлена між сопло-опорою і алюмінієвим блоком охолодження. Ви можете додати пару шайб, якщо вам потрібний більший зазор.
 5. Також можливо, що y-каретка столу далеко не горизонтальна з x-віссю. Вам потрібно регулювати кутові гвинти теплостолу, щоб отримати більш горизонтальний рівень з x-віссю.

 

 

Проблеми затинання осі (Axis sticking problems)

 

Проблема

 

 • Вісь не рухається плавно
 • Двигун затримується, коли рухається (іноді добре при низькій швидкості, не рухається достатньо далеко при великій швидкості)

 

Рішення

 

 1. Переконайтеся, що напрямні стержні чисті і лінійні підшипники рухаються плавно. Незначна кількість світлої олії (подібно до олії 3-в-1 ) допоможе змастити защільники підшипника. Гладкі напрямні стержні можна чистити дротяною мочалкою або кухонною металевою мочалкою, щоб видалити непіддатливі великі шматки.
 2. Перевірте, щоб напруга крокового двигуна не була занадто низькою у файлі config.g. Стандартом установлюється до 800 міліампер цією командою:

 

M906 X800 Y800 Z800 E800 ; Motor currents (mA)

 

 1. Перевірте, щоб пас був правильно вирівняний і він не терся об напрямні стержні або що-небудь ще.
 2. Перевірте, чи нема якихось перешкод для руху паса, або підшипників на гладких напрямних стержнях.

 

 

Хиткі Z стінки і не круглі круги (Wobbly Z walls and non-circular circles)

 

Проблема

 

 • Вертикальні стінки друкуються неточно на вершині кожної з них
 • Вертикальні стінки не будуть гладкими при мінливості у висоті шару
 • Круглі об’єкти друкуються як квадрати

 

Рішення

 

Загалом ми змішуємо в купу всі проблеми під терміном ‘люфт‘. Це може статися на будь-якій із осей, або їх комбінації.

 

 1. Перевірте, чи достатньо натягнуті паси. На найдовшій вільній довжині, сторона не повинна торкатися каретки, щоб не відбувалося смикання пасу. Він повинен подати ледь чутний, низький, різкий звук. Натягніть або ослабте, як потрібно.
 2. Перевірте, чи закріплені шківи на валах крокових двигунів (X і Y осей) – придержіть вал двигуна плоскогубцями, а потім спробуйте перемістити каретку, в той же час дивлячись на шків.
 3. Перевірте, щоб осі рухалися вільно: дивіться ‘Проблеми затинання осей’ вище
 4. Перевірте, чи постійна екструзія: дивіться ‘Екструзія слабка або відсутня’ вище

 

 

Ступінчасті шари (Stepped layers)

 

Проблема

 

Частково через друк, наступний шар здається зсунувся на міліметр або два (чи набагато більше), що викликає ступінчастість, якої там не повинно бути. Це може бути викликано:

 

 • Пас осі проковзується, що передається каретці.
 • На частині друку друкуються виступи, зазвичай друкуються згорнуті, або відірвані від столу. Причиною може бути пас, який проскакує на шківу, або затинається двигун.
 • Осьові виступи на чому-небудь. Наприклад, на проводці під час руху. Це змусить пас проскочити на шківу, або викличе затинання двигуна.
 • Перегрівання крокового двигуна і тимчасове вимкнення.

 

Рішення

 

Пас ковзається в каретці

 

 1. Це зазвичай трапляється на y-каретці. Для перевірки, міцно утримуйте шків двигуна і спробуйте перемістити каретку. Якщо вона ковзається, закріпіть це місце. Найшвидша фіксація — зв’яжіть кабельною стяжкою два кінці паса, з лівої сторони y-ребра і проштовхніть через y-ребро, а потім затягніть.

 

Сопло штовхає надруковану частину

 

 1. Принтер повинен загалом мати силу здолати удар об друковану частину і головку може злегка підкинути. Проте, якщо надруковані частини скручуються, особливо на виступах або з’єднанні, то зменшить температуру екструзії на 5°C, на один раз зазвичай допоможе.
 2. Якщо частини скручуються з першого шару, то дивиться ‘Філамент не прилипає або частини деформуються’ вище

 

Пас перескакує на шківу

 

 1. Перевірте, чи достатньо натягнуті паси. Потрібний фактичний натяг приходить з досвідом, але повинен бути найменший натяг достатній, щоб викликати низькочастотний, ледь чутний ‘різкий звук’ на найдовшій секції пасу. Занадто великий натяг пасів може бути шкідливим, оскільки двигунам доведеться важче працювати.
 2. Перевірте, що пас рухається плавно і кромки паса не чіпляють кінцеві вимикачі двигуна і роликоопори. При вимкнених двигунах, перевірте, чи плавно рухаються осі – інакше, дивіться ‘Проблеми затинання осей’ вище.
 3. Перевірте усі проводи, шківи і паси, щоб ніщо не перешкоджало плавному руху по всім осям в процесі друкування і повторного позиціювання.

 

Зупинка крокового двигуна

 

Це результат того, що двигун не має достатнього обертального моменту для переміщення осей (тимчасово, коли друк продовжується з нової позиції).

 

 1. Перевірте, щоб двигуни забезпечувались достатнім током, щоб задовольнити потреби; перевірте настройку в файлі config.g.
 2. Скористайтеся додатковим вентилятором для охолодження електроніки, якщо вона стає занадто гарячою.

 

 

Друкування АБС (Printing ABS)

 

Проблеми

 

 • Торкається друкування АБС
 • Нагрів стола до температури 100оC триває дуже довго, або ніколи не досягає її.
 • АБС не прилипає.

 

Порада

 

Важливо: всі частини принтера, що поставляються, зроблені із ПЛА. Довгострокова експозиція тепла для друкування АБС може визвати їх пошкодження. Якщо ви плануєте багато друкувати із АБС, то ви повинні спершу зробити деякі деталі принтера із АБС, особливо (і цьому замовленні) x-каретку, z-ролик-опору, ектрудер-корпус і решту деталей екструдера, сопло-канал, вентилятор-канал.

 

Коли АБС друкується без модернізованих частин, то на початку друку залишайте x-вісь вище над столом (щонайменше на 100мм), таким чином поки розігрівається стіл, його тепло не досягне головки.

 

Теплостіл

 

Перевірте напругу електропостачання, особливо під навантагою. Блок Ormerod PSU повинен постачати біля 12V, але можливо поставляє напругу нижче. Деякі клієнти замінили в поставлених блоках PSU напругу на 13V, яка дозволяє теплостолу нагріватися швидше і досягати високої температури. Проте, не виходьте за 13.5V, оскільки теплостіл буде забирати занадто великий струм.

 

Теплостіл може нагрітися максимум до 100оC, із-за теплової маси алюмінію і скла. Це відповідна межа і загалом добре для АБС, який ми перевіряли. Ви можете збільшити температуру до 110оC, накривши стіл ізолятором, поки він не розігрівся. В минулому, ми користувалися шматком MDF, покритому фольгою, яка відбивала тепло на стіл, але вона утримувалася на поверхні скобами, які не розігрівалися. Видаліть їх на початку друкування; перший шар буде трохи гарячіший, таким чином він краще прилипне і температура буде падати впродовж друкування, утримуючись навколо 100оC. Інше удосконалення, запропоноване клієнтом – помістити алюмінієву кухонну фольгу між нагрівачем PCB і ізолятором MDF. Це також зменшить час нагріву. Будьте ДУЖЕ обережні, щоб не закоротити головні силові з’єднання через фольгу! Так чи інакше АБС не потрібно нагрівати більше ніж до 110оC , оскільки це залежить від температури фазового переходу скла; це подібно друкуванню ПЛА на столі з температурою 80 градусів – ПЛА залишається настільки м’яким, щоби його можна було зняти із столу. Загалом для АБС – це не вище 110оC.

 

Інші міркування

 

Також, дотримуйтеся мінімуму протягів і намагайтеся утримувати область навколо принтера при мінімальній температурі – вище 25оC. Це допоможе запобігти частковій деформації, оскільки деталь друкується. Ви можете побудувати маленьку ‘теплицю’ , щоб накрити принтер, але будьте обережними, щоб не було дуже гаряче (вище 45оC), інакше ПЛА деталі принтера розплавляться!

Інше джерело протягів – вентилятор головки. Поточний вентилятор-канал (з соплом в головці) передусім проектувався, щоб допомогти шунтувати порожнини з філаментом ПЛА; ми маємо хороші результати при друкуванні АБС, видаливши вентилятор-канал, але залишивши на місці радіатор-канал. Інший АБС може страждати від розшаровування (розкол шарів) впродовж друку, оскільки він охолоджується занадто швидко.

 

Слід зазначити, є велика кількість інших проблем, що змушують АБС прилипати при будь-якій температурі, і тут є декілька обхідних шляхів; головний з них – це велика міцність лаку для волосся (який містить як полівінілацетат так і акрил), і зробивши суспензію із АБС розчиненому в ацетоні, нанести її на стіл при 50оC і почекати до повного висихання перед друкуванням. Joseph Prusa показує, як він робить це ТУТ (йдіть за картинками в напрямку ‘Older’ ). А деякі люди взагалі не мають жодної проблеми з АБС! Це трохи з темного мистецтва, але ймовірно залежить від якості вашого філаменту АБС.

 

 

 

 

 

 

 

 

Технічне обслуговування (Maintenance)

 

Прошивка RepRapPro (RepRapPro Firmware)

 

 

Прошивка RepRap була написана, щоб дозволити машинам RepRap (і іншим 3D принтерам) управлятися більш потужними контролерами, як наприклад Arduino Due, сумісними з RepRap Duet (ілюстровано вище). Це дозволяє будь-кому управляти машиною RepRap, використовуючи традиційне з’єднання USB з програмним забезпеченням, як наприклад Pronterface, або через мережу. Щоб управляти машиною RepRap через мережу — потрібен тільки веб браузер. Ці інструкції описують, як користуватися прошивкою RepRap на Duet.

 

Прошивка RepRap доступна на Github тут. Виберіть головну гілку, потім скористайтеся кнопкою Download Zip (з маленькою хмаринкою і стрілкою) на сторінці для завантаження. Головна гілка – стійка гілка для duet. Гілка duet — також для duet, але це гілка розвитку для цієї плати. Ви можете користуватися гілкою duet, якщо бажаєте – вона сучасніша і має більше особливостей; але вона також містить невизначені дефекти.

 

Установка – перезапис прошивки (Installation – Flashing the Firmware)

 

Ваш Duet буде забезпечений копією установленої прошивки RepRap. Але регулярно доступні оновлення і удосконалення і ви захочете завантажити і перезаписати їх на ваш Duet.

 

Перевірте свою версію прошивки (Check your firmware version)

 

З’єднайтеся з вашою платою Duet через Arduino IDE Serial Monitor, або Pronterface, і надішліть g-код ‘M115′ . Відповідь повинна бути подібна до:

 

FIRMWARE_NAME:RepRapFirmware FIRMWARE_VERSION:0.39 ELECTRONICS:Duet DATE:2013-12-14

 

Якщо відповідь є:

 

Error: invalid M Code: M115

 

Ви маєте стару версію прошивки і повинні певним чином її оновити!

 

Порівняйте версію прошивки з інформації від команди M115 вище, з ім’ям файлу на цьому лінку, який на нашій сторінці github. Але НЕ ЗАВАНТАЖУЙТЕ ЦЕЙ ФАЙЛ БЕЗПОСЕРЕДНЬО! Цей файл – останній двійковий код прошивки RepRap Firmware для Duet. Ім’я прошивки відображує номер версії, наприклад RepRapFirmware-XXX-DD-MM-YYYY.bin, де XXX — версія, і DD-MM-YYYY – дата прошивки.

 

Якщо ваша версія прошивки подібна до версії на github, то немає ніякої необхідності в оновленні. Якщо ні, то читайте…

 

Завантажте останню версію прошивки (Download the latest firmware)

 

В папці RepRap Firmware, яку ви завантажили в інструкціях Пусконалагодження, є папка під назвою Release .

 

Якщо версія на нашій сторінці github новіша, то завантажте ВСЮ папку прошивки з Github; клацніть Download ZIP, з правої сторони ЦІЄЇ СТОРІНКИ. Розархівуйте файл до зручного місця на вашому комп’ютері.

 

Необхідне програмне забезпечення (Required Software)

 

Вам буде потрібна копія Arduino IDE для мікроконтролера Arduino Due. Ви повинні були вже завантажити її, раніше в інструкціях пусконалагодження. Вона доступна для завантаження тут: http://arduino.cc/en/Main/Software. Завантажте і встановіть її з лінку, властивому вашому комп’ютеру і операційній системі.

 

Як тільки встановлені папки додатка в Arduino, то там є додаток під назвою bossac. Ця програма перезаписує прошивку на Duet (або Arduino Due).

 

В системі Windows — Ardiuno IDE встановлюється в C:Program Files (x86)Arduino-1.5.5 (чи щось подібне). Програма bossac.exe буде в C:Program Files (x86)Arduino-1.5.5hardwaretools

 

В системі Linux, ви можете інсталювати Arduino IDE в /usr/local/arduino-1.5.5/. Програма bossac буде в /usr/local/arduino-1.5.5/hardware/tools/

 

В системі Mac, bossac – частина пакету програм Arduino; встановіть додаток Arduino у вашу папку додатків.

 

 

Оновлення прошивки (Updating the firmware)

 

Виключіть головну силову лінію вашого RepRap і з’єднайте Duet з вашим комп’ютером кабелем USB. Переконайтеся, що Arduino IDE Serial Monitor або Pronterface НЕ з’єднані з платою Duet .

 

Натисніть кнопку ERASE на Duet. Потім натисніть кнопку RESET.

Почекайте щонайменше 10 секунд для запуску плати Duet .

 

Windows

 

З’ясуйте, який порт USB на вашому комп’ютері був виділений Duet. У Windows це може бути порт COM4: – ви можете перевірити це, заглянувши у Device Manager (how to). Duet, можливо записано, як ‘Arduino Due’, або ‘bossac programming device’, в списку пристроїв USB.

 

Буде легше, якщо ви скопіюйте ‘bossac.exe’ (із папки Arduinohardwaretools ) і файл RepRapFirmware-XXX-DD-MM-YYYY.bin просто в папку C:Temp.

 

Відкрийте команду (How to), потім наберіть (без лапок) ‘cd C:Temp’ і натисніть повернення до зміни директорія (або змініть директорій до того, де ви розмістили bossac і прошивку). Припустимо портом для Duet є COM4 (змініть його до того, що повідомляє Device Manager), введіть команду в вікно командного рядка, що буде нагадувати:

bossac —port=COM4 -U true -e -w -v -b RepRapFirmware-XXX-DD-MM-YYYY.bin -R

 

Пошліть команду. Ви повинні побачити, як bossac повідомляє про процес завантаження/перезапису, потім повідомляє вам, що вона перевіряє процес.

 

Якщо це не працює, натисніть знову ‘erase’ і ‘reset’ і почекайте трохи довше. Системі потрібен час, щоб стабілізуватися після того, як натиснута кнопка ERASE . Якщо ви отримали помилку ‘no device found’, знову перевірте номер порту COM в Device Manager, у разі, якщо він не був виділений.

 

Mac

 

З’ясуйте, який порт USB був виділений на вашому комп’ютері. Отримайте адресу порту із системного профілю, або пошліть ‘ls /dev/cu.*’ у вікно Terminal для списку портів; це буде щось подібне до

cu.usbmodemfa131.

 

Відкрийте вікно Terminal (how to), cd (зміна директорію) до папки, де ви розмістили RepRapFirmware-XXX-DD-MM-YYYY.bin. Припустимо додаток Arduino знаходиться в папці Applications, тоді команда буде подібна до:

/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/bossac —port=cu.usbmodemfa131 -U true -e -w -v -b RepRapFirmware-XXX-DD-MM-YYYY.bin -R

 

Пошліть команду. Ви повинні побачити, як bossac повідомляє про процес завантаження/перезапису, потім повідомляє вам, що вона перевіряє процес.

 

Якщо це не працює, знову натисніть ‘erase’ і ‘reset’ і почекайте трохи довше. Системі потрібен час, щоб стабілізуватися після того, як була натиснута кнопка ERASE.

 

Linux

 

З’ясуйте, який порт USB був виділений на вашому комп’ютері. Це буде щось подібне до /dev/ttyACM0. Відкрийте вікно терміналу (xterm, gnome-terminal etc.) і cd (зміна директорію) до папки де ви розмістили RepRapFirmware-XXX-DD-MM-YYYY.bin. Припустимо arduino установлений в /usr/local/ :

/usr/local/arduino-1.5.5/hardware/tools/bossac —port=ttyACM0 -U true -e -w -v -b RepRapFirmware-XXX-DD-MM-YYYY.bin -R

 

Пошліть команду. Ви повинні побачити, як bossac повідомляє про процес завантаження/перезапису, потім повідомляє вам, що вона перевіряє процес.

 

Якщо це не працює, натисніть знову ‘erase’ і ‘reset’ і почекайте трохи довше. Системі потрібен час, щоб стабілізуватися після того, як натиснута кнопка ERASE . Знову перевірте номер порту COM у разі, якщо він не був виділений.

 

Оновлення файлів картки SD (Update the SD Card files)

 

ВАЖЛИВО: Остаточно, вам потрібно тримати файли на картці SD НА ТІЙ ЖЕ ВЕРСІЇ, що і прошивка, яку ви тільки що оновили. Копіюйте вміст папки SD-Image із папки прошивки (файл .zip, який ви завантажили) до кореня вашої картки SD, як ви робили в інструкціях Пусконалагодження. Якщо ви створили файли користувача config.g або setbed.g на вашій картці SD, то скопіюйте їх куди-небудь, а потім замініть їх після того, як відновили вміст картки SD.

 

Файли SD (SD Files)

 

Файли конфігурації прошивки RepRap для Duet необхідно зберігати на micro SD card. Це необхідно для того, що ці файли весь час присутні, поки працює прошивка, тож не відключайте картку SD , поки підключена напруга, або від головного блоку живлення RepRap , або від USB.

 

Ваш Duet повинен забезпечуватися із картки SD. Вам потрібно скопіювати файли конфігурації на картку. Вам також потрібно встановити адреси мережі в файлах конфігурації, якщо ви плануєте звертатись до принтера через порт ethernet.

 

Візьміть картку SD, помістіть її в комп’ютерний адаптер і вставте це у ваш комп’ютер

 

Завантажте файли прошивки RepRap Firmware із Git репозиторій тут. Користуйтеся кнопкою Download Zip (з маленькою хмаринкою і стрілкою) на сторінці завантаження файлів

 

Це папка на репозиторії Github, з якої ви завантажили SD-Image. Вона має три підпапки:

 

Ви можете помістити будь-які файли Gcode, які ви хочете надрукувати, в папку gcodes. На цей момент назва файлу обмежується відповідно до 8.3 format. Це обмеження буде усунуте в майбутньому оновленні.

 

Видаліть будь-які старі версії цих папок із картки SD , а потім скопіюйте на неї папки gcodes, sys і www.

 

В папці sys на картці SD знаходиться файл під назвою config.g. Цей спеціальний G –код файл виконується кожного разу, як запускається прошивка RepRap Firmware. Це детально описується нижче. В даний момент, вам тільки потрібно встановити відповідні значення в нього для вашої мережі. Відкрийте текстовий редактор (як наприклад Блокнот) і прочитайте файл config.g. Зверху є три рядки подібні до цих:

 

M552 P192.168.1.14; Set the IP address

M553 P255.255.255.0; Set netmask

M554 P192.168.1.1; Set the gatewayM552 P192.168.1.14; Встановіть адресу IP

M553 P255.255.255.0; Встановіть маску мережі

M554 P192.168.1.1; Встановіть шлюз

 

Змініть числа після великої літери «P» на числа для вашої мережі. Якщо ви не знаєте їх, то вам зможе їх назвати адміністратор мережі. Збережіть редагований файл.

 

Демонтуйте або видаліть картку SD і її адаптер з вашого комп’ютера. Якщо вас просять, якщо ви хочете стерти будь-які видалені файли, погодьтеся.

 

Помістіть картку SD в слот карток SD в Duet. Він має два стійких стани – штовхніть картку і слот клацне. Щоб вийняти картку, штовхніть її знову і вона вийде із слота. Хорошим інструментом, щоб штовхнути, може стати короткий відрізок філаменту RepRap діаметром 1,75мм.

 

 

 

Файл конфігурації (The configuration file)

 

Як уже згадувалось, прошивка RepRap Firmware може виконувати конфігураційний файл, коли вона запускається , щоб настроїти ваш принтер RepRap так, як ви хочете. Це файл config.g в папці sys на картці SD . Це звичайний файл G -кодів, але він зберігається в окремій папці тому, щоб його не можна було випадково видалити.

 

Зміст config.g буде нагадувати це:

 

; RepRapPro Ormerod

; Standard configuration G Codes

M111 S1; Debug on

M550 POrmerod; Set the machine’s name

M551 Preprap; Set the password

M552 P192.168.1.14; Set the IP address

M553 P255.255.255.0; Set netmask

M554 P192.168.1.1; Set the gateway

M555 P2; Emulate Marlin USB output

M92 E420; Set extruder steps/mm

G21 ; Work in mm

G90 ; Absolute positioning

M83 ; Extrusions relative

G31 Z0.5 P500 ; Set Z probe height and threshold

M906 X800 Y800 Z800 E800 ; Motor currents (mA)

T0 ; Select extruder 0; RepRapPro Ormerod

; Стандартна конфігурація G -кодів

M111 S1; Відладка

M550 POrmerod; Встановіть ім’я машини

M551 Preprap; Встановіть пароль

M552 P192.168.1.14; Встановіть IP адресу

M553 P255.255.255.0; Встановіть маску мережі

M554 P192.168.1.1; Встановіть шлюз

M555 P2; Вихід емуляції Marlin USB

M92 E420; Встановіть кроки екструдера/мм

G21 ; Робота в мм

G90 ; Абсолютне позиціювання

M83 ; Відносна екструзія

G31 Z0.5 P500 ; Встановіть висоту Z датчика і поріг

M906 X800 Y800 Z800 E800 ; Струм двигунів (mA)

T0 ; Виберіть екструдер 0

 

 

Будь-який текст, вміщений після «;» являється коментарем і буде проігнорований. Як ви бачите, ви можете дати машині будь-яке ім’я, яке вам подобається і будь-який пароль. Якщо ви маєте декілька машин, то ви можете працювати з їх багаторазовими вкладками у веб браузері, даючи їм унікальні імена, що допоможе зберегти трек. Повний список усіх RepRap G, M і T кодів є на RepRap вебсайті тут. Прошивка RepRap Firmware не імплементує їх всіх (і це не потрібно) , але якщо ви надсилаєте один з них, який не імплементований, то на виході вашого з’єднання USB буде коротке повідомлення про помилку, яку ви побачите у вікні монітора Pronterface.

 

Ви можете редагувати файл config.g у звичайному текстовому редакторі (gedit, Блокнот і т.п.), потім завантажувати його, користуючись Pronterface, як описано вище.

 

Загалом кажучи, це – погана ідея, щоб помістити у файл config.g щось, що може рухати машину RepRap , або включати нагрівачі. Тому, що це треба робити щоразу, коли машина вмикається або перезапускається. G –коди, які переміщають і нагрівають краще було б помістити в індивідуальні G –код файли для друкування виробів, як описано тут.

 

Інші файли sys (Other sys files)

 

Прошивка RepRapFirmware дозволяє розміщувати в папці sys підпрограми
або макроси. Там є стандартні програми для виконання речей, подібних до повернення в начало координат, але ви можете написати також і свою власну. Просто помістіть файл G-код в папку sys під назвою, скажімо, mymacro.g. Ви потім можете виконати його із Pronterface або веб інтерфейса або посилаючи команду G-код файлу:

 

M98 Pmymacro.g

 

Макрос може управляти макросом зсередини на глибину до 5 пробігів стека. Рекурсія дасть вам нескінчений цикл, зазвичай такого ймовірно краще уникати…

 

Ось макрос, який повертає в начало координат вісь X , наприклад, з коментарями:

G91 ; set movements relative G91 ; встановіть відносні переміщення
G1 Z5 F200 ; move upwards 5mm at 200 mm/min to make sure we don’t hit anything G1 Z5 F200 ; перемістіть вверх на 5мм при 200 мм/хв, щоб переконатися, що ми нічого не зачіпаємо
G90 ; set movements absolute G90 ; встановіть абсолютні переміщення
G1 X-240 F2000 S1 ; Move X a long way negative while checking the endstop G1 X-240 F2000 S1 ; Перемістіть X в негативному напрямку, перевіряючи кінцевий вимикач
G92 X0 ; The endstop will have been hit. Set the X coordinate to 0 G92 X0 ; Кінцевий вимикач зпрацював. Установіть координату X на 0
G1 X3 F200 ; Move a little away from the endstop more slowly G1 X3 F200 ; Відійдіть трохи повільніше від кінцевого вимикача
G1 X-30 S1 ; Approach the endstop more slowly to get a more accurate 0 G1 X-30 S1 ; Наблизьтеся до кінцевого вимикача повільніше, щоб установити більш точно 0
G92 X0 ; Set the X coordiante to 0 G92 X0 ; Встановіть координату X на 0
G91 ; set movements relative G91 ; встановіть відносні переміщення
G1 Z-5 F200 ; Go down 5mm to reset the upward movement at the beginning G1 Z-5 F200 ; Опустіться вниз на 5мм, щоб перезапустити рух спочатку

 

 

 

 

 

Використання Pronterface для управління вашою прошивкою RepRap Firmware (Using Pronterface to Control your RepRap Firmware)

 

 

Одною із сильних сторін прошивки RepRap Firmware є те, що вона здатна емалювати інші існуючі прошивки RepRap Firmware способом, який виводить інформацію на свій USB інтерфейс. Це робить можливим користування різноманітним програмним забезпеченням, призначеним для інших прошивок. Ми часто використовуємо Pronterface , щоб взаємодіяти з Duet , виконуючи прошивку RepRap Firmware.

 

Завантажте нашу версію Pronterface і асоційоване програмне забезпечення із github тут. Подивіться файл README.md на сторінці для інсталяційних записів.

Щоб користуватися Pronterface вам потрібно установити прошивку з виходом для емуляції RepRap Marlin firmware – прошивку, з якою Pronterface чекає взаємодіяти. Цього можна досягти, включаючи рядок

 

M555 P2

 

у файл config.g в папці sys на картці SD плати Duet. Подивіться секцію config.g нижче. Цей рядок можливо вже знаходиться у файлі; він дуже поширений.

З’єднайте Duet з вашим комп’ютером кабелем USB , а також – якщо ви можете – з’єднайте Duet кабелем ethernet. Коли прошивку RepRap Firmware перезапустити, вона спробує декілька разів установити зв’язок з мережею. Якщо вона не зможе знайти його, то це може затримати процес перезапуску (іноді аж до хвилини). Тож, якщо ви включаєте кабель ethernet (навіть, якщо ви не маєте наміру їм користуватися), це буде прискорюватися.

Запуск Pronterface.

 

Виберіть порт USB, який ваш комп’ютер виділив Duet в блоці портів Pronterface, виберіть швидкість комунікації 115200, і натисніть кнопку Connect .

 

Ви зараз здатні управляти вашим RepRap/Duet із Pronterface звичайним способом. Це включає завантаження файлів із картки SD для друкування. Якщо ви зробите так, то ті файли також будуть доступні, коли ви користуєтеся веб інтерфейсом, описаним нижче.

Нарешті, є два спеціальних доповнення до нашого поширення Pronterface тільки для прошивки RepRap Firmware. Ви можете їх бачити в низхідному меню File на картинці вище. Upload config.g… дозволяє вам завантажити нову версію файла config.g (дивіться нижче) до вашої плати Duet без невключення, а потім включення в картку SD. Upload reprap.htm… дозволяє вам завантажити нову версію веб сторінки, яку обслуговує прошивка RepRap для веб інтерфейса, описаного нижче. Отже – якщо ви хочете втілити появу веб інтерфейсу, то вперед. Якщо ви щось наплутаєте, то ви можете завжди завантажити оригінал із репозиторія Github.

 

Зміни до цих файлів не вступлять в дію, поки ви не перезапустите свій Duet.

 

Використання веб браузера для управління вашою прошивкою RepRap Firmware (Using a Web Browser to Control your RepRap Firmware)

Стару документацію для веб-інтерфейсу версій нижче 0.65e можна прочитати тут. Але набагато краще оновити вашу прошивку – дивіться вище.

 

Зараз ми використовуємо інтерфейс Matt Burney’s brilliant web interface for Ormerod/Duet, тож щиро дякуємо йому. Ми зберігаємо нашу власну гілку його репозитарія тут.

 

В даний момент прошивка RepRap Firmware конфігурована для використання браузера Google Chrome , який можна завантажити з цього лінка. Інші браузери будуть скоро підтримуватися.

 

Деталі того, як встановити адреси IP і інші аспекти ethernet вашого Duet описані на Commissioning Page here.

Вставте кабель мережі RJ45 в сокет вашого Duet , а інший кінець вставте у ваш мережний концентратор або маршрутизатор.

Включіть напругу до вашого RepRap. Зелений світлодіод на мережному сокеті Duet повинен засвітитися, погаснути, а потім засвітитися знову і може мерехтіти. Помаранчевий світлодіод може засвітитися, або ні, в залежності від підключеного маршрутизатора. Не хвилюйтеся, якщо він не засвітився.

Дайте декілька хвилин, щоб все врегулювалось.

 

Відкрийте браузер на вашому комп’ютері і наберіть адресу IP плати Duet в адресному полі. Буде показана наступна сторінка :

 


 

IP адреса машини повинна показатися після «RepRapPro Ormerod» зверху зліва. Якщо ви маєте декілька Duets у вашій мережі, то переконайтеся, що ви спілкуєтеся з правильним Duet.

 

Клацніть «Connect» і сторінка зміниться до:


Більшість блоків і кнопок — самоочевидні, але для повноти вони описуються тут.

Зверху зліва вказана IP адреса плати Duet, як згадано вище. Справа від цього є низхідне вікно в якому ви можете перетягнути і залишити G-код файл із Slic3r, щоб негайно його надрукувати. Справа від цього є вікно в якому ви можете набрати будь-який G-код Duet RepRap. Повний список дивіться тут, хоча Duet не підтримує (оскільки це не потрібно) кожен G-код, внесений в список на цій сторінці. Деякі із загальніших і корисніших G-кодів доступні із низхідного меню під стрілкою.

Переміщаючись далі вниз, є зелене вікно Online, яке перемикає кнопку з’єднати-роз’єднати веб-інтерфейс вашого RepRap.

Червона кнопка STOP! миттєво зупинить поточний друк (Добре. При швидкості ethernet 100 Mбіт/с, який набагато швидший, ніж проста людьська реакція). STOP! заблокує усі двигуни і нагрівачі, які не будуть працювати знову до тих пір, поки не натиснути кнопку reset , або виключити і знову включити Duet.

Кнопка Pause зупинить поточний друк, який ви зможете потім відновити. Це відбудеться не миттєво, оскільки Duet доведеться вичерпати його внутрішній буфер черги рухів (зазвичай двадцять чи близько цього) перед тим, як він зробить паузу. Пауза корисна, наприклад, якщо ваш філамент закінчується і ви хочете завантажити новий філамент посеред друку. Спробуйте клацнути кнопку Pause на початку заповнення шару. Таким чином машина повинна зупинитися над тим, що буде внутрішніми частинами вашого надрукованого об’єкту і отже не залишить мітку на поверхні, де вона незмінно очікується.

 

Справа від цих кнопок є контроль температури і вікно. Ви можете набрати температуру для головки або столу в вікні і встановити її, або вибрати із низхідного меню популярні значення. На графіку відображаються температури, оскільки вони з часом змінюються.

Справа знаходяться позиції трьох осей машини, довжина екструдованого матеріалу і величина, яку повернув датчик Z (більш близька). Відмітьте, якщо машина знаходиться в режимі за умовчуванням отримання відносних довжин екструзії в кожному русі, то значення екструзії буде просто або нульовим, або буде мати маленьку довжину.

 

Нижче цього є контроль руху машини. Ви можете відразу привести всі осі в начало координат, або кожну індивідуально. Прямокутне вікно X, Y і Z переміщає кожну вісь позитивно або негативно вказаним числам міліметрів.

Справа від цього знаходиться управління екструдером. Ви можете вибрати швидкість подачі, рух вперед або назад і довжину філамента для екструзії. Пам’ятайте, щоб не екструдували філамент, коли головка холодна, оскільки він застряне.

 

Нарешті, внизу, є кнопка, щоб вимкнути усі двигуни (корисна, якщо ви хочете перемістити машину вручну) і вибір загальних G-кодів, по яких ви можете клацнути, щоб послати. Немає ніякої необхідності знову вмикати двигуни після того, як ви їх вимкнули. Рух двигуна автоматично включиться.

Якщо ви клацнете вкладку Print Status , то ви отримаєте таку сторінку:


На ній приводиться інформація про шар і його висоту для поточного друку і оцінка того, скільки це займе часу.

 

Якщо ви клацнете на вкладці Gcode Files , то ви отримаєте:


Хоча список G-код файлів може відрізнятися.

 

Це список G-код файлів на картці Duet’s SD, які доступні для друку.

Щоб запустити файл, просто клацніть на ньому.

 

Щоб видалити файл, наведіть курсор над символом кошика справа і вікно файла стане червоним. Клацніть і файл буде видалений.

 

Якщо ви перетягуєте G-код файл з робочого столу вашого комп’ютера у вікно SD Upload Drop , то він завантажиться на вашу картку SD і буде готовий для друкування. Якщо ви хочете завантажити файл з тим же ім’ям, яке вже там є, то ви повинні спочатку видалити старий файл.

Клацніть на вкладці Message Log. Ви отримаєте:


Хоча зміст повідомлення може відрізнятися. Прошивка запустилася в Duet і тут приводиться протокол інформації і помилок. Спробуйте набрати команду M503 у вікні Send G Code і послати її. Прошивка складе список із вашого файла config.g для вас (без будь-яких коментарів, які можливо в ньому є).

 

Нарешті, клацніть вкладку Settings і ви отримаєте:


Тут показуються такі речі, як версія прошивки, яку ви запустили і вам дозволяється установити частоту оновлення мережного показу.

 

 


[google-drive-embed url=»https://docs.google.com/file/d/0B0VXjMdkJbrgX1d3cE5fQjJLMWM/edit?usp=drivesdk» title=»Ormerod_Documentation_June_30_2014_ua.pdf» icon=»https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_10_pdf_list.png» newwindow=»yes»]

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

.

 

 

 

О сайте
Оставить комментарий

Ваш email адрес не публикуется. Обязательные для заполнения поля помечены *

Вы можете использовать следующие HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

очиститьОтправить